Nieuws

Twee bevragingen - Deux questionnaires

Twee bevragingen - Deux questionnaires: Een door Artiestencoalitie et un via le Groupe des Fédérations Culture

Lees meer

De culturele en evenementensector krijgt iets meer ademruimte. De ridicule verstrenging (gezien er sinds 12 juni strenge protocollen bestaan in de sector!) van eind juli wordt weer ongedaan gemaakt. Binnen mogen er weer 200 mensen samenkomen, buiten in open lucht tot 400. Le secteur culturel et événementiel aura un peu plus de répit. L'enchevêtrement ridicule (étant donné que des protocoles stricts existent dans le secteur depuis le 12 juin!) Fin juillet sera défait. A l'intérieur, 200 personnes sont autorisées à se rassembler, à l'extérieur en plein air jusqu'à 400. Nieuw: “Er kunnen uitzonderingen zijn, als de bubbel en het houden van afstand gegarandeerd is.” Nouveau: "Il peut y avoir des exceptions, si la bulle et la distance sont garanties."

Lees meer

vertragingenbij HVW en vakbonden

Onze organisatie ontvangt meldingen van kunstenaars die klagen over de onbegrijpelijk traagheid van uitbetalingsinstellingen, zowel vakbonden als HVW.

Lees meer

de 50 - les 50

de 50 - les 50

Lees meer

Wanneer je kiest voor de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid, vergeet dan niet je onmiddellijk in te schrijven als werkzoekende bij VDAB of Actiris: jouw recht op uitkering loopt pas vanaf je dat gedaan hebt! Si vous optez pour un accès temporaire au chômage normal, n'oubliez pas de vous inscrire immédiatement comme demandeur d'emploi auprès du VDAB ou d'Actiris: votre droit au chômage ne court qu'à partir du moment où vous l'avez fait!

Lees meer

Stuur een mail naar gouverneur Cathy Berx

Stuur een mail als kunstenaar of technieker van de sector naar gouverneur Berx en voeg er eventueel een onkostennota aan toe van je misgelopen inkomsten wegen de onterechte beslissing om voorstellingen onmogelijk te maken: Kabinet.gouverneur@provincieantwerpen.be (Stuur jouw mail in cc naar info@artistsunited.be. We verzamelen getuigenissen). Overspoel haar mailbox om duidelijk te maken dat jij als artiest of technieker dood aan het bloeden bent door haar onterechte beslissing. In Gent mogen corona proof voorstellingen WEL doorgaan. Waarom zou dit dan in Antwerpen niet kunnen. Deze twee maten en twee gewichten politiek moet stoppen. Of we overleven het niet.

Lees meer

QFP ONEM assouplissement temporaire pour le secteur artistique

Rappel: après des mois de lutte par les organisations du secteur comme Artists United, Artists Coalition et les Fédérations, le parlement fédéral a approuvé une loi permettant un accès temporaire au chômage ordinaire. L'ONEM a maintenant clarifié cette loi. Compte tenu des nouveau restrictions Covid-19, nous devrons malheureusement utiliser encore plus cette solution 'Accès temporaire au chômage ordinaire' OU les responsables politiques reconnaissent enfin que la nouvelle augmentation de cas de Covd-19 n'est PAS liée à des représentations organisé d'une façon 'corona-proof' et inversent le récent resserrement de l'industrie artistique !!

Lees meer

Ter herinnering: na maanden strijd en werk van de sectororganisaties zoals Artists United, Artiestencoalitie en de Federaties keurde het parlement een wet goed die de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid mogelijk maakte. Nu heeft RVA deze wet verduidelijkt. 

Lees meer

De Vlaamse Cultuurcoronapremie, de voorwaarden en aanvraag

Deze premie is voor personen die een beroep op een professionele manier uitoefenen binnen de Vlaamse cultuursector. Je bent bijgevolg niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector.   Je richt je voornamelijk tot de Vlaamse cultuursector, en dus niet tot de Franstalige cultuursector. Om recht te hebben op deze premie mag je niet meer dan een bepaald bedrag hebben verdiend: Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lagen jouw bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Lees er alles over.

Lees meer

Steunmaatregelen GOEDGEKEURD ! :-)  - Mesures de soutien ADOPTÉE! :-) Finalement ! Eindelijk ! Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, finalement des mesures de soutien pour compenser la perte de nos revenus sont adoptées!! Na meer dan 100 dagen stilstand werden eindelijk ondersteunende maatregelen om het verlies van ons inkomen te compenseren goedgekeurd in het federaal parlement ! Après 11h de débats sur un grand nombre de mesures, le secteur culturel pouvait passer au vôte, qui était positive. Na 11 uur wachten was het aan onze sector en was de stemming - na alle eerdere vertragingen - positief. Eindelijk hulp voor die artiesten en technici die nog door de mazen van het net vielen. Dank aan al die politici van goede wil et aux autres: aux plaisir de continuer à discuter avec vous. Nous sommes prêts si vous avez le courage - en aan de andere politici van minder goede wil: wij zijn bereid om verder te debatteren als u er de moed voor heeft..  

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.