Nieuws

Update maatregelen voor kunstenaars en technici

Kunstenaars en technici in de sector, hebben om de crisis door te komen, tijdelijk recht op soepelere toegang tot het werkloosheidsstatuut "kunstenaar", zodra de kunstenaar of technicus in de referentieperiode van 13 maart 2019 tot 30 juni 2021 in totaal 20 werkdagen of 10 prestaties kan aantonen! En voor degenen die al een ‘kunstenaarsstatuut ‘ hebben, wordt de dagvergoeding verhoogd. De betrokkene heeft twee maanden de tijd om de tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen. Aangezien het koninklijk besluit op 7 mei 2021 werd gepubliceerd, kan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet de uitkeringen voor de maand april aanvragen tot 8 juli 2021. Lees verder.

Lees meer

Culturele sector ten strijde

Op 6 mei 2021 heeft een groep federaties en personen (fysieke en rechtspersonen) representatief voor de culturele sector, een procedure in kort geding aangespannen tegen de Belgische Staat in de ultieme hoop alsnog een herneming van publieke voorstellingen en activiteiten mogelijk te maken. Dit geding beoogt niet alleen de onwettigheid van de opgelegde maatregelen te doen vaststellen, naar het voorbeeld van andere recente uitspraken, maar ook - en misschien vooral - het gebrek aan proportionaliteit van de genoemde maatregelen voor het voetlicht te brengen. Wetenschappelijke studies stellen herhaaldelijk en consequent hetzelfde: culturele trefpunten zijn niet riskant vanuit gezondheidsoogpunt.

Lees meer

Laten we vanaf nu spreken over een 'cultuurwerkersstatuut', (want zonder technici en ondersteunende functies geen kunstenaars op de planken). Inclusiever daar waar het kan en nodig is. Verbeteringen vanuit en voor de sector via het traject Working in the Arts, een initiatief van de ministers Pierre Yves Dermagne en Frank Vandenbroucke. Samen met experts en vertegenwoordigers uit de sector en sectorfederaties. Aan Artists United werd gevraagd Servaas Le Compte als een van de 4 vaste experts aan te leveren. Daarnaast zijn er nog 8 vertegenwoordigers uit de sector. Evenwichtig man/vrouw, scheppende kunsten/uitvoerende kunsten, met vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld UPACT of de Artiestencoalitie. U KAN OOK DEELNEMEN.

Lees meer

Working in the Arts

  Een nieuw 'kunstenaarsstatuut' !

Lees meer

Internationale studies stapelen zich op waaruit blijkt dat onze beleidsmakers cultuur onterecht hebben geviseerd. Oxford-onderzoekers keken naar niet-farmaceutische interventies (NPI's) in zeven landen (Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland). In totaal zijn 114 regio's onderzocht om de effecten van de maatregelen niet alleen vanuit nationaal, maar ook vanuit subnationaal oogpunt te begrijpen, en om rekening te houden met de heterogeniteit van de verspreiding van het virus. "De sluiting van plaatsen van ontspanning en vermaak zoals dierentuinen, musea en theaters heeft een zeer gering effect (3%)"` Had minister Vandenbroucke niet ook studies gedaan in Oxford? Gelooft hij zijn eigen Alma Mater dan niet?

Lees meer

Verantwoordelijkheid nemen voor keuzes aub

‘Pour la “petite” histoire’ zoals de uitdrukking gaat, ontvangen wij vragen om hulp omdat men rond moet komen met een pensioen of uitkering van 468 euro; in pre-corona tijden slaagde men er nog in - dankzij te mogen optreden - een levensvatbaar inkomen te verwerven. Nu verbiedt de politiek al bijna 12 maand om te kunnen werken. Door de puur politieke keuzes om de culturele sector op slot te houden, is 12 maand overleven op die manier onmenselijk ... We vragen simpelweg dat men de verantwoordelijkheid neemt voor de politieke keuze om de culturele sector op slot te houden. Daarom onderschrijven wij met Artists United ten volle de vragen van UPACT:

Lees meer

PERSBERICHT CULTURELE SECTOR : STOP DE DUBBELE LAST !

Na de CODECO-bijeenkomst op 26 februari en ondanks nationale oproepen tot heropening gelanceerd door de hele culturele sector, is er nog steeds geen perspectief! Wij betwisten krachtig dit politieke beleid dat de inspanningen en de gevolgen van de gezondheidscrisis onfair over de sectoren verdeelt. De ondertekenende federaties en verenigingen waarschuwen de federale regering voor de toenemende verarming van de cultuurwerkers in de artistieke en creatieve sector na een jaar van drastische vermindering van de werkgelegenheid, als gevolg van politieke keuzes bij het beheer van een structureel geworden crisis. De culturele sector hekelt het dubbele gevolg waarvan zij het slachtoffer is! Gesloten blijven zonder uitzicht op herstel en zonder voldoende financiële hulp is niet langer aanvaardbaar.

Lees meer

Wij kunnen niet meer wachten

"Hoeveel maanden kunnen we het zo nog volhouden?", vraagt UPACT (de Unie van Professionelen uit de artistieke en creatieve sector). "De race van de regering met hun één enkele strategie (we wachten op vaccinatie en we sluiten ondertussen hele sectoren van de samenleving af met het risico ze te laten verdrinken) lijkt ons zijn grenzen te hebben bereikt", stelt UPACT. "Er is het gezondheidsrisico. Maar vandaag moeten we psychologische, sociale, economische en democratische risico's integreren in regeringsbeslissingen. (...) Cultuur moet door de overheid worden gezien als een partner om door een structureel geworden crisis heen te laveren."

Lees meer

Nous ne voulons plus attendre

"Combien de mois pourrons-nous encore tenir comme ça? ", s'interroge pour sa part l'Union de professionnels des arts et de la création - pôle travailleur (UPAC-T), "La course en avant du gouvernement dans une stratégie unique (on attend la vaccination et on laisse sous le couvercle des secteurs entiers de la société au risque de les faire imploser) nous semble arriver à ses limites", estime l'UPAC-T. "Il y a le risque sanitaire. Mais il faut aujourd'hui intégrer dans les décisions du gouvernement les risques psychologiques, sociaux, économiques, démocratiques. (...) La culture doit être vue par le gouvernement comme un partenaire pour traverser une crise devenue structurelle."

Lees meer

Wet van 15 juli 2020 opnieuw verlengd, nu tot 30 juni 2021

De Kern heeft besloten (Cfr. vraag van UPACT) om de wet van 15 juli 2020 ter verbetering van de situatie van werknemers in de culturele sector te verlengen tot 30 juni 2021. Concreet worden volgende maatregelen verlengd: De gemakkelijkere toegang tot werkloosheid wordt uitgebreid om een ​​inkomen voor werknemers in de culturele sector te garanderen; De termijnen voor toegang, onderhoud en het begrip passend werk worden verlengd zodat werknemers niet verder worden benadeeld door de crisis; Cumulatie van inkomsten uit auteursrechten en vergoedingen is zonder beperking toegestaan ​​om het inkomen van cultuurwerkers te ondersteunen.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.