De Vlaamse Cultuurcoronapremie, de voorwaarden en aanvraag

De Vlaamse Cultuurcoronapremie, de voorwaarden en aanvraag

Deze premie is voor personen die een beroep op een professionele manier uitoefenen binnen de Vlaamse cultuursector. Je bent bijgevolg niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector.   Je richt je voornamelijk tot de Vlaamse cultuursector, en dus niet tot de Franstalige cultuursector.

Zoals reeds heel snel gevraagd door Artists United (https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/200-miljoen-euro-voor-de-culturele-sector) gevraagd heeft deze steunmaaaatregel aandacht voor individuen en werden de steunmaatregelen niet beperkt tot reeds gesubsisideerde instellingen en organisaties. 

Om recht te hebben op deze premie mag je niet meer dan een bepaald bedrag hebben verdiend. Voorwaarde: Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lagen jouw bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Je komt tot het totaal van jouw bruto-inkomen door volgende zaken op te tellen: 

 • Inkomen uit zelfstandige activiteit
  o Hier vul je jouw omzet in die je uit jouw gefactureerde opdrachten van april, mei en juni hebt gehaald.
 • Uit werk
  o Hier vul je jouw bruto-inkomen in dat op jouw loonfiche van april, mei en juni aangeduid staat.
 • Uit vervangingsinkomens
  o Hier vul je jouw inkomen in dat je ontvangen hebt uit jouw (tijdelijke) werkloosheidsuitkering, leefloon, …

Zie de volledige infofiche van het Departement Cultuur, Jeugd en Media
Meer info, zie onze vorige nieuwsbrief over deze materie of hieronder.
Aanvragen van de premie via deze pagina en doorklikken naar de applicatie.

 

Voor wie

De premie staat open voor natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

Zelfstandigen

Ben je actief als zelfstandige (in hoofdberoep of in bijberoep) in de Vlaamse cultuursector, dan heb je recht op de cultuurcoronapremie als je voldoet aan volgende voorwaarden:

Loontrekkenden

Ben je actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector, dan heb je recht op de cultuurcoronapremie als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je woonplaats ligt in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Je was in de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen een van de hierbij opgesomde paritaire comités (304, 200, 227, 303 en 329. Dus ook gewone bedienden onder PC 200..) PLUS je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
 • Je maakt geen gebruik van: De Brusselse premie voor cultuurwerkers
 • Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lagen jouw bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Dat is dus lager dan drie keer het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMI).

Hoe en wan­neer aan­vra­gen

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontwikkelde een digitale applicatie waar je de cultuurcoronapremie kan aanvragen. Een aanvraag indienen kan vanaf 17 juli. De deadline is 31 augustus 2020 om 15 uur.

Zie ook de bespreking op 9 juli 2020 in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de antwoorden van MP Jambon.

--

Nu meer dan ooit hebben we jou nodig om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren.
Steunen? Dat kan je het makkelijkste doen via artistsunited.be/nl/word-nu-lid

Now more than ever, we need you to help us fight for artists even harder. Join us.
The easiest way to do this is via artistsunited.be/nl/word-nu-lid

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.