Nieuws

Nouveau "statut de l'artiste" : entre faits et affabulations

Devez-vous justifier de 65 400 euros pour obtenir la nouvelle attestation ? Un NON clair et sans ambiguïté. Dire autre chose, c'est diffuser délibérément de fausses informations par certains ; et ce uniquement pour torpiller la réforme complète du nouveau ‘statut de l'artiste’.

Lees meer

Kunstenaarsstatuut/Kunstwerkerstatuut: De laatste rechte lijn?

De nuances in het debat ontbreken langs vele zijden. Het gaat van ‘le nouveau statut est une grosse merde’ tot ‘schoolvoorbeeld van wat moderne sociale zekerheid moet zijn’. Met de huidige stand van zaken en na een diepgaande analyse van de voorliggende wetsontwerpen, ligt de waarheid ergens in het midden / Les nuances du débat font défaut dans de nombreux camps. Elle va de "le nouveau statut est une grosse merde" à "l'exemple type de ce que devrait être la sécurité sociale moderne". En l'état actuel des choses, et après une analyse approfondie des projets de loi qui nous sont soumis, la vérité se situe quelque part au milieu :

Lees meer

De wetteksten van de hervorming staan online op de website van WITA (Working In The Arts) / Les textes légaux de la réforme sont en ligne sur le site du WITA (Working In The Arts) :

Lees meer

Nieuw kunstwerkersstatuut wordt een feit

Iets meer dan een jaar nadat Vivaldi het startschot gaf voor het nooit eerder geziene overleg met de culturele sectoren via de werkgroep WITA, Working in the Arts, is er een akkoord bereikt over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Met veel dank aan de WITA werkgroep, en aan de Ministers Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval en hun kabinetsmedewerkers. Hieronder de positieve punten en enkele aandachtspunten...

Lees meer

DJ kunstenaar? Soms...

Is een DJ nu plots sowieso een kunstenaar zoals sommigen swingend de wereld instuurden? Neen, die stelling is wat te simpel. Kàn een DJ kunstenaar zijn? Ja. Daar is op zich niets nieuws aan. Alles hangt af van de feitelijkheden; Jaren geleden wonnen we al een rechtszaak waarbij de rechter stelde dat men niet naar de functietitel diende te kijken maar naar of wat die persoon deed al dan niet artistiek was. De Commissie zal een vragenlijst hanteren om de knoop door te hakken:

Lees meer

VDAB past referteperiodes aan!

Als artiest moet je niet beschikbaar zijn voor een niet-artistieke job als je 156 dagen tewerkstelling (of een equivalent aan loon via taaklooncontracten of 1bis-contracten) kan bewijzen de afgelopen 18 maand. (156 dagen waarvan minstens 104 dagen artistieke of technisch-artistiek). Door de coronacrisis werd de referteperiode van 18 maand tijdelijk verlengd naar 36 maand. (zie de felbevochten wet van 15 juli 2020). VDAB BESLISTE RECENT om deze VERLENGDE REFERTEPERIODE SNELLER AF TE BOUWEN!

Lees meer

Kunstenaarsstatuut, opnieuw indexering 03/2022

Niet het meest sexy maar wel belangrijk: Indexeringen voor de bedragen in de taakloonberekening (cachet- en cumulberekening), alsook indexering voor de hoogte van de uitkeringen

Lees meer

Stromae et un salaire équitable

Le nouveau clip de Stromae, enregistré dans le parc du Cinquantenaire, fait beaucoup parler de lui. Malheureusement, on s'agite davantage sur les bas salaires des danseurs que sur le génie de cette nouvelle création. Comment cela se fait-il ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'artiste pour être rémunéré correctement?

Lees meer

Stromae en correct factureren of verlonen

Er is heel wat te doen omtrent de nieuwe clip van Stromae die werd opgenomen in het Jubelpark. Helaas is er meer ophef over een lage verloning van de dansers dan over de genialiteit van deze nieuwe creatie. How come? En wat kan je zelf doen om correct verloond te worden?

Lees meer

Door de barometers het bos niet meer zien

De kogel is door de kerk en er is een ‘barometer’. Toch nog even herhalen dat dit eigenlijk geen echte barometer is maar een ‘beslissingstool’, gezien de politiek zal kunnen beslissen. (Verder in de tekst de links naar deze would be barometers). Een andere wrange vaststelling is dat een barometer wordt opgelegd aan de veiligste sector (dat zeg ik niet, dat zegt elke wetenschappelijke studie elke keer opnieuw) en niet aan andere. Dit is eigenlijk een discriminatie ten opzichte van onze sector.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.