Nieuws

Avec des gens de bonne volonté, on arrive a trouver des solutions. Après la réunion d'aujourd'hui, nous nous rapprochons d'un solution pour les artistes et techniciens. Bien entendu, les questions soumises au vote de la Commission doivent encore être soumises à la plénière pour être mises aux voix. Cela reste à faire. Où en sommes-nous maintenant en commission des affaires sociales:

Lees meer

De Commissie Sociale zaken, altijd een beetje circus. En in dat opzicht zijn sommigen zonder twijfel ook artiesten. Alle gekheid op een stokje: Het is stevige materie maar met mensen van goede wil vind je oplossingen. Na de vergadering vandaag, zijn we weer een stapje dichterbij. Uiteraard dienen de zaken die in de Commissie gestemd worden, nog naar de plenaire zitting te gaan om daar ter stemming voorgelegd te worden. Dat dient nog te gebeuren. Dus waar staan we nu:

Lees meer

Plusieurs projets de loi et résolutions sont actuellement en discussion au sein de la commission des affaires sociales de la Chambre. Après le rejet d'une proposition la semaine dernière, cela semble être la dernière chance pour notre secteur. Après d'innombrables débats au sein de la Commission ces dernières semaines, nous espérons que nos élus vont enfin ‘pondre leurs œufs’ aujourd'hui. Nous avons fait de notre mieux pour faire des propositions claires et constructives et pour faire des retours au cours des dernières semaines et des derniers jours. Suivez le ici!

Lees meer

Vandaag worden verschillende wetsvoorstellen en resoluties besproken in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Nadat vorige week een voorstel werd verworpen lijkt dit zowat de laatste kans te worden voor onze sector. Na ellenlange debatten in de Commissie de voorbije weken, hopen we dat onze verkozenen nu eindelijk hun ei gaan leggen vandaag. Aan feedback van de sectororganisaties zal het niet liggen: we hebben hard ons best gedaan om duidelijke en constructieve voorstellen te doen en feedback te geven de voorbije weken en dagen. Volg het mee!

Lees meer

Een historisch overleg tussen de culturele sector en de verschillende regeringen in België. Maandag 25 mei 2020 werden een aantal mensen en organisaties waaronder Artists United uitgenodigd op initiatief van eerste minister Wilmès. Artists United dankt alle ministers voor het constructieve overleg, alsook de collega's (*) van de VL en FR federaties voor het stevige werk dat we samen deden. Deze samenwerking was en is hartverwarmend. Hieronder een neerslag. Une rencontre historique entre le secteur culturel et les différents gouvernements en Belgique ce lundi 25 mai. En collaboration avec des organisations (*) francophones et flamandes, il y a eu une réunion avec le Premier ministre Wilmès. Nous remercions tous les ministres pour la consultation constructive et nos collègues des fédérations FR et FL pour le bon travail! Voici un compte rendu.

Lees meer

Il se passe beaucoup de choses, notamment un nouveau projet de loi sur le chômage des artistes et des techniciens. Cependant, il y a la plus grande ambiguïté. Par exemple, la proposition de loi actuelle n° 1200 (voir ci-dessous) remplace-t-elle le système existant? Qu'en est-il de l'obligation dimona et du pécule de vacances? Ce projet de loi est-il une mesure structurelle ou temporaire? Pourquoi tant d'opposition politique à cette proposition?

Lees meer

Er is heel wat aan het gebeuren, waaronder een nieuw wetsvoorstel. Er bestaat echter de grootste onduidelijkheid. Vervangt bv het huidige wetsvoorstel 1200 (zie lager) de regeling die nu bestaat? Wat met de dimona-verplichting en vakantiegeld? Is dit wetsvoorstel een structurele maatregel of een tijdelijke maatregel? Waarom is er zoveel politieke oppositie tegen dit voorstel?

Lees meer

No Culture no Future

Depuis le début de la crise du Corona Virus, nous, fédérations professionnelles du secteur culturel, sommes en contact avec le politique pour leur rendre compte des difficultés rencontrées par notre secteur et trouver des solutions constructives pour y pallier. / Sinds het begin van de Corona-viruscrisis hebben wij, professionele federaties in de culturele sector, contact gehad met de politiek om aan hen verslag uit te brengen over de moeilijkheden waarmee onze sector wordt geconfronteerd en om constructieve oplossingen te vinden om deze op te lossen. / Force est de constater qu’après plusieurs semaines de discussions, les réformes tardent et sont insuffisantes au niveau communautaire, quand la culture est tout simplement ignorée au niveau fédéral / Het is duidelijk dat de hervormingen na wekenlange discussies traag en onvoldoende zijn op gemeenschapsniveau, terwijl cultuur gewoonweg wordt genegeerd op federaal niveau. -> Voici une liste de mesures plus détaillées à mettre en place maintenant ! -> Hieronder een lijst van gevraagde maatregelen !

Lees meer

Update steun voor zelfstandigen

Wat is er voorzien voor zelfstandigen, in de artistieke en creatieve sector. Een overzicht van steunmaatregelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Aangepast op 20 april 2020.

Lees meer

Wat moet u concreet doen om tijdelijke werkloosheid aan te vragen als je nog geen contract had? In tegenstelling tot wat de uitspraken van de minister misschien hadden laten uitschijnen, is een dimona aangifte nog steeds nodig. En dat is niet altijd eenvoudig. Lees verder.

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.