Statuut, C3 en C3-Artiest invullen (P)

Wat moet men nu invullen op de gewone C3 stempelkaart en op de C3-Artiest?

C3 (gewone stempelkaart)
C3-Artiest
Taakloon, nuttig of niet?
Electronische controlekaart


C3 (gewone stempelkaart)

Elke dag dat men niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt dient men in principe zwart te kleuren. 
Let op: dit wil ook zeggen dat zelfs als je niet betaald wordt voor een prestatie, je in prinicipe een vakje moet zwart kleuren voor die dag. 
De definitie van arbeid in de werkloosheid is: 'Elke activiteit die kàn ingeschakeld worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten’.
-> Of men voor die dag betaald is of niet, is niet noodzakelijk een criterium om wel of niet over een arbeidsdag te spreken, met andere woorden! Dus ook als je niet betaald zou zijn voor een dag arbeid moet je toch je vakje zwart kleuren.

RVA schrijft hier over: "U moet in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar. U hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart.
De papieren controlekaart (C3A, C3C, of C3D) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.
Het is belangrijk de instructies op de controlekaart goed te lezen. U dient meer bepaald het vakje op uw controlekaart zwart te maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Het niet naleven van die verplichtingen kan leiden tot zware sancties.
"


C3-Artiest

“Vanaf januari ‘24 hoeft de kunstwerker geen lonen aan te geven via de C188.2 tenzij zoals vermeld in de opsomming in de bijlage van het formulier. Het taakloon zoals dat werd aangegeven via de C-3 artiest bestaat niet meer. De niet-vergoedbare periode wordt per kwartaal berekend op het totaal van de inkomsten zoals doorgegeven via Dimona.” 
Dit standpunt werd bevestigd door de DG Juridische Expertise Kunstwerkcommissie.

Taakloon nuttig of niet? 

Lees statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l
 klik statuut-cumulberekening-p
Meer info, vragen of lid worden en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-) 
-> contact


De elektronische controlekaart eC3

Een webversie van de blauwe controlekaart bestond al langer, sinds 2014 om precies te zijn.  Sinds kort is er ook de controlekaart-app, eC3 genaamd. De app werd ontwikkeld voor iOS en Android. 
Werklozen kunnen via de nieuwe app aan hun uitbetalingsinstelling laten weten voor welke dagen ze in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Op het einde van de maand kan de uitbetalingsinstelling de uitkering berekenen op basis van de gegevens die door de app werden doorgestuurd.
Aanmelden in de app doet men via de klassieke digitale sleutels (CSAM): 

  • itsme®;
  • een beveiligingscode via een mobiele app;
  • een beveiligingscode via token;
  • gebruikersnaam en wachtwoord na eenmalige registratie via de eID.

Om na het inloggen toegang te krijgen tot de app moet men ingeschreven zijn bij een uitbetalingsinstelling.
app store
Google Play


 

NU NOG TOESTAAN DAT MEN EEN C4 (enkel) DIGITAAL KAN INLEVEREN EN MEN BESPAART DUIZENDEN UREN WERK
(en HEEL WAT ergernis bij zowel werknemers als bij RVA-ambtenaren die ongetwijfeld reeds werk genoeg hebben ipv manueel papieren C4's te moeten verwerken).


Meer info, vragen of lid worden (en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-)  -> contact of info@artistsunited.be

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.