Statuut, hoeveel factureren (P)

 

Hoeveel te factureren (als zelfstandige of als loontrekkende via een loonverwerker) is een vaak gehoorde vraag. 

La question fréquemment posée est de savoir combien facturer en tant qu'indépendant ou comme employé via un BSA ou gestionaire de salaires.
We stellen vast dat ook gesubsidieerde instellingen soms zelfstandigen eigenlijk minder betalen dan loontrekkenden ondanks hier een richtlijn over bestaat.
La question est importante: nous constatons que même les institutions subventionnées paient parfois moins les travailleurs indépendants que les salariés en dépit d’une directive à ce sujet

Richtlijn voor factuurbedragen van zelfstandige podiumkunstenaars
Daarom publiceren we graag deze richtlijn , geïnspireerd op eerder werk van handvest.org. Zodat je als kunstenaar beter gewapend het gesprek met je opdrachtgever kan aangaan.
-> Je dient het brutoloon te vermenigvuldigen met een factor 1,65 om als zelfstandige een vergelijkbare verloning te hebben.
Of wanneer je via een loonverwerker factureert: om 100 brutoloon over te houden, dien je 165 te laten factureren.
(Let op: er zijn duurdere loonverwerkers die een coëfficiënt van 1,8 of meer hanteren zodat jij minder overhoudt. Contacteer ons voor meer info.)

Directive pour les montants facturés par des artistes indépendants ou par les artistes travaillant via un BSA
C'est pourquoi nous sommes heureux de publier cette directive. Pour que vous puissiez, en tant qu’artiste, avoir une meilleure négociation avec votre client.
-> 
Vous devez multiplier le salaire brut par un facteur de 1,65 pour arriver au montant de facture .
(Notez qu'il existe des BSA plus chères qui utilisent un coefficient de 1,8 ou plus, de sorte que vous vous retrouveriez avec moins).​

De brutolonen werden hier verhoogd met een factor 1,65 als minimum om een vergelijkbare vergoedig te hebben.
Een factuurbedrag is exclusief BTW.
Les salaires bruts ont été augmentés ici d'un facteur 1,65 comme minimum pour avoir une rémunération comparable.
Le montant de la facture s'entend hors TVA.

COEFFICIENT, WAT?
De objectieve manier om loonverwerkers te vergelijken met elkaar is door te kijken naar naar de dienstverlening en naar het coëfficiënt. Dat is de verhouding tussen het factuurbedrag en het brutoloon. In die coëfficiënt zitten alle sociale lasten maar ook de administratieve kost die de loonverwerker neemt op jouw opdracht. (Let op met loonverwerkers die naast deze coëfficiënt die eerst op voorhand nog een extra percentage kosten aanrekenen, ze bestaan.)

De verschillen bij loonverwerkers/interim lopen sterk uiteen.
In de gehanteerde coëfficiënt zit de sociale zekerheid en alle bijdragen, maar ook de administratieve kost die de loonverwerker neemt op jouw opdracht. Heel dikwijls schommelt deze coëfficiënt rond de 1,80 tot zelfs meer dan 2,0. Je hebt dan 180 tot zelfs 200 euro factuurbedrag nodig om 100 euro brutoloon over te houden. 
-> Er bestaan voordeligere loonverwerkers. Zo blijkt uit een bevraging van de Acteursgilde al verschillende keren dat Paypro Services de voordeligste loonverwerker is.
Paypro Services houdt namelijk men wèl sterk rekening met de RSZ-korting voor kunstenaars en dit wordt verrekend in een voordeligere coëfficiënt zodat kunstenaars meer overhouden, zowel brutoloon als nettoloon.
 

 

 

 

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.