Nieuws

De laatste nota van RVA heeft een en ander gewijzigd. Mogelijks is dit een gevolg van bepaalde gevallen. De wijzigingen in de nota van 30/04/2020 vind je hieronder: Wanneer niet opeenvolgende dagcontracten worden gesloten, zelfs bij dezelfde gebruiker, kan er geen sprake zijn van een "langere opdracht" en is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk. Voorbeeld: Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten.

Lees meer

Tijdelijke Werkloosheid, antwoorden van de politiek, 04/05/2020

na overleg tussen Acteursgilde, Artists United en Galm, werden een aantal vragen gesteld tijdens een overleg met een kabinetsverantwoordelijke over enkele blijvende problemen ivm Tijdelijke Werkloosheid. Een van de hangijzers is de moeilijke bewijslast voor flexwerkers in onze sector om het recht op Tijdelijke Werkloosheid te kunnen aantonen. Er wordt nu op basis van de eerdere voorstellen die werden gedaan en op basis van het overleg, onderzocht welke uitbreiding er mogelijk is en onder welke modaliteiten. We danken de bevoegde minister en haar kabinet om in overleg te zijn gegaan en wachten het definitieve antwoord af dat deze week zou moeten volgen.

Lees meer

Oplossing tijdelijke werkloosheid flexibele werknemers Geachte mevrouw Muylle,

Lees meer

Antwoorden van de politiek

Velen vragen ons wat er op politiek vlak gebeurt voor de culturele sector. Ja, er wordt door politici wel degelijk gezocht naar oplossingen voor de culturele sector. Naar aanleiding van recente vragen gesteld door bv. Artists United, de Acteursgilde of Union des Artistes du spectacle, kregen we volgende nieuws: Gisteren, 28/04/2020 hoorden we de bevestiging dat de minister werkt aan een oplossing voor de mensen van wie het contract werd verbroken. Er stond ook een wetsvoorstel over auteursrechten en Tijdelijke Werkloosheid op de agenda, alsook een resolutie voor kunstenaarsstatuut op de agenda.

Lees meer

Réponses des politiciens

Beaucoup d’artistes et travailleurs autonomes du secteur culturel nous demandent ce qui se passe politiquement pour le secteur culturel. Oui, les politiciens recherchent en effet des solutions pour le secteur culturel. En réponse aux récentes questions posées par exemple par Artists United, la Acteursgilde ou l'Union des Artistes du spectacle, nous avons reçu la nouvelle suivante: Hier, 28/04/2020, nous avons entendu la confirmation que le Ministre travaille sur une solution pour les personnes dont le contrat a été rompu. Un projet de loi sur le droit d'auteur et le chômage temporaire était également à l'ordre du jour, ainsi qu'une résolution sur le statut d'artiste.

Lees meer

Antwoord van Minister Muylle

De minister antwoordde op de gestelde vragen in verband met de blijvende problemen voor Tijdelijke Werkloosheid voor flexibele werknemers in onze sector. Ondanks het vriendelijke antwoord van Minister Muylle (16/04/2020) en bepaalde (reeds eerdere) aanpassingen, lijkt men het probleem voor de kwetsbare werknemers met korte contracten ofwel niet te begrijpen ofwel voorlopig niet te willen oplossen. Wij blijven alleszins hopen. We schreven ook een brief aan premier Wilmès Lees de brieven en de reacties hieronder.

Lees meer

1 Jambon, 2 Jambon: Verhoging Projectsubsidies en steun voor de festivals + gidsland Luxemburg? Drie keer hoopgevend nieuws - 16/04/2020 : Minister Jambon vond 4 miljoen extra voor de projectsubsidies. Na zijn eerdere schrapping van 60% in de pot van projectsubsidies, is met deze injectie het budget bijna weer het budget van voorheen (vroeger 8,4 miljoen, nu 8 miljoen met deze injectie). De belangrijke humuslaag van de sector wordt hiermee gevoed en dat is en goede zaak. Dossiers kunnen ingediend worden tot 15 mei. Beslissing over de ingediende dossiers zijn voor het najaar. Een aanvraag kan gedaan worden voor 2 of 3 jaar. Iedereen die meewerkte aan acties op welke wijze dan ook om deze projectsubsidies weer te verhogen na de harde besparing van - 60%: bravo en dank u! Ook de Minister wordt bij deze bedankt voor deze inspanning.

Lees meer

Overzicht 16/04/2020 nota’s tijdelijke werkloosheid, ‘tussen droom en werkelijkheid’. Er blijven serieuze horden bestaan voor te veel freelancer-werknemers die vaak pas kort op voorhand een overeenkomst of beslissing over een job ontvangen, of waarvan de overeenkomst werd verbroken. Zelfs indien men aan alle voorwaarden voldoet, is het bedrag TW enkel voor de dag(en) van de overeenkomst. Voor onze sector die met dagcontracten werkt is ook dat vaak een ramp dus.. Artists United samen met verschillende zusterorganisaties blijven hard ijveren om voor deze meest kwetsbare flexwerkers in onze sector verbeteringen te bekomen.

Lees meer

Zeventien sectororganisaties schrijven minister van Werk aan om verdere verduidelijkingen te vragen ivm tijdelijke werkloosheid / Dix-sept organisations du secteur écrivent au ministre du Travail pour demander des éclaircissements sur le chômage temporaire. / Eerder vroegen de belangenorganisaties reeds aan de minister om het artikel 27 ivm tijdelijke werkloosheid te willen aanpassen. / Auparavant, les groupes d'intérêt avaient déjà demandé au ministre de modifier l'article 27 concernant le chômage temporaire. VERSION FR en bas

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid, pas artikel 27 aan

Mevrouw de Minister van Werkgelegenheid, mevrouw Nathalie Muylle, In deze derde week van ‘social distancing’ nemen we de vrijheid om u te schrijven en u te vragen de meest kwetsbare artiesten en technici te ondersteunen.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.