Nieuws

De Vlaamse Cultuurcoronapremie, de voorwaarden en aanvraag

Deze premie is voor personen die een beroep op een professionele manier uitoefenen binnen de Vlaamse cultuursector. Je bent bijgevolg niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector.   Je richt je voornamelijk tot de Vlaamse cultuursector, en dus niet tot de Franstalige cultuursector. Om recht te hebben op deze premie mag je niet meer dan een bepaald bedrag hebben verdiend: Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lagen jouw bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Lees er alles over.

Lees meer

Steunmaatregelen GOEDGEKEURD ! :-)  - Mesures de soutien ADOPTÉE! :-) Finalement ! Eindelijk ! Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, finalement des mesures de soutien pour compenser la perte de nos revenus sont adoptées!! Na meer dan 100 dagen stilstand werden eindelijk ondersteunende maatregelen om het verlies van ons inkomen te compenseren goedgekeurd in het federaal parlement ! Après 11h de débats sur un grand nombre de mesures, le secteur culturel pouvait passer au vôte, qui était positive. Na 11 uur wachten was het aan onze sector en was de stemming - na alle eerdere vertragingen - positief. Eindelijk hulp voor die artiesten en technici die nog door de mazen van het net vielen. Dank aan al die politici van goede wil et aux autres: aux plaisir de continuer à discuter avec vous. Nous sommes prêts si vous avez le courage - en aan de andere politici van minder goede wil: wij zijn bereid om verder te debatteren als u er de moed voor heeft..  

Lees meer

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremieDe voorwaarden zijn eindelijk gekend: De premie staat open voor natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. lees meer.

Lees meer

Met dank aan de inzet van vele collega's én bepaalde politici werd in de Commissie Sociale zaken de maatregelen goedgekeurd ivm federale steun aan kunstenaars en technici in de artistieke sector. De laatste horde is nu nog de stemming in de plenaire vergadering. Dit kan de 9e of de 16e juli zijn. Grâce aux efforts de nombreux collègues et de certains politiciens, la commission des affaires sociales a approuvé aujourd'hui les mesures concernant le soutien fédéral aux artistes et techniciens du secteur artistique. Le dernier obstacle reste le vote en plénière. Cela peut être le 9 ou le 16 juillet.

Lees meer

Een van de problemen met tijdelijke werkloosheid was het betalen van het vakantiegeld. Dit omdtat Corona-werkloosheid gelijkgesteld voor vakantierechten. Die gelijkstelling liep echter maar tot 30 juni. Vanaf 1 juli dient er dus geen vakantiegeld meer betaald te worden voor tijdelijke werkloosheid-corona. L'un des problèmes du chômage temporaire était le paiement du pécule de vacances. En effet, le chômage à Corona est assimilé aux droits aux vacances. Cependant, cette équation n'a fonctionné que jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, aucun pécule de vacances ne devra donc être versé pour le chômage temporaire corona. Remarque: cela peut changer à nouveau.

Lees meer

Ter herinnering: aanstaande donderdag 9 juli worden de adviezen besproken ivm het wetsvoorstel 1154, dat kunstenaars en technici van de sector wil helpen. De Kamer zal de gevraagde adviezen (Raad van State en Rekenhof) bespreken in de plenaire zitting van de Kamer. Maar vooral hopelijk overgaan tot de stemming van het wetsvoorstel! Ondertussen blijven we #Stillstanding !

Lees meer

Raad van State maakt einde aan vertragingsmanoeuvre

Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen TIJDELIJKE maatregel om op een soepelere manier de toegang tot werkloosheid voor kunstenaars en technici in artistieke sector, te voorzien. Dit betekent dat niets nog een democratische stemming van dit wetsvoorstel in de weg zou staan. Hiermee komt een einde aan het vertragingsmanoeuvre van N-VA, CD&V, Vlaams Belang en Open VLD.

Lees meer

STILLSTANDING, the video

Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, nous attendons toujours des mesures de soutien pour compenser la perte de nos revenus. Na meer dan 100 dagen stilstand wachten we nog steeds op ondersteunende maatregelen om het verlies van ons inkomen te compenseren. #stillstandingf, the video!

Lees meer

APPEL A ACTION Arrêt / Standstill Artistique

La situation est de plus en plus désastreuse : plus de 100 jours après la fermeture de leurs lieux de travail pour cause de covid-19, de nombreux artistes et techniciens n’ont toujours pas reçu de soutien financier suite aux annulations, alors qu’ils contribuent à la sécurité sociale comme n’importe quel citoyen. Nous demandons de toute urgence une solution !

Lees meer

Cultuurwerkers, tijd voor actie !

Waarom deze actie? Na meer dan 100 dagen lockdown hebben vele kunstenaars en technici nog steeds geen ondersteuning gekregen voor de opdrachten die ze geschrapt zagen worden door corona, terwijl ze net als iedereen wel sociale bijdragen betalen op hun werk. Wij vragen dringend om een oplossing! Die oplossing lag vorige week donderdag eindelijk voor in het federale parlement, maar door politieke spelletjes is ze weer voor onbepaalde tijd op de langere baan geschoven, naar de Raad van State. Wij zijn het wachten beu.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.