Nieuws

UPACT statuut tekst en ledenvergadering

Stand van zaken werkzaamheden ivm een beter sociaal statuut voor kunstenaars en technici

Lees meer

Dans le contexte d’une crise sanitaire, économique, sociale et psychosociale devenue structurelle, l’ensemble des secteurs d’activité actuellement à l’arrêt doit pouvoir réouvrir dans des conditions sanitaires strictes pour protéger les populations, dont particulièrement les groupes cibles les plus fragiles.

Lees meer

In het kader van een gezondheids-, economische, sociale en psychosociale crisis die ondertussen structureel is geworden, moeten alle bedrijfssectoren die momenteel op slot zijn, onder strikte gezondheidsvoorwaarden kunnen heropenen.

Lees meer

Switch Culture ON ... please!

Gisteren een kunstenaar aan de lijn die probeert te overleven met 427 euro per maand... Laat ons op een of andere manier weer optreden, nu ! Hier, un artiste au téléphone qui tente de survivre avec 427 euros par mois... D'une manière ou d'une autre, laissez nous à nouveau faire des spectacles, maintenant!

Lees meer

De evolutie van de besmettingscurves en de angst voor een rebound in verband met de nieuwe varianten van Sars-Cov-2 hebben het Overlegcomité ertoe gebracht om internationale reizen van en naar België te beperken. Werknemers in de culturele sector kunnen echter de grens oversteken als dat kadert binnen hun professionele activiteiten.

Lees meer

L'évolution des courbes de contamination et la crainte d'un rebond lié aux nouveaux variants du Sars-Cov-2 ont mené de Comité de Concertation à limiter les voyages internationaux de et vers la Belgique. Les travailleurs du secteur culturel peuvent toutefois passer la frontière dans le cadre de leur activité professionnelle.

Lees meer

Le seul spectacle en public (autorisé) du Royaume

Communiqué Still Standing #2 Samedi 16 janvier à 17h30, de Munt-la Monnaie, Bruxelles Il est 17h30, place de la monnaie à Bruxelles. Un parterre de spectatrices et spectateurs se forme devant un théâtre, fermé, grillagé, situé a deux pas d'une rue commerçante empruntée quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes.

Lees meer

De enige openbare voorstelling in België

Communiqué Still Standing #2, zaterdag 16 januari om 17u30, de Munt-la Monnaie, Brussel. Aanstaande zaterdag 16 januari herinneren kunstenaars, culturele werkers, sociaal-culturele verenigingen, collectieven en federaties van kunst en creatie de politieke wereld aan de essentie en het belang van cultuur.

Lees meer

update overbruggingsrecht zelfstandigen 20201211

De steunmaatregelen voor zelfstandigen 

Lees meer

Depuis mars, l'Union des Artistes et Artistes United ont déjà soutenu plus de 300 artistes dans leurs soucis quotidiens et leurs projets artistiques. La nouvelle campagne de crowdgiving a déjà levé 50% de l'objectif visé de 100 000 euros. Cela signifie qu'une fois de plus des centaines d'artistes pourront être aidés. Aidez-les à atteindre cet objectif !

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.