Positieve pensioen hervorming voor kunstwerkers

Positieve pensioen hervorming voor kunstwerkers

Op basis van onder andere een voorstel van Artists United, heeft de federale regering als onderdeel van de pensioenhervorming bepaald dat zowel de effectief gewerkte dagen als kunstwerker als de gewerkte dagen als gevolg van de omrekening volgens de cachetregel in aanmerking zullen worden genomen bij de berekening van de pensioenen!

Onzichtbare werkdagen zullen dus worden meegerekend, wat een positieve impact zal hebben op de pensioenen van kunstwerkers. Deze maatregel is in lijn met de filosofie van de hervorming van het statuut van kunstwerkers, waarin onzichtbaar werk wordt gewaardeerd. De komende maanden werkt de regering aan de wetteksten voor deze maatregel.

We hadden reeds eerder bij een vorige pensioendiscussie de bevestiging gekregen dat wie in de eerste periode zat (dat betekent dus ook kunstenaars in het ‘statuut), die jaren zouden meetellen voor het pensioen. We hebben de vraag opnieuw gesteld of dit ook zo blijft in het nieuwe kunstwerkersstatuut. To be continued.

www.artistsunited.be info@artistsunited.be


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.