Nieuws

No Culture no Future

Depuis le début de la crise du Corona Virus, nous, fédérations professionnelles du secteur culturel, sommes en contact avec le politique pour leur rendre compte des difficultés rencontrées par notre secteur et trouver des solutions constructives pour y pallier. / Sinds het begin van de Corona-viruscrisis hebben wij, professionele federaties in de culturele sector, contact gehad met de politiek om aan hen verslag uit te brengen over de moeilijkheden waarmee onze sector wordt geconfronteerd en om constructieve oplossingen te vinden om deze op te lossen. / Force est de constater qu’après plusieurs semaines de discussions, les réformes tardent et sont insuffisantes au niveau communautaire, quand la culture est tout simplement ignorée au niveau fédéral / Het is duidelijk dat de hervormingen na wekenlange discussies traag en onvoldoende zijn op gemeenschapsniveau, terwijl cultuur gewoonweg wordt genegeerd op federaal niveau. -> Voici une liste de mesures plus détaillées à mettre en place maintenant ! -> Hieronder een lijst van gevraagde maatregelen !

Lees meer

Update steun voor zelfstandigen

Wat is er voorzien voor zelfstandigen, in de artistieke en creatieve sector. Een overzicht van steunmaatregelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Aangepast op 20 april 2020.

Lees meer

Wat moet u concreet doen om tijdelijke werkloosheid aan te vragen als je nog geen contract had? In tegenstelling tot wat de uitspraken van de minister misschien hadden laten uitschijnen, is een dimona aangifte nog steeds nodig. En dat is niet altijd eenvoudig. Lees verder.

Lees meer

Que devez-vous faire spécifiquement pour demander un chômage temporaire si vous n'avez pas encore de contrat? Contrairement à ce que les déclarations du ministre auraient pu montrer, une déclaration dimona est toujours nécessaire. Et ce n'est pas toujours facile. Lire la suite.

Lees meer

Ook in de laatste nota van RVA (van 13/05, gepubliceerd 15/05) staat er niet hoe de makkelijkere bewijslast moet aangeleverd worden. Die makkelijkere bewijslast werd aangekondigd door Minister Muylle op 08/05/2020. De nota van 13/05 van RVA is dus van 5 dagen later, maar hier wordt nog steeds verwezen naar de gekende (weze het niet altijd simpele) procedures voor de aanvraag van Tijdelijke werkloosheid. Voor de werkgever verloopt dat via een zogenaamde “ASR Scenario 5 - Maandelijkse aangifte van uren van tijdelijke werkloosheid of van crisisschorsing bedienden” Echter, wat als er geen werkgever is maar enkel een opdrachtgever bv, of enkel een voorafgaande intentie-overeenkomst en dergelijke meer ?! Dan kan er toch geen ‘werkgever’ een ASR aangifte doen? Het was toch net de bedoeling om een versoepeling van de bewijslast mogelijk te maken??

Lees meer

Wat moet u doen om uitkeringen te kunnen ontvangen? Een uitkeringsaanvraag indienen, wanneer?Wat moet u zelf doen?

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid wordt op beslissing van Minister Muylle uitgebreid naar evenementensector en er kunnen ook andere bewijzen dan een arbeidscontracten voorgelegd worden. De referteperiode wordt ook verlengd met 3 maand. Hiermee komt de Minister reeds voor een deel tegemoet aan de vragen die we al enige tijd stelden. Dat is dus goed nieuws en we bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het kabinet bevestigde wel uitdrukkelijk dat de periode VOOR 1 mei NIET met terugwerkende zal bekeken worden omdat men anders uitkeringen opnieuw zou moeten gaan herberekenen. Hieronder de voorwaarden en enkele bedenkingen:

Lees meer

De laatste nota van RVA heeft een en ander gewijzigd. Mogelijks is dit een gevolg van bepaalde gevallen. De wijzigingen in de nota van 30/04/2020 vind je hieronder: Wanneer niet opeenvolgende dagcontracten worden gesloten, zelfs bij dezelfde gebruiker, kan er geen sprake zijn van een "langere opdracht" en is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk. Voorbeeld: Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten.

Lees meer

Tijdelijke Werkloosheid, antwoorden van de politiek, 04/05/2020

na overleg tussen Acteursgilde, Artists United en Galm, werden een aantal vragen gesteld tijdens een overleg met een kabinetsverantwoordelijke over enkele blijvende problemen ivm Tijdelijke Werkloosheid. Een van de hangijzers is de moeilijke bewijslast voor flexwerkers in onze sector om het recht op Tijdelijke Werkloosheid te kunnen aantonen. Er wordt nu op basis van de eerdere voorstellen die werden gedaan en op basis van het overleg, onderzocht welke uitbreiding er mogelijk is en onder welke modaliteiten. We danken de bevoegde minister en haar kabinet om in overleg te zijn gegaan en wachten het definitieve antwoord af dat deze week zou moeten volgen.

Lees meer

Oplossing tijdelijke werkloosheid flexibele werknemers Geachte mevrouw Muylle,

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.