Nieuws

Door de barometers het bos niet meer zien

De kogel is door de kerk en er is een ‘barometer’. Toch nog even herhalen dat dit eigenlijk geen echte barometer is maar een ‘beslissingstool’, gezien de politiek zal kunnen beslissen. (Verder in de tekst de links naar deze would be barometers). Een andere wrange vaststelling is dat een barometer wordt opgelegd aan de veiligste sector (dat zeg ik niet, dat zegt elke wetenschappelijke studie elke keer opnieuw) en niet aan andere. Dit is eigenlijk een discriminatie ten opzichte van onze sector.

Lees meer

barometers

Lees meer

Dit is geen barometer

 CECI N’EST PAS UN BAROMÈTRE ! CECI NE SERA PAS NOTRE BAROMÈTRE !  20/01/2022

Lees meer

Raad van State bis, ook lichtpunten

Samen met 8 andere eisers heeft Artists United een zaak gepleit voor de Raad van State tegen de Belgische Staat. Het betreft een tweede zaak, na de eerdere gewonnen eerste zaak. Dit in een poging het Ministerieel Besluit van 29 december 2021 te laten aanpassen. Ondermeer vorderden wij dat men de artikelen zou vervangen “door maatregelen die de toegang tot cultuur, het recht op artistieke expressie en het recht om te ondernemen en te werken niet op onevenredige wijze beperken.” Wat zijn de resultaten?

Lees meer

! ACTIE 26/12/2021 ACTION !

ACTIE Samenkomst Zondag 26/12 om 14, Kunstberg, ACTION Dimanche 26 décembre, Mont des Arts. - Sommigen denken dat kunst niet nodig is. Tot hun vader sterft, ze naar een begrafenis gaan, hun hart gebroken wordt of integendeel ze hopeloos verliefd worden. En dan proberen ze de zin te vinden van wat hen overkomt. Dat is wanneer kunst en cultuur geen luxe zijn maar bare essentials, voedsel voor de ziel. We zijn hier op deze aardkloot om elkaar te helpen. Woorden, muziek, kunst helpen je. Om te laten voelen, troosten, zin te geven... - Certaines personnes pensent que l'art est inutile. Jusqu'à ce que leur père meure, qu'ils aillent à un enterrement, que leur cœur soit brisé ou, au contraire, qu'ils tombent désespérément amoureux. Et ensuite, ils essaient de trouver un sens à ce qui leur arrive. C'est à ce moment-là que l'art et la culture ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue, une nourriture pour l'âme. Nous sommes ici sur cette terre pour nous aider les uns les autres. Les mots, la musique et l'art aident. Pour vous faire sentir, pour vous réconforter, pour vous donner un sens...

Lees meer

De beperking van de capaciteit tot 200 personen, ongeacht de totale capaciteit van de zalen en hun uitrusting, is een volstrekt onsamenhangend besluit dat tegen het gezond verstand in werd genomen. De gevolgen hiervan zijn verschrikkelijk in termen van ticketverkoop, verlies van partners en coproducenten en ook werkgelegenheid. De menselijke tol is zeer hoog en voor velen is de schade onherstelbaar. Wij verzoeken u bij uw besluitvorming rekening te houden met de resultaten van wetenschappelijke studies die hebben aangetoond dat deelname aan culturele evenementen veilig is. Het tegendeel suggereren is ongegrond en moet stoppen. Het is absoluut noodzakelijk dat er besluiten op het Overlegcomité van 22 december 2021 worden genomen ten gunste van een onmiddellijke heropening voor 100% van de culturele sector, vòòr de toegang tot cultuur voor iedereen, en dat beslist wordt dat dit ongenuanceerde systeem van beperking van de drempels, wordt afgeschaft. Als tegenprestatie verbinden wij ons ertoe - zoals wij altijd al hebben gedaan - veiligheidsmaatregelen te nemen die in verhouding staan tot het reële risico, teneinde de veiligheid van het publiek, de artiesten en het personeel van de zalen te garanderen.

Lees meer

Ja, ze bestaan nog, ministers die WEL iets doen voor de culturele sector... De minister van Economie en Arbeid, Pierre-Yves Dermagne (PS), lost het probleem op waarbij men niet tezelfdertijd in een adviesorgaan kan zetelen en het ‘kunstenaarsstatuut’ kan genieten. Volgens het KB zal een werkloze voortaan een mandaat kunnen uitoefenen als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren of in de Commissie Kunstenaars en presentiegeld kunnen ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn of haar werkloosheidsuitkering.

Lees meer

Maatregel die geldt voor elke aanvraag om een werkloosheidsuitkering als voltijdse werknemer van 1 april 2021 tot 31 december 2021 : langere referentieperiode

Lees meer

Période de référence plus longue: Mesure applicable à toute demande d'allocation de chômage en tant que travailleur à temps plein du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Lees meer

VOORSTEL voor een HERVORMING VAN HET KUNSTENAARSSTATUUT

Na 17 WITA (Working in the arts) overlegvergaderingen tussen de kabinetten Dermagne, Clarinval en Vandenbroucke en een dertigtal federaties uit de sector (Acteursgilde, Artists United, ATPS, ComAv, Fci, F(s), GALM, SACD/SCAM, Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, UPACT, VAV), administraties en diverse deskundigen, hier de krijtlijnen van het voorstel. Lees verder. Artists United dankt uitdrukkelijk ministers Dermagne Vandenbroucke en Clarinval voor dit initiatief en dankt iedereen die constructief aan deze voorstellen heeft meegewerkt.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.