Nieuws

Raad van State maakt einde aan vertragingsmanoeuvre

Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen TIJDELIJKE maatregel om op een soepelere manier de toegang tot werkloosheid voor kunstenaars en technici in artistieke sector, te voorzien. Dit betekent dat niets nog een democratische stemming van dit wetsvoorstel in de weg zou staan. Hiermee komt een einde aan het vertragingsmanoeuvre van N-VA, CD&V, Vlaams Belang en Open VLD.

Lees meer

STILLSTANDING, the video

Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, nous attendons toujours des mesures de soutien pour compenser la perte de nos revenus. Na meer dan 100 dagen stilstand wachten we nog steeds op ondersteunende maatregelen om het verlies van ons inkomen te compenseren. #stillstandingf, the video!

Lees meer

APPEL A ACTION Arrêt / Standstill Artistique

La situation est de plus en plus désastreuse : plus de 100 jours après la fermeture de leurs lieux de travail pour cause de covid-19, de nombreux artistes et techniciens n’ont toujours pas reçu de soutien financier suite aux annulations, alors qu’ils contribuent à la sécurité sociale comme n’importe quel citoyen. Nous demandons de toute urgence une solution !

Lees meer

Cultuurwerkers, tijd voor actie !

Waarom deze actie? Na meer dan 100 dagen lockdown hebben vele kunstenaars en technici nog steeds geen ondersteuning gekregen voor de opdrachten die ze geschrapt zagen worden door corona, terwijl ze net als iedereen wel sociale bijdragen betalen op hun werk. Wij vragen dringend om een oplossing! Die oplossing lag vorige week donderdag eindelijk voor in het federale parlement, maar door politieke spelletjes is ze weer voor onbepaalde tijd op de langere baan geschoven, naar de Raad van State. Wij zijn het wachten beu.

Lees meer

Vertragingsmanoeuvres en foutieve lezing van de werkloosheidsreglementering: Een advies werd gevraagd aan de Raad van State. Dit vertraagt de zaken met 30 dagen omdat men weigerde een hoogdringend advies te vragen. Daarnaast blijven sommige politici halsstarrig (of moedwillig) onwaarheden vertellen over de werkloosheidsreglementering Dit is oprechte politiek onwaardig.

Lees meer

Live bespreking van wetsvoorstellen voor de sector

Vandaag het uur van de waarheid voor onze sector: wetsvoorstel ter stemming op plenaire vergadering : - cumul auteursrechten en tijdelijke werkloosheid toelaat; - en versoepeling voorziet voor toegang kunstenaarsregeling in de werkloosheid (wat de meesten catalogeren met de generalistische term het 'statuut'

Lees meer

Avec des gens de bonne volonté, on arrive a trouver des solutions. Après la réunion d'aujourd'hui, nous nous rapprochons d'un solution pour les artistes et techniciens. Bien entendu, les questions soumises au vote de la Commission doivent encore être soumises à la plénière pour être mises aux voix. Cela reste à faire. Où en sommes-nous maintenant en commission des affaires sociales:

Lees meer

De Commissie Sociale zaken, altijd een beetje circus. En in dat opzicht zijn sommigen zonder twijfel ook artiesten. Alle gekheid op een stokje: Het is stevige materie maar met mensen van goede wil vind je oplossingen. Na de vergadering vandaag, zijn we weer een stapje dichterbij. Uiteraard dienen de zaken die in de Commissie gestemd worden, nog naar de plenaire zitting te gaan om daar ter stemming voorgelegd te worden. Dat dient nog te gebeuren. Dus waar staan we nu:

Lees meer

Plusieurs projets de loi et résolutions sont actuellement en discussion au sein de la commission des affaires sociales de la Chambre. Après le rejet d'une proposition la semaine dernière, cela semble être la dernière chance pour notre secteur. Après d'innombrables débats au sein de la Commission ces dernières semaines, nous espérons que nos élus vont enfin ‘pondre leurs œufs’ aujourd'hui. Nous avons fait de notre mieux pour faire des propositions claires et constructives et pour faire des retours au cours des dernières semaines et des derniers jours. Suivez le ici!

Lees meer

Vandaag worden verschillende wetsvoorstellen en resoluties besproken in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Nadat vorige week een voorstel werd verworpen lijkt dit zowat de laatste kans te worden voor onze sector. Na ellenlange debatten in de Commissie de voorbije weken, hopen we dat onze verkozenen nu eindelijk hun ei gaan leggen vandaag. Aan feedback van de sectororganisaties zal het niet liggen: we hebben hard ons best gedaan om duidelijke en constructieve voorstellen te doen en feedback te geven de voorbije weken en dagen. Volg het mee!

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.