Statuut, hoeveel factureren (P)

Hoeveel te factureren (als zelfstandige of als loontrekkende via een loonverwerker) is een vaak gehoorde vraag. 
La question fréquemment posée est de savoir combien facturer en tant qu'indépendant ou comme employé via un BSA ou gestionaire de salaires.

We stellen vast dat ook gesubsidieerde instellingen soms zelfstandigen eigenlijk minder betalen dan loontrekkenden ondanks hier een mogleijke richtlijn over bestaat
La question est importante: nous constatons que même les institutions subventionnées paient parfois moins les travailleurs indépendants que les salariés en dépit d’une directive à ce sujet

Richtlijn voor factuurbedragen van zelfstandige podiumkunstenaars
Daarom publiceren we graag deze richtlijn van handvest.org. Zodat je als kunstenaar beter gewapend het gesprek met je opdrachtgever kan aangaan.
-> Je dient het brutoloon te vermenigvuldigen met een factor 1,65 om als zelfstandige een vergelijkbare verloning te hebben.
Of wanneer je via een loonverwerker factureert: om 100 brutoloon over te houden, dien je 165 te laten factureren.
(Let op: er zijn duurdere loonverwerkers die een coëfficiënt van 1,8 of meer hanteren zodat jij minder overhoudt. Contacteer ons voor meer info.)

Directive pour les montants facturés par des artistes indépendants ou par les artistes travaillant via un BSA
C'est pourquoi nous sommes heureux de publier cette directive. Pour que vous puissiez, en tant qu’artiste, avoir une meilleure négociation avec votre client.
-> 
Vous devez multiplier le salaire brut par un facteur de 1,65 pour arriver au montant de facture .

 

UPDATE CAO barema 01/04/2020 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.