Statuut, stappenplan (P)

Het 'statuut' is een generalistisch containerbegrip voor een 5-tal regels in de werkloosheidsreglementering. Vijf regels op de 180 die een wereld van verschil maken voor kunstenaars. Het statuut, een 'eenvoudig' stappenplan:

Stap 1 - Toelaatbaarheid

 • Toelaatbaarheid: Iedereen, kunstenaar of niet, die zijn toelaatbaarheid (= recht op uitkering) wil bewijzen dient afhankelijk van zijn leeftijd, een aantal arbeidsdagen (als werknemer) te bewijzen. KVR of zelfstandige activiteiten tellen NIET mee.
 • Wanneer men jonger is dan 36 jaar, dient men 312 dagen te bewijzen, tussen 36 en 50 jaar zijn dat er al 468
 • Die 312 dagen dient men te bewijzen op 21 maand. Dit is 21 maand voor de uitkeringsaanvraag (of 33 maand voor de 468 dagen, voor meer info zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-uitkeringsaanvraag-vereiste-aantal-dagen-l).
 • Kunstenaars kunnen dit ook bewijzen via taakloon/brutoloon:
 • Je werkt tegen een taakloon als er geen link is tussen het aantal gepresteerde uren en de prestatie. In het contract wordt dus geen meldng gemaakt van hoeveel uur je werkte. Een arbeidsdag is in de taakloon berekening gelijk aan 61,30 euro. Dus 312 dagen zijn gelijk aan 19.125,60 euro.
 • Je kan ook een deel in gewone arbeidsdagen bewijzen. Bijvoobeerdeel indien je gedurende 1 jaar haltfijds les gaf en ook nog eens 9.562,8 euro taakloon verdiende (=156 dagen) heb je samen ook 312 dagen bewezen. Dat is stap 1

Stap 2 - Voordeelregel

 • De voordeelregel bewijzen (officieel Neutralisatieregel geheten, vaak verkeerelijk het 'statuut' genoemd).
 • De uitkering verloopt in periodes. De eerste periode duurt 12 maand. Daarna daalt de uitkering. Omdat de wetgever besefte dat kunstenaars in een moeilijke arbeidsmarkt werken die gekenmerkt wordt door korte opdrachten, projecten en kalme periodes, werd de Voordeelregel uitgevonden.
 • Wanneer je op het einde van je eerste 12 maand uitkering (de eerste periode) kan bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek. Dus ja, je mag ook 52 niet-artistieke dagen gebruiken om aan die 156 te komen), dan wordt er 12 maand geplakt aan je eerste periode. Met andere woorden zak je dan niet naar de tweede periode en daalt je uitkering dan niet.
 • 156 dagen of 9.562,8 euro via taakloon. Meer info over taakloon vind je hier: www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l

Toch gezakt naar de tweede periode?
Geen probleem: je kan een terugkeer naar de eerste periode doen. De parameter is hetzelfde als voor de Voordeelregel: 156 dagen bewijzen (waarvan minstens 104) artistiek.
Dan keer je terug naar de eerste periode. Op het einde van die eerste periode kan je dan opnieuw proberen de Voordeelregel dit keer wel te bewijzen. 

Stap 3 - Verlenging van de Voordeelregel

 • Verlenging van de Voordeelregel/Neutralisatieregel: Tot nader order kan je de Voordeelregel verlengen met 3 artistieke prestaties/dagen. Als je op het einde van de reeds eerder verlengde periode (zie stap 2) kan bewijzen dat je minstens 3 artistieke dagen/prestaties hebt gedaan, wordt je periode opnieuw verlengd met 12 maanden.
 • Dit kan jaar na jaar verlengd worden.
 • Let op: zowat elk politiek contact dat we hadden, leerde ons dat men vindt dat 3 dagen te weinig is. (We deden hier samen met andere belangenorganisaties een aantal evenwichtige voorstellen aan de politiek om alle regels in het 'statuut' te verbeteren, zie www.artistsunited.be/nl/content/blog/groot-deel-van-de-sector-doet-een-voorstel-ter-verbetering-van-het-statuut

Stap 4 - NAJA

 • Bescherming tegen NAJA, niet-artistiek jobaanbod. De kous is niet af na stap 3: heel het systeem van uitkeringen is er uiteraard op gericht om mensen opnieuw toe te leiden naar werk. De enige bescherming tegen een NAJA is om op het moment dat VDAB of Actiris je dergelijke niet-artistieke job aanbiedt, te bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden, 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek).
 • Indien je dus gemiddeld elke maand 8,6 dagen werkte of 527 euro taakloon/brutoloon gemiddeld per maand verdient, kan men je nooit tot een NAJA verplichten. 
 • Zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l

Wat als ik ook niet-artistiek werk doe?
Stel dat je alleen artistieke opdrachten zou doen, dan dien je in taakloon gemiddeld 527 euro brutoloon/taakloon per maand te verdienen om nooit een NAJA te moeten aanvaarden.
Dat komt overeen met gemiddeld 8,6 arbeidsdagen op een maand en x 18 is dat 156 dagen.
Je doet ook niet-artistieke jobs en kan daarvan maximum 52 dagen gebruiken. 
Dat wil zeggen dat je als je 52 niet-artistieke dagen bewijst, je nog 104 artistieke dagen moet bewijzen. Dat is gemiddeld 5,8 dagen per maand of in in taakloon 356 euro brutoloon taakloon
+ gemiddeld 3 dagen niet-artistiek per maand, geeft dat samen ook 156 dagen waarvan minsten 104 artistiek.

Stap 5 - inkomsten NIET gelijk aan loon & Rechten

 • Eigenlijk meer een aandachtspunt. let op met inkomsten niet gelijk aan loon zoals zelfstandige inkomsten. Die kunnen maken dat je uitkering daalt of zelfs dat je uitkering moet terugbetalen.
 • ​Verkeerdelijk denken sommigen ook dat auteursrechten en naburige rechten automatisch een invloed hebben op de uitkering. Dat is een zeer ongenuanceerd standpunt. Zie aub www.artistsunited.be/nl/content/auteursrecht-invloed-op-uitkering-l

Nog vragen? Geen probleem, we helpen je graag verder, neem CONTACT met ons op.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 24u (werkdagen) een antwoord.