Nieuws

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremieDe voorwaarden zijn eindelijk gekend: De premie staat open voor natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. lees meer.

Lees meer

Met dank aan de inzet van vele collega's én bepaalde politici werd in de Commissie Sociale zaken de maatregelen goedgekeurd ivm federale steun aan kunstenaars en technici in de artistieke sector. De laatste horde is nu nog de stemming in de plenaire vergadering. Dit kan de 9e of de 16e juli zijn. Grâce aux efforts de nombreux collègues et de certains politiciens, la commission des affaires sociales a approuvé aujourd'hui les mesures concernant le soutien fédéral aux artistes et techniciens du secteur artistique. Le dernier obstacle reste le vote en plénière. Cela peut être le 9 ou le 16 juillet.

Lees meer

Een van de problemen met tijdelijke werkloosheid was het betalen van het vakantiegeld. Dit omdtat Corona-werkloosheid gelijkgesteld voor vakantierechten. Die gelijkstelling liep echter maar tot 30 juni. Vanaf 1 juli dient er dus geen vakantiegeld meer betaald te worden voor tijdelijke werkloosheid-corona. L'un des problèmes du chômage temporaire était le paiement du pécule de vacances. En effet, le chômage à Corona est assimilé aux droits aux vacances. Cependant, cette équation n'a fonctionné que jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, aucun pécule de vacances ne devra donc être versé pour le chômage temporaire corona. Remarque: cela peut changer à nouveau.

Lees meer

Ter herinnering: aanstaande donderdag 9 juli worden de adviezen besproken ivm het wetsvoorstel 1154, dat kunstenaars en technici van de sector wil helpen. De Kamer zal de gevraagde adviezen (Raad van State en Rekenhof) bespreken in de plenaire zitting van de Kamer. Maar vooral hopelijk overgaan tot de stemming van het wetsvoorstel! Ondertussen blijven we #Stillstanding !

Lees meer

Raad van State maakt einde aan vertragingsmanoeuvre

Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen TIJDELIJKE maatregel om op een soepelere manier de toegang tot werkloosheid voor kunstenaars en technici in artistieke sector, te voorzien. Dit betekent dat niets nog een democratische stemming van dit wetsvoorstel in de weg zou staan. Hiermee komt een einde aan het vertragingsmanoeuvre van N-VA, CD&V, Vlaams Belang en Open VLD.

Lees meer

STILLSTANDING, the video

Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, nous attendons toujours des mesures de soutien pour compenser la perte de nos revenus. Na meer dan 100 dagen stilstand wachten we nog steeds op ondersteunende maatregelen om het verlies van ons inkomen te compenseren. #stillstandingf, the video!

Lees meer

APPEL A ACTION Arrêt / Standstill Artistique

La situation est de plus en plus désastreuse : plus de 100 jours après la fermeture de leurs lieux de travail pour cause de covid-19, de nombreux artistes et techniciens n’ont toujours pas reçu de soutien financier suite aux annulations, alors qu’ils contribuent à la sécurité sociale comme n’importe quel citoyen. Nous demandons de toute urgence une solution !

Lees meer

Cultuurwerkers, tijd voor actie !

Waarom deze actie? Na meer dan 100 dagen lockdown hebben vele kunstenaars en technici nog steeds geen ondersteuning gekregen voor de opdrachten die ze geschrapt zagen worden door corona, terwijl ze net als iedereen wel sociale bijdragen betalen op hun werk. Wij vragen dringend om een oplossing! Die oplossing lag vorige week donderdag eindelijk voor in het federale parlement, maar door politieke spelletjes is ze weer voor onbepaalde tijd op de langere baan geschoven, naar de Raad van State. Wij zijn het wachten beu.

Lees meer

Vertragingsmanoeuvres en foutieve lezing van de werkloosheidsreglementering: Een advies werd gevraagd aan de Raad van State. Dit vertraagt de zaken met 30 dagen omdat men weigerde een hoogdringend advies te vragen. Daarnaast blijven sommige politici halsstarrig (of moedwillig) onwaarheden vertellen over de werkloosheidsreglementering Dit is oprechte politiek onwaardig.

Lees meer

Live bespreking van wetsvoorstellen voor de sector

Vandaag het uur van de waarheid voor onze sector: wetsvoorstel ter stemming op plenaire vergadering : - cumul auteursrechten en tijdelijke werkloosheid toelaat; - en versoepeling voorziet voor toegang kunstenaarsregeling in de werkloosheid (wat de meesten catalogeren met de generalistische term het 'statuut'

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.