Nieuws

Statuut, overgangsmaatregelen en stavaza

Nieuw Kunstwerkersstatuut: Is het glas halfvol of halfleeg? 1. Vergelijking oud en nieuw statuut 2. Overgangsmaatregelen

Lees meer

Nieuw kunstenaarsstatuut: tussen waarheid en verzinsels

MOET je 65.400 euro bewijzen om het nieuwe kunstwerkattest te bekomen: Klaar en duidelijk NEE. Dat wel beweren is het moedwillig verspreiden van foute info door sommigen; en dat enkel en alleen om de volledige hervorming van het nieuwe kunstwerkersstatuut te torpederen. Lees er meer over:

Lees meer

Nouveau "statut de l'artiste" : entre faits et affabulations

Devez-vous justifier de 65 400 euros pour obtenir la nouvelle attestation ? Un NON clair et sans ambiguïté. Dire autre chose, c'est diffuser délibérément de fausses informations par certains ; et ce uniquement pour torpiller la réforme complète du nouveau ‘statut de l'artiste’.

Lees meer

Kunstenaarsstatuut/Kunstwerkerstatuut: De laatste rechte lijn?

De nuances in het debat ontbreken langs vele zijden. Het gaat van ‘le nouveau statut est une grosse merde’ tot ‘schoolvoorbeeld van wat moderne sociale zekerheid moet zijn’. Met de huidige stand van zaken en na een diepgaande analyse van de voorliggende wetsontwerpen, ligt de waarheid ergens in het midden / Les nuances du débat font défaut dans de nombreux camps. Elle va de "le nouveau statut est une grosse merde" à "l'exemple type de ce que devrait être la sécurité sociale moderne". En l'état actuel des choses, et après une analyse approfondie des projets de loi qui nous sont soumis, la vérité se situe quelque part au milieu :

Lees meer

De wetteksten van de hervorming staan online op de website van WITA (Working In The Arts) / Les textes légaux de la réforme sont en ligne sur le site du WITA (Working In The Arts) :

Lees meer

Nieuw kunstwerkersstatuut wordt een feit

Iets meer dan een jaar nadat Vivaldi het startschot gaf voor het nooit eerder geziene overleg met de culturele sectoren via de werkgroep WITA, Working in the Arts, is er een akkoord bereikt over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Met veel dank aan de WITA werkgroep, en aan de Ministers Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval en hun kabinetsmedewerkers. Hieronder de positieve punten en enkele aandachtspunten...

Lees meer

DJ kunstenaar? Soms...

Is een DJ nu plots sowieso een kunstenaar zoals sommigen swingend de wereld instuurden? Neen, die stelling is wat te simpel. Kàn een DJ kunstenaar zijn? Ja. Daar is op zich niets nieuws aan. Alles hangt af van de feitelijkheden; Jaren geleden wonnen we al een rechtszaak waarbij de rechter stelde dat men niet naar de functietitel diende te kijken maar naar of wat die persoon deed al dan niet artistiek was. De Commissie zal een vragenlijst hanteren om de knoop door te hakken:

Lees meer

VDAB past referteperiodes aan!

Als artiest moet je niet beschikbaar zijn voor een niet-artistieke job als je 156 dagen tewerkstelling (of een equivalent aan loon via taaklooncontracten of 1bis-contracten) kan bewijzen de afgelopen 18 maand. (156 dagen waarvan minstens 104 dagen artistieke of technisch-artistiek). Door de coronacrisis werd de referteperiode van 18 maand tijdelijk verlengd naar 36 maand. (zie de felbevochten wet van 15 juli 2020). VDAB BESLISTE RECENT om deze VERLENGDE REFERTEPERIODE SNELLER AF TE BOUWEN!

Lees meer

Kunstenaarsstatuut, opnieuw indexering 03/2022

Niet het meest sexy maar wel belangrijk: Indexeringen voor de bedragen in de taakloonberekening (cachet- en cumulberekening), alsook indexering voor de hoogte van de uitkeringen

Lees meer

Stromae et un salaire équitable

Le nouveau clip de Stromae, enregistré dans le parc du Cinquantenaire, fait beaucoup parler de lui. Malheureusement, on s'agite davantage sur les bas salaires des danseurs que sur le génie de cette nouvelle création. Comment cela se fait-il ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'artiste pour être rémunéré correctement?

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.