Statuut, C3 en C3-Artiest invullen (P)

Wat moet men nu invullen op de gewone C3 stempelkaart en op de C3-Artiest?

C3 (gewone stempelkaart)
C3-Artiest
Taakloon, nuttig of niet?
Electronische controlekaart
Voor de liefhebbers, meer uitleg

C3-artiest document onderaan toegevoegd


C3 (gewone stempelkaart)

Elke dag dat men niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt dient men in principe zwart te kleuren. 
Let op: dit wil ook zeggen dat zelfs als je niet betaald wordt voor een prestatie, je in prinicipe een vakje moet zwart kleuren voor die dag. 
De definitie van arbeid in de werkloosheid is: 'Elke activiteit die kàn ingeschakeld worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten’.
-> Of men voor die dag betaald is of niet, is niet noodzakelijk een criterium om wel of niet over een arbeidsdag te spreken, met andere woorden! Dus ook als je niet betaald zou zijn voor een dag arbeid moet je toch je vakje zwart kleuren.

RVA schrijft hier over: "U moet in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar. U hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart.
De papieren controlekaart (C3A, C3C, of C3D) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.
Het is belangrijk de instructies op de controlekaart goed te lezen. U dient meer bepaald het vakje op uw controlekaart zwart te maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Het niet naleven van die verplichtingen kan leiden tot zware sancties.
"


C3-Artiest

"De activiteiten die worden verricht onder het artikel 1bis (taakloon) zijn in het kader van een 'aanwervingscontract' (aannemingsovereenkomst) en moeten derhalve worden vermeld op de controlekaart. Bovendien moet de werkloze op zijn controlekaart vermelden of deze prestaties werden vergoed per prestatie (per taak of per stuk). In dat geval moet hij omtrent deze prestaties een formulier C3-Artiest invullen."

CONCREET
Het verdiende brutobedrag (= Brutoloon, NIET het nettobedrag vermelden)
de beschrijving van de artistieke opdracht
de periode (bijvoorbeeld van 4 tot 6 september)
naam van de opdrachtgever (voor rekening van)
Arbeidsovereenkomst
aantal schrappingen (bijvoorbeeld 3
maand en jaar (bijvoorbeeld 09/2019)

C3-ARTIEST NL
C3-ARTISTE FR


Taakloon nuttig of niet? 

Lees statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l
Meer info, vragen of lid worden en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-) -> contact 

Gevolgen van taakloon: parameter bedragen & gevolgen voor het ‘statuut':

- Je hebt minstens 62,53 euro brutoloon/taakloon nodig (1/26 van het minimumloon zijnde 1.625,78) om in het statuut een dag arbeid te bewijzen in het ’statuut'. (Het kan dus nuttig zijn om ook voor een kortere opdracht minstens de 62,53 brutoloon/taakloon per dag te halen).
-> Indien je brutodagloon/taakloon per dag minstens gelijk is aan of meer is dan 62,53 bewijs je minstens 1 dag in het statuut.
-> Indien je brutodagloon/taakloon per dag minder is dan 93,79 heb je geen negatief gevolg van de cumulberekening in het statuut. 


De elektronische controlekaart eC3

Een webversie van de blauwe controlekaart bestond al langer, sinds 2014 om precies te zijn.  Sinds kort is er ook de controlekaart-app, eC3 genaamd. De app werd ontwikkeld voor iOS en Android. 
Werklozen kunnen via de nieuwe app aan hun uitbetalingsinstelling laten weten voor welke dagen ze in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Op het einde van de maand kan de uitbetalingsinstelling de uitkering berekenen op basis van de gegevens die door de app werden doorgestuurd.
Aanmelden in de app doet men via de klassieke digitale sleutels (CSAM): 

  • itsme®;
  • een beveiligingscode via een mobiele app;
  • een beveiligingscode via token;
  • gebruikersnaam en wachtwoord na eenmalige registratie via de eID.

Om na het inloggen toegang te krijgen tot de app moet men ingeschreven zijn bij een uitbetalingsinstelling.
app store
Google Play


Voor de liefhebbers: meer uitleg

Enige tijd geleden meldde een dienst dat een 1bis prestatie enkel op de C3-artiest diende vermeld te worden en niet op de gewone stempelkaart C3A. Klopt dit?
Het was gebaseerd op wat de documenten vertellen. Maar dat is buiten Kafka gerekend :

  • "Indien de artistieke activiteit wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden moet de activiteit aangeduid worden op de controlekaart. Indien de artistieke activiteit wordt verricht met een taakloon of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 moet de activiteit NIET worden aangeduid op de controlekaart. De activiteit moet aangegeven worden met een bijkomende maandelijkse aangifte met het formulier C3artiest aan de uitbetalingsinstelling die samengevoegd is met de controlekaart."
  • Op de C3-artiest staat dan weer: "Vermeld het aantal schrappingen die u hebt aangebracht op uw controlekaart voor die artistieke activiteit + maand en jaar"
  • Dit is verwarrend omdat de gewone stempelkaart vemeldt dat "indien de artistieke activiteit wordt verricht met een taakloon of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 moet de activiteit NIET worden aangeduid op de controlekaart."

DE 3-ARTIEST VRAAGT ECHTER HET AANTAL SCHRAPPINGEN TE VERMELDEN DAT MEN DEED OP DE GEWONE CONTROLEKAART -> MOET MEN NU WEL OF NIET DEZE TAAKLOON & 1BIS ACTIVITEITEN OP DE GEWONE STEMPELKAART AANDUIDEN?

Het hoofdbestuur van RVA weet gelukkig raad met deze verwarrende instructies (waarvoor dank):
Het artikel 48bis KB voorziet dat de artistieke activiteit niet wordt vermeld op de controlekaart met uitzondering in de volgende situaties:

· de publieke vertolkingen of opvoeringen;
· de aanwezigheid op een tentoonstelling van uw kunstwerken, indien u zich zelf met de verkoop bezighoudt, of indien die aanwezigheid vereist is op basis van een overeenkomst met een derde die uw creaties commercialiseert;
· de aanwezigheid bij de opnames of de voorstelling van audiovisuele werken;
· de prestaties tegen een betaling van een bezoldiging anders dan in loondienst;
· de activiteiten verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of een aanwervingscontract.

-> De activiteiten die worden verricht onder het artikel 1bis (taakloon) zijn in het kader van een 'aanwervingscontract' (men bedoelt een aannemingsovereenkomst) en moeten derhalve worden vermeld op de controlekaart.  Bovendien moet de werkloze op zijn controlekaart vermelden of deze prestaties werden vergoed per prestatie (per taak of per stuk). In dat geval moet hij omtrent deze prestaties een formulier C3-Artiest invullen."

(De laatste zin is dan weer verwarrend in de info die we mochten ontvangen: "De hypothese « artistieke inkomsten ZONDER zwart vakje, aangegeven via « artikel 1bis » bedoelt de situatie waarin het aan de werknemer verschuldigd loon niet onmiddellijk na de prestatie zou zijn gestort.
Indien men dus even wacht met het betalen van het loon moet men het vakje niet zwart kleuren?
Dit laatste is voor alle duidelijkheid een cynisch Kafka-grapje. Men moet het vakje WEL zwart kleuren.

NU NOG TOESTAAN DAT MEN EEN C4 (enkel) DIGITAAL KAN INLEVEREN EN MEN BESPAART DUIZENDEN UREN WERK
(en HEEL WAT ergernis bij zowel werknemers als bij RVA-ambtenaren die ongetwijfeld reeds werk genoeg hebben ipv manueel papieren C4's te moeten verwerken).


Meer info, vragen of lid worden (en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-)  -> contact of info@artistsunited.be

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.