Nieuws

Switch Culture ON ... please!

Gisteren een kunstenaar aan de lijn die probeert te overleven met 427 euro per maand... Laat ons op een of andere manier weer optreden, nu ! Hier, un artiste au téléphone qui tente de survivre avec 427 euros par mois... D'une manière ou d'une autre, laissez nous à nouveau faire des spectacles, maintenant!

Lees meer

De evolutie van de besmettingscurves en de angst voor een rebound in verband met de nieuwe varianten van Sars-Cov-2 hebben het Overlegcomité ertoe gebracht om internationale reizen van en naar België te beperken. Werknemers in de culturele sector kunnen echter de grens oversteken als dat kadert binnen hun professionele activiteiten.

Lees meer

L'évolution des courbes de contamination et la crainte d'un rebond lié aux nouveaux variants du Sars-Cov-2 ont mené de Comité de Concertation à limiter les voyages internationaux de et vers la Belgique. Les travailleurs du secteur culturel peuvent toutefois passer la frontière dans le cadre de leur activité professionnelle.

Lees meer

Le seul spectacle en public (autorisé) du Royaume

Communiqué Still Standing #2 Samedi 16 janvier à 17h30, de Munt-la Monnaie, Bruxelles Il est 17h30, place de la monnaie à Bruxelles. Un parterre de spectatrices et spectateurs se forme devant un théâtre, fermé, grillagé, situé a deux pas d'une rue commerçante empruntée quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes.

Lees meer

De enige openbare voorstelling in België

Communiqué Still Standing #2, zaterdag 16 januari om 17u30, de Munt-la Monnaie, Brussel. Aanstaande zaterdag 16 januari herinneren kunstenaars, culturele werkers, sociaal-culturele verenigingen, collectieven en federaties van kunst en creatie de politieke wereld aan de essentie en het belang van cultuur.

Lees meer

update overbruggingsrecht zelfstandigen 20201211

De steunmaatregelen voor zelfstandigen 

Lees meer

Depuis mars, l'Union des Artistes et Artistes United ont déjà soutenu plus de 300 artistes dans leurs soucis quotidiens et leurs projets artistiques. La nouvelle campagne de crowdgiving a déjà levé 50% de l'objectif visé de 100 000 euros. Cela signifie qu'une fois de plus des centaines d'artistes pourront être aidés. Aidez-les à atteindre cet objectif !

Lees meer

Sinds maart hebben Union des Artistes en Artistes United reeds meer dan 300 kunstenaars geholpen met hun dagelijkse beslommeringen én hun artistieke projecten. De nieuwe crowdgiving campagne haalde ondertussen reeds meer dan 50% op van het beoogde doel van 100.000 euro. Dat betekent dat opnieuw honderden kunstenaars zullen kunnen geholpen worden. Help hen het doel te bereiken! Deel deze campagne of doe een gift !

Lees meer

Op 12 november 2020 heeft UPAC-T (Union de Professionel.le.s des Arts et de la Création- Travailleur.euse - Unie van Professionelen van de Artistieke en Creatieve sector) een ontmoeting gehad met de minister van Werk, Pierre Yves Dermagne. De noodmaatregelen gekoppeld aan de wet van 15 juli worden verlengd tot 31 maart ! Dus langer dan 31 december zoals aanvankelijk gepland.

Lees meer

Culturele Vlaamse activiteitenpremie nu actief

Sinds vandaag 03 november 2020 staat de applicatie voor de culturele activiteitenpremie open. Je kan vanaf nu een premie aanvragen. De voorwaarden en een document met veelgestelde vragen vind je op deze website.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.