Nieuws

Open brief van Belgische beroepsfederaties in de cultuursector

Tientallen federaties van Belgische kunstenaars (en technici) verenigen zich om de toekomst van kunstenaars mee te bepalen. Doel : Duiding geven aan de politiek en wegen op de volgende regering. “De inconsistentie van beslissingen en het in stand houden van angstgevoelens zijn niet voldoende; we dienen een mate van vrijheid te vinden die de bevolking blijvend kan motiveren. Onze sector eist een effectieve en onmiddellijke hervatting van zijn activiteiten met de voorwaarde dat zijn economische levensvatbaarheid gegarandeerd is. De inconsistente en discriminerende beslissingen en beperkingen die ons worden opgelegd, leggen een ondraaglijke druk op de artistieke tewerkstelling omdat ze de planning verhinderen van alle activiteiten die per seizoen zijn uitgesplitst. We roepen daarom dringend op tot politieke verantwoordelijkheid en pleiten voor een verschuiving in het beheer van de gezondheidscrisis. We willen niet langer een gedecentraliseerd beheer op korte termijn. We willen een globaal risicopreventiebeleid (àlle risico's: gezondheid, economisch, psychosociaal). We werken ook aan een hertekening van de regelingen voor kunstenaars en technici”

Lees meer

Une cinquantaine de fédérations d’artistes (et techniciens) belges s’unisent pour définir le futur statut des artistes. Objectif. éclairer le monde politique, inluencer la prochanen ligne gouvernementale. “Notre société aspire à un retour au vivant et à des décisions claires et cohérentes qui maintiennent son adhésion à la politique de santé publique et aux restrictions qu’elle impose. L’incohérence des décisions et l’entretien du sentiment de peur ne sont pas suffisants pour maintenir cette adhésion. Nous demandons en urgence une prise de responsabilité politique et un changement de paradigme dans la gestion de la crise sanitaire. Nous désirons une politique globale de prévention des risques (de tous les risques, sanitaires, économiques, psychosociaux). En effet, contrairement au début de la crise, nous avons les outils pour mettre en place cette nouvelle politique sanitaire (le masque, la distanciation sociale, le testing, le tracing).”

Lees meer

Twee bevragingen - Deux questionnaires

Twee bevragingen - Deux questionnaires: Een door Artiestencoalitie et un via le Groupe des Fédérations Culture

Lees meer

De culturele en evenementensector krijgt iets meer ademruimte. De ridicule verstrenging (gezien er sinds 12 juni strenge protocollen bestaan in de sector!) van eind juli wordt weer ongedaan gemaakt. Binnen mogen er weer 200 mensen samenkomen, buiten in open lucht tot 400. Le secteur culturel et événementiel aura un peu plus de répit. L'enchevêtrement ridicule (étant donné que des protocoles stricts existent dans le secteur depuis le 12 juin!) Fin juillet sera défait. A l'intérieur, 200 personnes sont autorisées à se rassembler, à l'extérieur en plein air jusqu'à 400. Nieuw: “Er kunnen uitzonderingen zijn, als de bubbel en het houden van afstand gegarandeerd is.” Nouveau: "Il peut y avoir des exceptions, si la bulle et la distance sont garanties."

Lees meer

vertragingenbij HVW en vakbonden

Onze organisatie ontvangt meldingen van kunstenaars die klagen over de onbegrijpelijk traagheid van uitbetalingsinstellingen, zowel vakbonden als HVW.

Lees meer

de 50 - les 50

de 50 - les 50

Lees meer

Wanneer je kiest voor de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid, vergeet dan niet je onmiddellijk in te schrijven als werkzoekende bij VDAB of Actiris: jouw recht op uitkering loopt pas vanaf je dat gedaan hebt! Si vous optez pour un accès temporaire au chômage normal, n'oubliez pas de vous inscrire immédiatement comme demandeur d'emploi auprès du VDAB ou d'Actiris: votre droit au chômage ne court qu'à partir du moment où vous l'avez fait!

Lees meer

Stuur een mail naar gouverneur Cathy Berx

Stuur een mail als kunstenaar of technieker van de sector naar gouverneur Berx en voeg er eventueel een onkostennota aan toe van je misgelopen inkomsten wegen de onterechte beslissing om voorstellingen onmogelijk te maken: Kabinet.gouverneur@provincieantwerpen.be (Stuur jouw mail in cc naar info@artistsunited.be. We verzamelen getuigenissen). Overspoel haar mailbox om duidelijk te maken dat jij als artiest of technieker dood aan het bloeden bent door haar onterechte beslissing. In Gent mogen corona proof voorstellingen WEL doorgaan. Waarom zou dit dan in Antwerpen niet kunnen. Deze twee maten en twee gewichten politiek moet stoppen. Of we overleven het niet.

Lees meer

QFP ONEM assouplissement temporaire pour le secteur artistique

Rappel: après des mois de lutte par les organisations du secteur comme Artists United, Artists Coalition et les Fédérations, le parlement fédéral a approuvé une loi permettant un accès temporaire au chômage ordinaire. L'ONEM a maintenant clarifié cette loi. Compte tenu des nouveau restrictions Covid-19, nous devrons malheureusement utiliser encore plus cette solution 'Accès temporaire au chômage ordinaire' OU les responsables politiques reconnaissent enfin que la nouvelle augmentation de cas de Covd-19 n'est PAS liée à des représentations organisé d'une façon 'corona-proof' et inversent le récent resserrement de l'industrie artistique !!

Lees meer

Ter herinnering: na maanden strijd en werk van de sectororganisaties zoals Artists United, Artiestencoalitie en de Federaties keurde het parlement een wet goed die de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid mogelijk maakte. Nu heeft RVA deze wet verduidelijkt. 

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.