Technicus en statuut?

Technicus en statuut?

Kan ik als technieker bepaalde regels in het statuut toepassen? Dat hangt af van wat je exact doet. Let op: het is niet omdat RVA jouw functietitel niet kent, dat wat jij effectief doet niet onder de toepassing van de regelgeving zou kunnen vallen!

De wet zegt het volgende:
“voor de toepassing van 1ter (*) en 5bis (**) moet worden verstaan onder technische activiteiten in de artistieke sector, de activiteiten uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie die bestaan in :
1° de medewerking aan de voorbereiding of aan de publieke vertoning van een intellectueel werk waaraan minstens één  artiest van het spektakelbedrijf fysiek deelneemt of aan de opname van een dergelijk werk;
2° de medewerking aan de voorbereiding of aan de vertoning van een dergelijk werk;
3° de medewerking aan de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
4° de medewerking aan de voorbereiding of de realisatie van een publieke tentoonstelling van een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten.”.

Indien je aan een van deze punten voldoet, kan je wel degelijk een aantal specifieke regels in het 'statuut' toepassen.

Ter verduidelijking: de wetgever creëerde bepaalde 'neutralisatieregels' om het werken in een 'moeilijke arbeidsmarkt gekenmerkt door kortlopende arbeidscontracten' deels te neutraliseren.
Net zoals ook zeevissers, leraars, politiemannen en dergelijke functies ook heel specifieke regels kennen die rekening houden met hun specifieke beroep, zo zijn er gelukkig door de wetgever ook bepaalde regels in het leven geroepen voor kunstenaars en technici in de artistieke sector!

(*) § 1ter : ′′Onverminderd de toepassing van § 1 wordt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de volledig werkloze opnieuw vastgelegd vanaf de eerste fase van de eerste vergoedingsperiode bedoeld in artikel 114, na een werkhervatting ten belope van 156 arbeidsdagen in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit ingevolge technische activiteiten in de artistieke sector in het kader van overeenkomsten van zeer korte duur zoals bepaald in § 8, gedurende een referteperiode van 18 maanden. " (-> Terugkeer naar de eerste periode)

(**) § 5bis wordt : ′′Onverminderd de toepassing van de §§ 1 en 2, heeft de werknemer die niet-artistieke activiteiten heeft uitgeoefend, op zijn vraag, bij het verstrijken van de derde fase van de eerste vergoedingsperiode voor een periode van twaalf maanden recht op de daguitkering voorzien voor deze derde fase, evenwel berekend in functie van het grensbedrag A bepaald in artikel 111, indien hij tijdens een referteperiode van achttien maanden voorafgaand aan het verstrijken van deze derde fase minstens 156 arbeidsdagen aantoont, in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit, ingevolge technische activiteiten in de artistieke sector in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur zoals bedoeld in § 8." (-> zogenaamde Neutralisatie- of Voordeelregel)

#statuut #kunstenaarsstatuut #voordeelregel #neutralisatieregel #technieker #technici

Meer info nodig? -> info@artistsunited.be & www.artistsunited.be


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.