VOORSTEL voor een HERVORMING VAN HET KUNSTENAARSSTATUUT

VOORSTEL voor een HERVORMING VAN HET KUNSTENAARSSTATUUT

WITA voorstel voor de KUNSTWERKER (want we vergeten ook de technici niet)

Na 17 WITA (Working in the arts) overlegvergaderingen tussen de kabinetten Dermagne, Clarinval en Vandenbroucke en een dertigtal federaties van beide landsgedeelten uit de sector (Acteursgilde, Artists United, ATPS, ComAv, Fci, F(s), GALM, SACD/SCAM, Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, UPACT die een 15 tal federaties vertegenwoordigt, VAV), administraties en diverse deskundigen, werd door de kabinetten van de bevoegde ministers een ontwerp-statuut voor kunstwerkers opgesteld. Dit voorstel schetst de belangrijkste krijtlijnen van deze hervorming.

Dit voorstel zal nu worden besproken met vakbonden, werkgeversorganisaties en de politieke partijen.
Wij nodigen u uit het voorstel te lezen via de volgende link: https://workinginthearts.be

Voor de eerste keer in ons leven konden wij op deze manier met politici discussiëren over de concrete realiteiten van ons beroep. Artists United dankt uitdrukkelijk ministers Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval voor dit initiatief en dankt iedereen die constructief aan deze voorstellen heeft meegewerkt.
Wij hebben getracht een compromis te vinden met de federaties, binnen het door de regering vastgestelde kader, samen met deskundigen die de groep hebben bijgestaan over juridische en administratieve implicaties van de voorstellen. Dit project brengt veel veranderingen met zich mee ten opzichte van de huidige situatie.  Begrijpelijk voelden sommigen zich een beetje ongemakkelijk om deze verantwoordelijkheid voor de eerste keer op ons te nemen. Maar wij hebben ervoor gekozen deze gelegenheid aan te grijpen en de voorstellen in elk stadium met alle federaties te bespreken.

Het is niet altijd eenvoudige materie, en soms ronduit erg technisch. Daarom nodigt Artists United, lid van UPACT u graag uit op  1 juli om 18.00 uur tijdens een online-vergadering om samen van gedachten te wisselen over de inhoud van deze nota.  Indien interesse, stuur simpelweg even een mailtje naar info@artistsunited.be

Het debat is niet gedaan, het werk is niet gedaan maar het door de WITA Werkrgroep afgeleverde voorstel dat nu met de vakbonden, werkgeversorganisaties en politieke partijen zal worden besproken, bevat ongekende vorderingen bij de erkenning van de meervoudige realiteiten van het werk in de kunstsector:
- de transversaliteit en onderlinge afhankelijkheid van beroepen en functies
- de wisselvalligheid van inkomsten
- het meerjarige karakter van de projecten
- de specifieke moeilijkheden aan het begin en het einde van een loopbaan
- het belang van geïnvisibiliseerd/onzichtbaar werk
- aandacht voor de kunstwerker: kunstenaars, technici, ondersteunende functies gelieerd aan de artistieke praktijk, ...

Dit project brengt veel veranderingen met zich mee ten opzichte van de huidige situatie. Het is niet altijd eenvoudige materie, en soms ronduit erg technisch. Daarom nodigen we u graag uit op  1 juli om 18.00 uur tijdens een online-vergadering om samen van gedachten te wisselen over de inhoud van deze nota. Artists United, lid van UPACT, zal u zeer binnenkort de zoom link bezorgen! Indien interesse, stuur simpelweg even een mailtje naar info@artistsunited.be

Wij nodigen u uit het voorstel te lezen via de volgende link: UPDATE 13/07/2021, inclusief voorstel KVR
Voorstel WITA (Nederlands)

Proposition WITA (français)


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.