update overbruggingsrecht zelfstandigen 20201211

update overbruggingsrecht zelfstandigen 20201211

De steunmaatregelen voor zelfstandigen 
  • De laatste wijzigingen aan het overbruggingsrecht werden genomen op 6 november (ministerraad). Er werd beslist om het dubbel overbruggingsrecht te verlengen tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. En op 11 december werd er beslist om het dubbel crisis overbruggingsrecht te verlengen voor de maand januari 2021
  • Dat wil zeggen 2582,40 € per maand. Indien met gezinslast 3228,20 €
  • Er wordt een nieuw overbruggingsrecht uitgewerkt vanaf januari 2021. Parameter zou daar een ’sterke omzetdaling’ zijn

Overbruggingsrecht tijdens de maanden juli tot en met december 2020

Wie nog niet kan/mag heropstarten, kan in de volgende situaties nog steeds in aanmerking komen voor het bestaande tijdelijk corona-overbruggingsrecht, wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • (2) Uitkering nog mogelijk van juli tot en met december 2020:
    • (1) Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid (federaal, regionaal, provinciaal of lokaal): Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist.
    • Geen opgelegde sluiting door de overheid maar je bent gedwongen om je zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken: omdat je hoofdzakelijk (indicatief minstens 60% van die activiteiten) afhankelijk bent van een activiteit die is vermeld in het vorige punt. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Je moet wel de band van afhankelijkheid aantonen;

Dubbel corona-overbruggingsrecht

Verdubbeling uitkering voor oktober tot en met december
De Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (1) verdubbelt het corona-overbruggingsrecht in oktober en november 2020 voor:

  • de zelfstandigen die rechtstreeks beoogd worden door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid (ministeriële besluiten van 18 en 28 oktober 2020 en elk ander daaropvolgend ministerieel besluit) en daardoor gedwongen worden hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken;
  • de zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van die zelfstandigen, maar enkel op voorwaarde dat zij alle zelfstandige activiteit volledig onderbreken tijdens de periode van gedwongen onderbreking door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Indien zij hun activiteit niet volledig onderbreken, dan komen ze sowieso in aanmerking voor de enkelvoudige uitkering. 

Op 6 november werd er beslist om deze verdubbeling toe te kennen aan alle zelfstandigen die moeten sluiten in december 2020. 
Op 11 december werd er beslist om deze verdubbeling aan dezelfde doelgroep ook toe te kennen voor januari 2021. 

Zie ook de Vlaio website


Meer vragen? Neem contact op

Nu meer dan ooit hebben we jou nodig om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren.
Now more than ever, we need you to help us fight for artists even harder. Join us. 
Doneren OF lid worden? Makkelijk via www.artistsunited.be/nl & eng
Met SEPA domiciliëring krijg je 10% korting. Freelancers/flexwerkers krijgen extra 30% korting :-)

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.