Buitenlandse werknemers in België (P)

Principe
Drie types van arbeidskaarten
Wie vraagt aan
Extra info

  Principe
  Arbeid in loondienst in België: eerst een arbeidskaart

  Drie types van arbeidskaarten:

  • arbeidskaart A: toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
   Strikte voorwaarden: Zij kan slechts worden toegekend aan sommige categorieën van buitenlandse werknemers die reeds meerdere jaren in België hebben gewerkt met een arbeidskaart B.
    
  • arbeidskaart B: toestemming om één welbepaalde functie uit te oefenen bij één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen.
   De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden in principe toegekend voor een periode van maximum 12 maanden. Ze kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden worden verlengd.
    
  • arbeidskaart C: toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever.
   De arbeidskaart C kan je in principe enkel krijgen wanneer je naar België bent gekomen en er mag verblijven, niet omwille van werk, maar wel om een andere reden zoals bijvoorbeeld in het kader van een gezinshereniging, of met het statuut van student, of met subsidiaire bescherming... De arbeidskaart C wordt eveneens toegekend voor een periode van maximum 12 maanden en kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

  Wie vraagt de arbeidskaarten aan?

  • De arbeidskaarten A en C vraagt men als kandidaat-werknemer zelf aan. Men dient het aanvraagdossier in bij de dienst:

   Vanaf 1 januari 2019 dienen alle aanvraagdossiers voor een toelating tot arbeid per post opgestuurd te worden op de centrale administratie te Brussel, Koning Albert II-laan 35 bus 20.
   De aanvragen moeten dus niet meer in de provinciale kantoren (Antwerpen, Gent en Leuven) ingediend worden. U dient dus geen rekening meer te houden met de effectieve Vlaamse provincie waar de tewerkstelling zal plaatsvinden. Alle aanvragen voor het Vlaamse Gewest dienen derhalve opgestuurd te worden naar de centrale administratie te Brussel. U kan uiteraard nog steeds terecht aan onze provinciale loketten voor het bekomen van informatie en documenten. Dit blijft tot op heden georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag - telkens van 9u tot 12u.

   Let wel: er bestaat GEEN LOKET op dit adres van de centrale administratie te Brussel! Men dient dus een aanvraag per post op te sturen aangezien ter plaatse in Brussel een aanvraag louter ofwel in de brievenbus gestoken kan worden ofwel aan de algemene ontvangstbalie van het gebouw kan worden afgegeven aan het baliepersoneel. Maar dat betekent dus niet dat een medewerker van dienst Economische migratie ter beschikking staat van een eventuele klant (werkgever of werknemer) voor het indienen van een aanvraag of voor het verschaffen van informatie of documenten. Daarvoor dient een klant per telefoon of per e-mail contact op te nemen. 
   Postadres aanvraagdossiers:

   Departement Werk en Sociale Economie
   Afdeling Tewerkstelling en Competenties
   Dienst Economische Migratie
   Koning Albert II-laan 35 bus 20
   1030 Brussel

  • De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden door een werkgever aangevraagd. De dienst Economische Migratie levert de arbeidsvergunning af aan de werkgever en de arbeidskaart aan de werknemer.

  Niet onderworpen aan de zogenaamde 'Limosa-aangifte':
  De artiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel op voorwaarde dat hun verblijf in België, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt.
  Opmerking: Die internationale faam wordt best voldoende aangetoond.

  Extra info
  via de site van werk.be vindt u alle nodige formulieren, zie
  https://www.werk.be/online-diensten/vanaf-2019-werknemers-buitenlandse-nationaliteit