hart voor kunstenaars

Hart voor Kunstenaars - Solidariteitsactie ter ondersteuning van de Belgische culturele scene

Als u ook vindt dat cultuur essentieel is, handel dan nu, doneer!  "Een streepje muziek, een boek, een film, een zin uit een gedicht begeleiden en troosten je elke dag, zeker nu. Als je er morgen ook van wilt genieten; doe dan een gift aan het noodfonds “een Hart voor Kunstenaars” en help zo vandaag kunstenaars, zodat ze er ook morgen voor jou zijn.  Ook u verstaat de kunst een keuze van het hart te maken.”

De Koning Boudewijnstichting-rekening 'Hart voor Kunstenaars' blijft actief tot einde 2022. Concreet:
- Overschrijven via Koning Boudewijnstichting op rekening BE10 0000 0000 0404 met vermelding 128/3298/00028 (gestructureerde mededeling).
- Rechtstreeks t.a.v. Artists United vzw met vermelding 'Hart voor Kunstenaars' op rekening BE11 7765 9215 1048

Help vandaag kunstenaars, zodat ze er ook morgen voor jou zijn.  Ook u verstaat de kunst een keuze van het hart te maken. 
Union des Artistes du Spectacle asbl en Artists united vzw bundelden hun krachten en lanceerden een nationale crowdgiving campagne op gingo.community om financiële hulp te bieden aan kunstenaars en cultuurmakers. Sinds maart 2020 hebben Union des Artistes en Artistes United reeds meer dan 400 kunstenaars geholpen met hun dagelijkse beslommeringen én hun artistieke projecten. De nieuwe crowdgiving campagne haalde ondertussen meer op dan het beoogde doel van 100.000 euro. Dat betekent dat opnieuw vele kunstenaars werden én worden geholpen. Ook u kan helpen en een 'kunstenaar van het hart worden' !

Een aanvraag doen voor steun? Klik HIER . 

Op dit moment staan ​​artiesten, zoals velen van jullie, voor grote uitdagingen. Zeker nu ze ver van u, hun publiek, verwijderd zijn.
Ze willen voor je blijven werken, jij bent degene die ze nog steeds willen verblinden en met de wereld willen verbinden.

Artists United startte in samenwerking met Union des Artistes een nationale crowdgiving campagne.Om artiesten te helpen, zodat ze ons kunnen blijven ontroeren, verbazen en de wereld in vraag kunnen stellen. Laten we het bedrag van een theater-, opera-, tentoonstelling-, of bioscoopticket aanbieden aan degenen die ons zo vaak ontroeren. Elke donatie helpt de cultuur en de artiesten te ondersteunen.

Dit fonds maakt het mogelijk om de verzekering of maandelijkse aflossing van een instrument te betalen; of evengoed energie- of internetrekeningen zodat de kunstenaar niet afgesneden wordt van de buitenwereld en hij of zij de toekomst hoopvoller tegemoet kan zien... Maar ook steun voor artistieke projecten (financiering van instrumenten, podiumprojecten, een podcast, ..). Sinds maart hebben Union des Artistes en Artistes United reeds meer dan 300 kunstenaars geholpen met hun dagelijkse beslommeringen én hun artistieke projecten. En dankzij u kunnen we dit verderzetten!...

  • Sarah, Jonas, Rogier, Evy en Maarten maken samen Ensemble Houthandel BE uit. Dankzij uw steun voor deze crowdgiving campagne zullen ze hun voorstelling ‘Weet je nog?’ kunnen blijven uitvoeren. De vijf muzikanten van het ensemble vertellen hun grote en kleine herinneringen, soms grappig of ontroerend, dan weer spannend of droevig. Cultuur en hoop voor iedereen, voor broers en zussen, ouders, grootouders en familie…
  • Het fonds zal ook het project ‘Weet ge wat het ook is? steunen. Een podcast met nieuwe & unieke verhalen, geschreven door talenten uit de theaterwereld en speciaal voor jou gebracht via deze podcast. 
  • “Ik wilde u bedanken voor het werk dat u doet ter ondersteuning van de cultuur en zij die er werken en om mij een tweede maal te kunnen helpen met dit fonds.” T. G.
  • “Ik ben erg geraakt, heel erg bedankt voor jullie steun. Zeker omdat ik hoorde dat het Festival van Luik afgelast zou worden en dat ik daarom mijn optreden in januari niet zal kunnen doen. Uw nieuws helpt me mijn hoofd boven water te houden. Ik kan ook het ziekenhuis op de hoogte brengen dat het fonds een deel van de factuur zal betalen. Duizend keer dank voor jullie hulp en veel geluk met jullie campagne.” S.E.
 

Koning Boudewijn
Het project wordt ondersteund Promethea, het Gingo Community platform voor collaboratieve filantropie en door de Koning Boudewijnstichting. Schenkingen van meer dan dan 40 € zullen dit jaar fiscaal aftrekbaar zijn met een uitzonderlijke aftrek van 60%. Een schenking van 50 € kost na aftrekbaarheid slechts 20 €, dus de prijs van een concertkaartje.

Servaas Le compte, coordinator van Artists United: “Laten we artiesten helpen, zodat ze ons kunnen blijven ontroeren, verbazen en de wereld in vraag kunnen stellen”. 
Sinds maart hebben Union des Artistes en Artistes United reeds meer dan 300 kunstenaars geholpen met hun dagelijkse beslommeringen én hun artistieke projecten. En dankzij u kunnen we dit verderzetten!  Doe een gift via 

  • Koning Boudewijnstichting op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met vermelding 128/3298/00028 (gestructureerde mededeling).

  • Rechtstreeks t.a.v. Artists United vzw met vermelding 'Hart voor Kunstenaars' op rekening BE11 7765 9215 1048


Bank Degroof Petercam zet zich in voor deze campagne om artiesten te steunen door de op Gingo ingezamelde bedragen te verdubbelen ter financiering van het fonds “EEN HART VOOR KUNSTENAARS - ARTISTES DU COEUR”.
Andere bedrijven hebben zich bij het project aangesloten en dragen financieel bij aan het succes van de campagne. Dank aan deze organisaties die zich samen met Bank Degroof Petercam inzetten voor cultuur: Ethias, de John Cockerill Foundation, Ores, Yvan Paque, VSE, AT Osborne ...


AANVRAAG STEUN DOEN?

- Uit de steunaanvraag dient concreet te blijken hoe (de) kunstenaar(s) worden geholpen.
- De aanvrager dient een met redenen omkleed en voldoende gedetailleerde aanvraag te bezorgen. De aanvragen dienen vergezeld te zijn van:
->  een omschrijving van het project, of de reden waarvoor steun wordt gevraagd;
-> een zo volledig mogelijk budget van het project of situatie, en bij voorkeur bewijsstuk voor de reden waarvoor steun wordt gevraagd;
-> een duidelijk aantonen hoe de steun ten gunste komt van (de) kunstenaar(s);
-> indien van toepassing: een lijst van de deelnemers;
-> alle verdere nuttige info ivm het project waarvoor steun wordt gevraagd. 

- Wanneer men steun aanvraagt, verbindt men er zich toe de vzw bewijsstukken te bezorgen minstens a rato van het gevraagde bedrag. 
- Dossiers worden besproken en beslist door de bevoegde organen van de vzw. Steunaanvragen worden met alle nodige discretie behandeld alsook met inachtname van de regelgeving i.v.m. privacy.
- Steun zal bestaan uit zogenaamde micro-interventie(s). 
- Met betrekking tot Hart voor Kunstenaars - Les Artistes du Coeur, kan men 300€ steun aanvragen, dit maximaal 3 keer. OF de steun kan ook in eenmaal verleend worden, zijnde 3 x 300 = 900 €
-  De vzw zal gezien de Covid crisis streven naar het helpen van een maximum aantal kunstenaars en het beschikbare budget aldus ook verdelen.
- De vzw zal erop toezien dat een evenwicht wordt bewaard tussen de verschillende kunstdisciplines, te waarderen artistieke activiteiten indien het gaat over een project, alsook indien mogelijk, dat gendergelijkheid wordt geëerbiedigd.
- De aanvrager dient zo spoedig mogelijk te antwoorden op een eventueel verzoek naar bijkomende informatie. 

Stuur uw aanvraag en bijlagen naar: info@artistsunited.be


 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.