Buitenlandse werknemers in België (P)

Principe
Drie types van arbeidskaarten
Wie vraagt aan
Extra info

  Principe
  Arbeid in loondienst in België: eerst een arbeidskaart

  Drie types van arbeidskaarten:

  • arbeidskaart A: toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
   Strikte voorwaarden: Zij kan slechts worden toegekend aan sommige categorieën van buitenlandse werknemers die reeds meerdere jaren in België hebben gewerkt met een arbeidskaart B.
    
  • arbeidskaart B: toestemming om één welbepaalde functie uit te oefenen bij één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen.
   De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden in principe toegekend voor een periode van maximum 12 maanden. Ze kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden worden verlengd.
    
  • arbeidskaart C: toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever.
   De arbeidskaart C kan je in principe enkel krijgen wanneer je naar België bent gekomen en er mag verblijven, niet omwille van werk, maar wel om een andere reden zoals bijvoorbeeld in het kader van een gezinshereniging, of met het statuut van student, of met subsidiaire bescherming... De arbeidskaart C wordt eveneens toegekend voor een periode van maximum 12 maanden en kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

  Wie vraagt de arbeidskaarten aan?

  • De arbeidskaarten A en C vraagt men als kandidaat-werknemer zelf aan. Men dient het aanvraagdossier in bij de dienst Economische migratie in de provincie.
  • De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden door een werkgever aangevraagd. De dienst Economische Migratie levert de arbeidsvergunning af aan de werkgever en de arbeidskaart aan de werknemer.

  Extra info
  via de site van werk.be vindt u alle nodige formulieren, zie http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/formulieren

  Lid worden, niets dan voordelen

  U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

  U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
  Zie alle voordelen op deze pagina

  Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
  Je krijgt binnen de 24u (werkdagen) een antwoord.