PayPro Services

Omdat er in de sector zoveel vragen werden gesteld naar degelijke en betaalbare alternatieven in verband met loonverwerking  - zowel voor individuele kunstenaars als voor vzw’s en organisaties - steunde de vzw het idee om een volwaardig initiatief hiervoor uit de grond te helpen krijgen in 2016. Dit alternatief was een aparte organisatie onder de structuur van een cvba, toegespitst op payrolling in de artistieke en creatieve sector en gespecialiseerd in advies en oplossingen voor 1bis contracten en interim contracten voor artiesten, creatives en technici. Die cvba heet nu in 2018 Paypro Services cvba en mede op suggestie van de vzw onderschrijft ze verschillende Fair Practice codes. Ga naar de Paypro Services


nieuwe website + handige online PAYPRO ONLINE TOOL:

—> Maak een account aan: www.payproservices.be en klik naar de Paypro tool.

Als je al een account had en je geeft je rijksregisternummer op in die nieuwe account, worden al je vroegere gegevens automatisch geïmporteerd. :-)
Deze online tool maakt het mogelijk dat ofwel de kunstenaar, ofwel de opdrachtgever de opdrachten invoert. 

De Paypro tool heeft bijkomende mogelijkheden en voordelen:
 • De online tools maken het mogelijk dat zowel de kunstenaar ofwel de opdrachtgever de opdrachten invoert;

 • Zowel de kunstenaar als de opdrachtgever krijgt een e-mail notificatie wanneer een opdracht wordt ingevoerd;

 • De artiest vindt in zijn Paypro Tool account zijn documenten terug (contracten, C4's);

 • De opdrachtgever vindt in zijn Paypro Tool account een overzicht zoals welke kunstenaars hij voor welke opdracht heeft ingeschreven.

 • Documenten worden ook steeds gemaild; Kortom, het system digitaliseert en automatiseert een aantal zaken die voor een betere workflow zorgen. 

Ga naar www.payproservices.be en klik door naar de online tool. 

Paypro Services levert diensten voor iedereen die werkt of tewerkstelt in theater, dans, beeldende kunst, televisie, film, literatuur en muziek. Van professionele oplossingen voor uw tewerkstellingen tot betalingen en loonadministratie. Paypro Services vertrekt steeds van uw belang en uw te bereiken doel.
Paypro Services werkt vanuit een collectieve gedachte die niet in de eerste plaats streeft naar winst maar wel naar het helpen van diegenen die werken in de sector. Paypro Services focust niet op het opleuken van de eigen winst maar op maximale return voor de kunstenaars en creatives in de sector. De Paypro Services bieden u professionele oplossingen voor uw tewerkstellingen, betalingen en loonadministratie:

 • facturatie, dimona's, C4's, loonfiches
 • advies & oplossingen ivm SBK-interim diensten
 • advies en oplossingen ivm artikel 1bis
 • begeleiding en payrolling voor VZW's
 • online zelf opdracht invoeren
 • je bent de copiloot van je traject, kies zelf de oplossing die het beste aansluit bij wat je wil en je te bereiken doel
 • interessante marktprijzen. Vraag een concrete berekening. Contacteer het Paypro Services team via info@payproservices.be.

Paypro Services cvba onderschrijft de Creative Fair Play van Flanders DC en Creative network, alsook de FPC code (Fair Practice Code) van Vereniging Kunsten ’92.

De Fair Practice Code focust op waarden en principes om tot goed werk- en opdrachtgeverschap en goed werk- en opdrachtnemerschap in de culturele en creatieve sector te komen met aandacht voor betere arbeidsverhoudingen tussen werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en opdrachtnemers. Zo respecteert de Paypro Services bv. een minimale verloning conform Belgische regelgeving hieromtrent. 

U bent niet aangemeld of u hebt nog geen account?

Maak een account aan alvorens u een opdracht kan indienen.
Met een account worden uw reeds eerder ingevulde gegevens hergebruikt.

Ook als lid kan u natuurlijk een opdracht indienen. Kies dan bij het aanmaken van een account voor een lid abonnement.
De bijkomende voordelen van een lidmaatschap vindt u hier.