Nieuws

What a musician can suffer at airports

"I showed up to the Norwegian Airlines counter at JKF at 6.40 for a 10.05pm flight to Zagreb via Copenhagen. I called and checked in the bass per Norwegian policy over a month ago." So the story begins, read on...

Lees meer

11 organisaties uit de sector stuurden een voorstel naar Minister Peeters, ter verbetering van het 'statuut'. Dit voorstel werd ook gedeeld met de sociale partners. Dat werd trouwens al een eerste maal gedeeld in de Commissie Sociale Zaken op 30 januari 2018 waar onze organisaties voor de tweede maal waren uitgenodigd. De eerste maal was op 20 juni 2017.

Lees meer

Salaire à la tâche: problèmes résolus pour le moment

Artists United, ensemble avec le Acteursgilde, a réussi a convaincre le ministre Kris Peeters a faire une intervention dans le dossier du 'statut' chez l'ONEM. Les directives finales de l'ONEM en ce qui concerne le salaire de tâche/le calcul de cachet seront inversées. (*) Nous revenons à la situation avant octobre 2017.

Lees meer

Taakloon: problemen voorlopig van de baan

Artists United is er samen met de Acteursgilde in geslaagd minister Peeters te overtuigen om in deze kwestie tussen te komen bij RVA. De laatste richtlijnen van het hoofdbestuur met betrekking tot het begrip taakloon zullen worden terug gedraaid. (*) We keren terug naar de situatie van voor oktober 2017. Iedereen die op basis van geschriften (contract, C4, ..) kan bewijzen dat hij met taakloon heeft gewerkt zal opnieuw gebruik kunnen maken van de cachetberekening (berekening aantal dagen op basis van totaal verdiende brutoloon ipv. op basis van werkelijk gepresteerde dagen). Of er in de sector ja dan neen een cao bestaat kan geen grond meer zijn om betaling via taakloon te weigeren.

Lees meer

Fair Practice? Creative Fair Play!

Artists United vzw is partner van en steunt de Creative Fair Play van Flanders DC en Creative network : Een lijst met zeven positieve, wederzijdse engagementen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Opdrachtgever, creatieve ondernemer of beide? Dit is een positief manifest voor iedereen. Het bevordert wederzijds engagement en garandeert duurzame resultaten.

Lees meer

Bovenop de normale gekende kortingen, geeft onze partner Vanbreda nog eens 10% extra korting op de premie. Bovendien schenken ze een gratis kluis weg voor wie tijdens deze periode een woningverzekering afsluit als speciale Batibouw-actie. Je kon reeds tot 40% besparen op je verzekeringen: Dankzij Artists United en MyVanbreda, krijg je als lid van Artists United de mogelijkheid om honderden euro’s per jaar te besparen. Doe de test en je lidgeld heb je al onmiddellijk enkele malen terug verdiend.. :-)

Lees meer

Samen met niet minder dan 8 organisaties uit de sector schreven we een brief aan minister Kris Peeters. Dit om de problemen met het taakloon in het statuut te deblokkeren voor kunstenaars én technici.

Lees meer

Statuut, voorstel van 8 sectororganisaties

Hier al de concrete voorstellen voor een verbetering van het kunstenaarsstatuut  

Lees meer

Hét statuut, opnieuw hoorzitting

Op 30 januari was er de tweede hoorzitting over het kunstenaarsstatuut in de commissie sociale zaken van het federaal parlement, onder voorzitterschap van Vincent van Quickenborne. Verschillende sprekers en organisaties traden aan. Ook de Acteursgilde stelde er samen met ArtistsUnited hun concrete ideeën voor om het statuut te verbeteren en een aantal minder geslaagde zaken uit het verleden op te lossen, waaronder het probleem met de interpretatie over taakloon van RVA en nog veel meer!

Lees meer

Onbelast bijverdienen? Niet voor morgen

Diverse persberichten melden dat nu ook na de Brusselse ingeroepen vertraging, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) een belangenconflict heeft ingeroepen tegen het wetsontwerp over het onbelast bijverdienen Dit betekent een nieuw uitstel

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.