Nieuws

Blijf met uw pikkels van onze protocollen

Op dringende uitnodiging van Pierre-Yves DERMAGNE (Minister van Arbeid en Economie) en David CLARINVAL (Minister van Onafhankelijken, KMO en Landbouw), kwam op zondag 18 oktober een delegatie van beroepsfederaties bijeen met vertegenwoordigers van diverse kabinetten. Vertegenwoordigers van de sector zeiden keer op keer dat de gezondheidsprotocollen in de culturele sector veilig waren, dat het zinloos zou zijn om ze te wijzigen en een negatief signaal zou geven aan het publiek en de burgemeesters, die mogelijks in de verleiding zouden komen om onze evenementen af ​​te gelasten.

Lees meer

Ne touche pas à nos protocoles...

Sur invitation urgente de Pierre-Yves DERMAGNE (Ministre du Travail et de l’Économie) et de David CLARINVAL (Ministre des Indépendants, des PME et de l’Agriculture), une délégation de fédérations professionnelles a rencontré ce dimanche 18 octobre les représentants des différents Cabinets. Nous avons dit et répété que les protocoles sanitaires du secteur culturel étaient sûrs, que les changer ne servirait à rien et enverrait un signal négatif aux publics et aux bourgmestres, tentés d'annuler nos événements.

Lees meer

Culturele activiteitenpremie

Via het noodfonds van de Vlaamse overheid kan je nu een nieuwe culturele activiteitenpremie aanvragen. Dit om een publiek evenement te organiseren, uit te voeren of infrastructuur ter beschikking te stellen. Omdat dit vandaag zo goed als niet rendabel is, kan je nu een forfaitair bedrag van 2.000 euro aanvragen of een veelvoud, met een maximum van 20.000 euro.

Lees meer

TIJDELIJK SOEPELERE TOEGANG TOT DE WERKLOOSHEID (TSTW). De Wet van 15 juli 2020 ‘tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector’ maakt o.a. toegang tot de gewone werkloosheid tijdelijk SOEPELER toegankelijk. Vergeet je aanvraag dus niet te doen voor TSTW en laat je aan het loket niet in verwarring brengen: aan het loket stuurt men kunstenaars en technici vaak in de richting van de Tijdelijke Werkloosheid. Dat is niet hetzelfde. De administratieve rompslomp is zwaarder bij TW, de kans is kleiner dat je er in slaagt dit te bekomen en je kan enkel voor de dagen dat er een contract was een uitkering bekomen.

Lees meer

DELEN aub!: “Don’t switch Off”

Pour rappeler notre existence aux politiques, avant que des décisions qui vont inévitablement nous impacter soient prises, on propose de propager un maximum (et rapidement) le slogan: ’Don’t switch off’ Om ons bestaan aan de politiek in herinnering te brengen en voor men beslissingen neemt die geen rekening zouden houden met onze sector en de bestaande veiligheidsprotocollen, vragen we je om massaal deze campagne te delen

Lees meer

Zones rouges et travailleurs des arts

Ce tableau est à titre informatif seulement. Sur base des éléments de réponse reçus de la part du cabinet (*) en question.

Lees meer

# Still Standing # Still alive (copy)

Les fédérations professionnelles culturelles rejoignent l’action du 6 septembre à 15h au Mont des Art (Bruxelles) Nous demandons, pour les travailleur·euse·s des secteurs culturel et événementiel, après 6 MOIS de crise : - La mise en place concrète et correcte des mesures de soutien votées le 15 juillet - L’arrêt des blocages administratifs des aides sociales - Une logique de l’urgence : verser un revenu d’abord, contrôler ensuite - La prolongation des mesures jusqu’à la reprise complète de nos activités

Lees meer

# Still Standing # Still alive

# Still Standing # Still alive : De beroepsfederaties van de cultuursector sluiten zich aan bij de actie op 6 september om 15.00 uur, op de Kunstberg te Brussel Voor diegenen die werken in de culturele en evenementensector vragen we na 6 MAANDEN van crisis: - De concrete en correcte uitvoering van de steunmaatregelen waarover op 15 juli is gestemd - Het stoppen van administratieve blokkeringen van de socialebijstandsmaatregelen - Een logica van urgentie: eerst een inkomen, dan controle - De verlenging van de maatregelen tot de volledige hervatting van onze activiteiten

Lees meer

Open brief van Belgische beroepsfederaties in de cultuursector

Tientallen federaties van Belgische kunstenaars (en technici) verenigen zich om de toekomst van kunstenaars mee te bepalen. Doel : Duiding geven aan de politiek en wegen op de volgende regering. “De inconsistentie van beslissingen en het in stand houden van angstgevoelens zijn niet voldoende; we dienen een mate van vrijheid te vinden die de bevolking blijvend kan motiveren. Onze sector eist een effectieve en onmiddellijke hervatting van zijn activiteiten met de voorwaarde dat zijn economische levensvatbaarheid gegarandeerd is. De inconsistente en discriminerende beslissingen en beperkingen die ons worden opgelegd, leggen een ondraaglijke druk op de artistieke tewerkstelling omdat ze de planning verhinderen van alle activiteiten die per seizoen zijn uitgesplitst. We roepen daarom dringend op tot politieke verantwoordelijkheid en pleiten voor een verschuiving in het beheer van de gezondheidscrisis. We willen niet langer een gedecentraliseerd beheer op korte termijn. We willen een globaal risicopreventiebeleid (àlle risico's: gezondheid, economisch, psychosociaal). We werken ook aan een hertekening van de regelingen voor kunstenaars en technici”

Lees meer

Une cinquantaine de fédérations d’artistes (et techniciens) belges s’unisent pour définir le futur statut des artistes. Objectif. éclairer le monde politique, inluencer la prochanen ligne gouvernementale. “Notre société aspire à un retour au vivant et à des décisions claires et cohérentes qui maintiennent son adhésion à la politique de santé publique et aux restrictions qu’elle impose. L’incohérence des décisions et l’entretien du sentiment de peur ne sont pas suffisants pour maintenir cette adhésion. Nous demandons en urgence une prise de responsabilité politique et un changement de paradigme dans la gestion de la crise sanitaire. Nous désirons une politique globale de prévention des risques (de tous les risques, sanitaires, économiques, psychosociaux). En effet, contrairement au début de la crise, nous avons les outils pour mettre en place cette nouvelle politique sanitaire (le masque, la distanciation sociale, le testing, le tracing).”

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.