PayPro Services

Omdat er zoveel vraag naar was, steunde de vzw het idee voor een goed, voordelig alternatief voor loonverwerking in de artistieke en creatieve sector. Dit werd de aparte juridische entiteit, cvba Paypro Services  - zowel voor individuele kunstenaars, cultuurwerkers en technici, als voor organisaties - gespecialiseerd in advies en oplossingen voor 1bis contracten voor artiesten, kunstwerkers, creatives en technici.
 • Cvba Paypro Services onderschrijft mede op suggestie van de vzw, verschillende Fair Practice codes. 
 • Paypro Services werkt vanuit een collectieve gedachte die niet streeft naar winst maar wel naar het helpen van diegenen die werken in de sector.
 • Paypro Services focust dus niet op het opleuken van de eigen winst maar op maximale return voor de kunstenaars en creatives.
 • De Paypro Services bieden u professionele oplossingen voor uw tewerkstellingen, loonbetalingen en loonadministratie.

Ga naar www.payproservices.be en klik door naar de een van de Online Tools, of vraag naar een oplossing op maat.

 
Voor iedereen die werkt of tewerkstelt in theaterdansbeeldende kunsttelevisiefilmliteratuurmuziekcircus, ... Van professionele oplossingen voor uw tewerkstellingen tot betalingen en loonadministratie. Paypro Services vertrekt steeds van uw belang & uw te bereiken doel.
 • facturatie, dimona's, C4's, loonfiches
 • contracten, advies en oplossingen ivm artikel 1bis
 • projectcontracten
 • advies ivm SBK-interim diensten
 • begeleiding en payrolling voor VZW's
 • online zelf opdracht invoeren
 • je bent de copiloot van je traject, kies zelf de oplossing die het beste aansluit bij wat je wil en je te bereiken doel
 • oplossingen op maat en persoonlijke begeleiding
 • voordeligere marktprijzen. Vraag een concrete berekening. Contacteer het Paypro Services team via info@payproservices.be.
 
De online tools hebben volgende voordelen:
 • Maken het mogelijk dat ofwel de kunstenaar ofwel de opdrachtgever de opdrachten invoert. 
 • De artiest kan via zijn account zijn documenten terug vinden (zoals contracten en C4's). 
 • De opdrachtgever kan een overzicht vinden in zijn account, zoals welke kunstenaars hij voor welke opdracht heeft ingeschreven.
 • Zowel de kunstenaar als opdrachtgever krijgen automatisch de nodige bevestigingen wanneer een opdracht wordt ingevoerd.
 • Kortom, het system digitaliseert en automatiseert een aantal zaken die voor een betere workflow zorgen. 

Paypro Services cvba onderschrijft de Creative Fair Play van Flanders DC en Creative network, alsook de FPC code (Fair Practice Code) van Vereniging Kunsten ’92.
De Fair Practice Code focust op waarden en principes om tot goed werk- en opdrachtgeverschap en goed werk- en opdrachtnemerschap in de culturele en creatieve sector te komen met aandacht voor betere arbeidsverhoudingen tussen werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en opdrachtnemers. Zo respecteert de Paypro Services onermeer een minimale verloning conform Belgische regelgeving hieromtrent. 


Omdat er in de sector zoveel vragen werden gesteld naar degelijke en betaalbare alternatieven in verband met loonverwerking  - zowel voor individuele kunstenaars als voor organisaties en vzw's in de sector - steunde de vzw het initiatief om een volwaardig alternatief hiervoor uit de grond te helpen krijgen in 2016.
Het werd een nieuwe, aparte organisatie en dus ook een andere juridische entiteit, namelijk een nieuw opgerichte CVBA.

Deze andere CVBA organisatie spitst zich toe op payrolling voor de artistieke en creatieve sector, gespecialiseerd in ADVIES en OPLOSSINGEN voor LOONVERWERKING, sociaal secretariaatdiensten, 1BIS CONTRACTEN en INTERIM contracten voor artiesten, creatives en technici.

Kunstenaars hadden inderdaad steeds meer vragen bij wat er gebeurt met de RSZ-vermindering voor kunstenaars of waarom men als kunstenaar geen eindejaarspremie krijgt als men werkt via interim (behalve als men 65 voltijdse dagen per jaar werkte via een interimbureau binnen de referteperiode).
Het was enerzijds logisch dat de VZW op zoek ging naar een alternatief om kunstenaars met deze materie te helpen. Dit was niet alleen conform de statuten maar het is de basismissie van de VZW om kunstenaars te helpen. Het was anderzijds even logisch dat hierdoor een andere organisatie/juridische entiteit ontstond. Die aparte cvba heet sinds 2018 Paypro Services cvba en mede op suggestie van de vzw onderschrijft ze verschillende Fair Practice codes