Statut, independant et facturer combien (P)

Hoeveel te factureren als zelfstandige is een vaak gehoorde vraag. De vraag is belangrijk.
La question fréquemment posée est de savoir combien facturer en tant qu'indépendant. 

We stellen vast dat ook gesubsidieerde instellingen, zelfstandigen minder betalen dan loontrekkenden ondanks hier een richtlijn over bestaat
La question est importante: nous constatons que même les institutions subventionnées paient moins les travailleurs indépendants que les salariés en dépit d’une directive à ce sujet

Richtlijn voor factuurbedragen van zelfstandige podiumkunstenaars
Daarom publiceren we graag deze richtlijn van handvest.org. Zodat je als kunstenaar beter gewapend het gesprek met je opdrachtgever kan aangaan.
-> Je dient het brutoloon te vermenigvuldigen met een factor 1,65 om als zelfstandige een vergelijkbare verloning te hebben.

Directive pour les montants facturés par des artistes indépendants
C'est pourquoi nous sommes heureux de publier cette directive. Pour que vous puissiez, en tant qu’artiste, avoir une meilleure négociation avec votre client.
-> 
Vous devez multiplier le salaire brut par un facteur de 1,65 pour avoir une rémunération comparable comme indépendant.