Nieuws

het kunstwerkattest, de aanvraag en inkomsten

Degene die een kunstwerkattest willen aanvragen bij de Kunstwerkcommissie, weet dat vanaf nu men de datum van aanvraag zal hanteren (en dus niet de datum van aflevering van het attest).

Lees meer

Het kunstwerkattest: update overgangsmaatregel

Op 1 januari ontvingen, via de overgangsmaatregel, 1742 kunstwerkers een gewoon kunstwerkattest en 9299 een kunstwerkattest plus.

Lees meer

KVR wordt voor amateurs

Vanaf 1 januari 2024 wordt de kleinevergoedingsregeling voor kunstenaars vervangen door de "amateurkunstenvergoeding", die onder bepaalde voorwaarden ook wordt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen (wet van 16 december 2022 - B

Lees meer

Als we de kunsten zuurstof geven 

Op 4 december stelde Minister Frank Vandenbroucke, samen met het Working in the Arts-team van de FOD Sociale Zekerheid, de nieuwe Kunstwerkcommissie voor tijdens een gevarieerd event in de KVS in Brussel.

Lees meer

Het kunstwerkattest, tot nu toe

Het kunstwerkattest, toegangspoort naar het ’statuut’ 

Lees meer

Artists United is een erkende kunstenfederatie!

Als federatie mogen we bijgevolg vier kunstwerkdeskundigen voordragen  om te zetelen in de Kunstwerkcommissie als vertegenwoordigers van de kunstensector. De Kunstwerkcommissie is van vitaal belang voor de aankomende hervormingen van het kunstenaarsstatuut, die van kracht zullen gaan vanaf 1/01/2024. Deze Commissie zal onder andere bepalen welke functies onder het kunstwerkers statuut vallen en dus wie recht heeft op een kunstwerkattest.   

Lees meer

Positieve pensioen hervorming voor kunstwerkers

Op basis van onder andere een voorstel van Artists United, heeft de federale regering als onderdeel van de pensioenhervorming bepaald dat zowel de effectief gewerkte dagen als kunstwerker als de gewerkte dagen als gevolg van de omrekening volgens de cachetregel in aanmerking zullen worden genomen

Lees meer

Kunstenaarskaart en -visum wijzigt 1 juli 2023!

Vanaf 1 juli 2023 zal het niet meer mogelijk zijn om een kunstenaarskaart of een kunstenaarsvisum aan te vragen op de website artist@work.

Lees meer

Hoogte van de kunstwerkuitkering, een kluwen...?

In de overgangsperiode gelden nog de ‘oude’ berekeningswijzen. De cijfercode verandert niet als je al een uitkering had maar de minima worden opgetrokken. Say what?

Lees meer

Knelpuntberoepen

VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Nieuwe knelpuntberoepen zijn onder meer maatschappelijk werker, hotelreceptionist, installateur liften, bodemonderzoeker, winkelmedewerkers, reisagenten, enz. PODIUMTECHNICUS was al lang een knelpuntberoep. Met na de corona crisis zijn er ongetwijfeld een aantal podiumtechnici die in een ander technisch beroep zijn ingestapt en is de nood weer hoger. Wil je aan de slag, lees meer over de lijst knelpuntberoepen.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.