Publicatie teksten nieuw ‘kunstwerkersstatuut’ / Publication des textes de la réforme du ‘statut’

De wetteksten van de hervorming staan online op de website van WITA (Working In The Arts) :

  • Koninklijk Besluit
  • Memorie van toelichting
  • Wetsontwerp
  • Koninklijk Besluit Werkloosheid nieuwe statuut
  • KB Werkloosheid Rapport aan de Koning

Artists United zal samen met UPACT reageren op basis van een grondige analyse van deze teksten (werkloosheidsregels en tekst over de commissie) zodra wij deze in detail hebben kunnen lezen en analyseren .

https://workinginthearts.monopinion.belgium.be/pages?locale=nl
www.artistsunited.be
www.upact.be
Zie ook artists-united.storychief.io/nieuw-kunstwerkersstatuut-wordt-een-feit

Les textes légaux de la réforme sont en ligne sur le site du WITA (Working In The Arts) :

  • Rapport au Roi
  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • AR chômage (nouveau statut)
  • AR chômage (rapport au Roi)

Artists United ensemble avec L'UPACT réagira sur le contenu de ces textes quand nous aurons auront pu prendre connaissance en détails et sur base d'une analyse en profondeur de ces textes (règles de chômage et texte relatif à la commission).

https://workinginthearts.monopinion.belgium.be/pages?locale=fr
www.artistsunited.be
www.upact.be
Voir aussi artists-united.storychief.io/nieuw-kunstwerkersstatuut-wordt-een-feit

--

Vorig jaar besliste de regering werk te maken van een verbetering van het Kunstenaarsstatuut. In samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen faciliteerde de FOD Sociale Zekerheid de raadpleging van de culturele sector via een digitaal platform Working in the Arts, als een innovatief voorbeeld van burgerparticipatie.

Na 128 voorstellen door 470 deelnemers op "Working In The Arts" én 19 vergaderingen door een technische werkgroep met federaties en experten waaronder Artists United is er nu een modernisering van het kunstenaarsstatuut!

Deze ochtend (vrijdag 6/5/2022) werd het nieuwe 'kunstwerkattest' officieel gevalideerd door de ministerraad. Met dat unieke attest krijgt elke kunstwerker - iemand die een noodzakelijke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering - voortaan op een eenvoudige en adequate manier toegang tot onze sociale zekerheid.

“20 jaar na de invoering van het kunstenaarsstatuut is dit een belangrijke stap vooruit en een noodzakelijke update voor een volwaardige sociale bescherming van kunstwerkers”, benadrukken ministers Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken), Pierre-Yves Dermagne (Werk) en David Clarinval (Zelfstandigen).

Een uniek kunstwerkattest afgeleverd door de 'kunstwerkcommissie', met aandacht voor starters, met waardering van ‘onzichtbaar werk’, inclusief regelingen op maat van zelfstandigen en met een nieuwe amateurkunstenvergoeding, dit alles is wat deze modernisering van het kunstenaarsstatuut realiseert.

In de volgende weken zal de overheid nieuwe raadplegingen met alle spelers uit de sector organiseren over andere onderwerpen zoals het auteursrecht en naburig recht, sectorakkoorden voor faire vergoedingen, pensioenen, …


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.