Nieuws

update overbruggingsrecht zelfstandigen 20201211

De steunmaatregelen voor zelfstandigen 

Lees meer

Depuis mars, l'Union des Artistes et Artistes United ont déjà soutenu plus de 300 artistes dans leurs soucis quotidiens et leurs projets artistiques. La nouvelle campagne de crowdgiving a déjà levé 50% de l'objectif visé de 100 000 euros. Cela signifie qu'une fois de plus des centaines d'artistes pourront être aidés. Aidez-les à atteindre cet objectif !

Lees meer

Sinds maart hebben Union des Artistes en Artistes United reeds meer dan 300 kunstenaars geholpen met hun dagelijkse beslommeringen én hun artistieke projecten. De nieuwe crowdgiving campagne haalde ondertussen reeds meer dan 50% op van het beoogde doel van 100.000 euro. Dat betekent dat opnieuw honderden kunstenaars zullen kunnen geholpen worden. Help hen het doel te bereiken! Deel deze campagne of doe een gift !

Lees meer

Op 12 november 2020 heeft UPAC-T (Union de Professionel.le.s des Arts et de la Création- Travailleur.euse - Unie van Professionelen van de Artistieke en Creatieve sector) een ontmoeting gehad met de minister van Werk, Pierre Yves Dermagne. De noodmaatregelen gekoppeld aan de wet van 15 juli worden verlengd tot 31 maart ! Dus langer dan 31 december zoals aanvankelijk gepland.

Lees meer

Culturele Vlaamse activiteitenpremie nu actief

Sinds vandaag 03 november 2020 staat de applicatie voor de culturele activiteitenpremie open. Je kan vanaf nu een premie aanvragen. De voorwaarden en een document met veelgestelde vragen vind je op deze website.

Lees meer

Vous êtes travailleur intermittent de la culture et vous n’avez bénéficié d’aucune des autres mesures mises en place ? Dans ce cas, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d’une aide unique de maximum 2.000 euros. En effet, afin de soutenir le secteur culturel bruxellois lourdement touché par la crise sanitaire, la Région bruxelloise octroie une aide exceptionnelle, unique et individuelle aux travailleurs intermittents de la culture.

Lees meer

Ben je een intermitterende cultuurwerker (cultuurwerker met tijdelijke contracten) en heb je nog niet kunnen genieten van een van de beschikbare steunmaatregelen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een unieke financiële steun van maximum 2.000 euro. Om de culturele sector, die zwaar werd getroffen door de coronacrisis, te ondersteunen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitzonderlijke, individuele steun toe aan intermitterende cultuurwerkers.

Lees meer

Blijf met uw pikkels van onze protocollen

Op dringende uitnodiging van Pierre-Yves DERMAGNE (Minister van Arbeid en Economie) en David CLARINVAL (Minister van Onafhankelijken, KMO en Landbouw), kwam op zondag 18 oktober een delegatie van beroepsfederaties bijeen met vertegenwoordigers van diverse kabinetten. Vertegenwoordigers van de sector zeiden keer op keer dat de gezondheidsprotocollen in de culturele sector veilig waren, dat het zinloos zou zijn om ze te wijzigen en een negatief signaal zou geven aan het publiek en de burgemeesters, die mogelijks in de verleiding zouden komen om onze evenementen af ​​te gelasten.

Lees meer

Ne touche pas à nos protocoles...

Sur invitation urgente de Pierre-Yves DERMAGNE (Ministre du Travail et de l’Économie) et de David CLARINVAL (Ministre des Indépendants, des PME et de l’Agriculture), une délégation de fédérations professionnelles a rencontré ce dimanche 18 octobre les représentants des différents Cabinets. Nous avons dit et répété que les protocoles sanitaires du secteur culturel étaient sûrs, que les changer ne servirait à rien et enverrait un signal négatif aux publics et aux bourgmestres, tentés d'annuler nos événements.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.