statuut, kunstenaarskaart en kunstenaarsvisum (P)

Kunstenaarskaart is niet hetzelfde als kunstenaarsvisum

Welkom in de kafkaiaanse wondere Belgische regelgeving. Ondanks het feit dat men zowel voor de kaart als visum een gelijkaardige procedure dient te doorlopen, bovendien bij dezelfde Commissie Kunstenaars, is de kaart niet gelijk aan het visum. Je moet voor beide zaken een afzonderlijke aanvraag doen.

Malgré le fait qu'une procédure similaire doit être suivie à la fois pour la carte d'artiste et le visa d'artiste, de plus via la même institution, la carte n'est pas la même chose que le visa. Vous devez soumettre une demande distincte pour les deux cas.

LET OP: VISA en KVR worden hervormd, zie aub statuut-overgangsmaatregelen-en-stavaza
ATTENTION: le VISA devient Attestation et le RPI sera reformé aussi: nouveau-statut-et-mesures-transitoires-2022

De kunstenaarsKAART is voor het gebruik van de KVR (Kleine vergoedingsregeling).
Het KunstenaarsVISUM is voor het gebruik van 1bis contracten.
Je dient beide afzonderlijk aan te vragen.

La carte d'artiste est à l'usage du RPI ( système de petite défraiment).
Le visa d'artiste est destiné à l’utilisation des contrats 1bis.
Vous devez demander les deux séparément.

Voor beide zaken geldt een afzonderlijke procedure;
Je kan de kaart niet gebruiken voor 1bis
en het visum niet gebruiken voor de KVR!

Zonder kunstenaarskaart mag je de KVR niet gebruiken, zie statuut-kvr-en-kunstenaarskaart-p
Zonder kunstenaarsvisum (aanvraag) mag je geen 1bis contract gebruiken, zie payproservices.be/1bis-aanvraag

Vous ne pouvez pas utiliser la carte pour des contrats 1bis
et vous ne pouvez pas utiliser le visa pour le RPI!

Vous ne pouvez pas utiliser le RPI sans carte d'artiste
Vous ne pouvez pas utiliser un contrat 1bis sans visa d'artiste , 
payproservices.be/1bis-demande

Om de verwarring nog groter te maken zien beide 'kaarten' er ook nog eens identiek uit: een geplastificeerd kaartje met een nummer op. Voor een Visum begingt dat nummer met 'V-.........'. Voor een Kaart begint dat met 'K' of  'C-.........'.

Wij zijn absoluut voor tewerkstelling, maar durven toch de vraag stellen waarom men deze procedure ontdubbeld heeft?
Om de medewerkers van de Commissie Kunstenaars meer administratie te bezorgen? Om RVA-medewerkers nog meer werk per kunstenaarsdossier te bezorgen? Om kunstenaars nog meer te bedelven onder administratieve verplichtingen?

Een administratieve vereenvoudiging is mogelijk: voeg beide zaken samen en maak er één enkele aanvraag van, tezelfdertijd voor Kunstenaarskaart en Kunstenaarsvisum.

Vragen? Questions? info@artistsunited.be & contact

twee afzonderlijke 'kaarten', twee afzonderlijke procedures voor KVR en 1bis !

#kunstenaarskaart #kunstenaarsvisum #statuut #1bis

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.