Het is (bijna) zover! Nog één horde te gaan. On y est presque?

Het is (bijna) zover! Nog één horde te gaan. On y est presque?

Met dank aan de inzet van vele collega's én bepaalde politici werd in de Commissie Sociale zaken de maatregelen goedgekeurd ivm federale steun aan kunstenaars en technici in de artistieke sector. Dit na bijna belachelijk veel vergaderingen. De laatste horde is nu nog de stemming in de plenaire vergadering. Dit kan de 9e of de 16e juli zijn. N-VA stemde tegen, CD&V en Open VLd onthielden zich
Grâce aux efforts de nombreux collègues et de certains politiciens, la commission des affaires sociales a approuvé aujourd'hui les mesures concernant le soutien fédéral aux artistes et techniciens du secteur artistique. Ceci après un nombre presque ridicule de réunions. Le dernier obstacle reste le vote en plénière. Cela peut être le 9 ou le 16 juillet.
N-VA a voté contre, CD&V et Open VLd se sont abstenus

Amendement
Er werd nog een amendement ingediend dat rekening houdt met een bepaalde opmerking van het Rekenhof. Met dit amendement wordt aan die aanbeveling tegemoetgekomen door aan te geven dat voor de toegang tot de uitkeringen alleen rekening wordt gehouden met de prestaties waarvoor sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Un amendement a été déposé pour tenir compte d'une observation spécifique de la Cour des comptes. Cet amendement répond à une recommandation en précisant que l'accès aux chômage ne prend en compte que les prestations pour lesquelles des cotisations sociales sont dues.

NVA stemde tegen, CD&V en Open VLd onthielden zich

http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/stillstanding-video

http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/9-juli-2020-stemming-om-kunstenaars-en-technici-te-helpen-niet

http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/opnieuw-uitstel-en-vertragingsmanoeuvres-kunstenaars-en-technici-blijven-de-kou-staan

#stillstanding


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.