Nieuws

Enkele weken geleden raakten de regeringspartijen het eens met elkaar over een systeem in verband met de erkenning voor zwaar beroep. Er wordt naar vier criteria gekeken: zwaar werk, onregelmatige uren, veiligheidsrisico en stress. Vragen de vakbonden ook voor het beroep van artiest dat dit als zwaar beroep wordt erkend? Artists United alleszins wel. Sta maar eens op een podium of zit in een donkere orkestbak terwijl je fysieke en mentale topprestaties moet leveren, onder het oog van publiek en collega's die op enkele tientallen cm's van je vingers zitten toe te kijken en te luisteren. En dat op onregelmatige dagen en uren, s'avonds, in het weekend, op zowat elke feestdag. Toch wel wat redenen om artistieke beroepen in deze discussie mee onder de loepe te nemen, niet?

Lees meer

De samba van Sabam

Op korte tijd driemaal Sabam. Zicht op scheepsrecht? Van een kunstenaar die 3 jaar wacht op een oplossing, een nieuwe CEO en een 'gekleurde expertencommissie' die tranen bezorgt in 'les yeux de ma mère'.. Met 'gekleurde' expertencommissie bedoelen we dus niet dat de diversiteit doorgedrongen is tot de cenakels van grootmoeder Sabam. Lees er meer over in het interview in verband met 'Les yeux de ma mère' hieronder.

Lees meer

Het 'statuut' en niet vergoedbare dagen?

Een artistsunited app met automatische berekeningstool-cumulberekening die het rekenwerk voor jou doet. Alsook enkele zaken ivm taakloon omdat nuanceren belangrijk is. Elke individuele situatie is anders. Daarom vragen wij bij Artists United steeds: Wat jouw stand van zaken is & Wat het te bereiken doel is voor jou. Enkel op basis van die persoonlijke antwoorden kan men een onderbouwd advies geven.

Lees meer

De kunstenaars worden door de regelgeving onder meer verplicht maandelijks een ‘C3-artiest’ in te vullen mbt hun inkomsten uit taakloon. Dit document wordt manueel verwerkt, gezien er geen digitale aangifte van een C3 artiest bestaat! (Ook C4's moeten trouwens nog op papier aangeleverd worden. Tiens, waren we ondertussen niet 2018?). Op deze inkomsten...

Lees meer

334 euro minder duur :-)

Omdat we onze leden heel graag zien: Artists United vzw heeft een uitbreiding bekomen van de voordelen voor haar leden in verband met verzekeringen. The proof of the pudding is in the eating of hoe gaat die uitdrukking ook weer? Het resultaat van de proef op de som? Driehonderd vierenveertig (344) euro minder voor een autoverzekering. Dit via het MyVanbreda systeem als lid van Artists United. Met andere woorden is jouw lidmaatschap verschillende malen terugbetaald… :-)

Lees meer

What a musician can suffer at airports

"I showed up to the Norwegian Airlines counter at JKF at 6.40 for a 10.05pm flight to Zagreb via Copenhagen. I called and checked in the bass per Norwegian policy over a month ago." So the story begins, read on...

Lees meer

11 organisaties uit de sector stuurden een voorstel naar Minister Peeters, ter verbetering van het 'statuut'. Dit voorstel werd ook gedeeld met de sociale partners. Dat werd trouwens al een eerste maal gedeeld in de Commissie Sociale Zaken op 30 januari 2018 waar onze organisaties voor de tweede maal waren uitgenodigd. De eerste maal was op 20 juni 2017.

Lees meer

Salaire à la tâche: problèmes résolus pour le moment

Artists United, ensemble avec le Acteursgilde, a réussi a convaincre le ministre Kris Peeters a faire une intervention dans le dossier du 'statut' chez l'ONEM. Les directives finales de l'ONEM en ce qui concerne le salaire de tâche/le calcul de cachet seront inversées. (*) Nous revenons à la situation avant octobre 2017.

Lees meer

Taakloon: problemen voorlopig van de baan

Artists United is er samen met de Acteursgilde in geslaagd minister Peeters te overtuigen om in deze kwestie tussen te komen bij RVA. De laatste richtlijnen van het hoofdbestuur met betrekking tot het begrip taakloon zullen worden terug gedraaid. (*) We keren terug naar de situatie van voor oktober 2017. Iedereen die op basis van geschriften (contract, C4, ..) kan bewijzen dat hij met taakloon heeft gewerkt zal opnieuw gebruik kunnen maken van de cachetberekening (berekening aantal dagen op basis van totaal verdiende brutoloon ipv. op basis van werkelijk gepresteerde dagen). Of er in de sector ja dan neen een cao bestaat kan geen grond meer zijn om betaling via taakloon te weigeren.

Lees meer

Fair Practice? Creative Fair Play!

Artists United vzw is partner van en steunt de Creative Fair Play van Flanders DC en Creative network : Een lijst met zeven positieve, wederzijdse engagementen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Opdrachtgever, creatieve ondernemer of beide? Dit is een positief manifest voor iedereen. Het bevordert wederzijds engagement en garandeert duurzame resultaten.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.