Statuut, stappenplan (P)

Het 'statuut' is een generalistisch containerbegrip voor een 5-tal regels in de werkloosheidsreglementering. Vijf regels op de 180 die een wereld van verschil maken voor kunstenaars. Het statuut, een 'eenvoudig' stappenplan:

Stap 1 - Toelaatbaarheid

 • Toelaatbaarheid: Iedereen, kunstenaar of niet, die zijn toelaatbaarheid (= recht op uitkering) wil bewijzen dient afhankelijk van zijn leeftijd, een aantal arbeidsdagen (als werknemer) te bewijzen. KVR of zelfstandige activiteiten tellen NIET mee.
 • Wanneer men jonger is dan 36 jaar, dient men 312 dagen te bewijzen, tussen 36 en 50 jaar zijn dat er al 468
 • Die 312 dagen dient men te bewijzen op 21 maand. Dit is 21 maand voor de uitkeringsaanvraag (of 33 maand voor de 468 dagen, voor meer info zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-uitkeringsaanvraag-vereiste-aantal-dagen-l).
 • Kunstenaars kunnen dit ook bewijzen via taakloon/brutoloon:
 • Je werkt tegen een taakloon als er geen link is tussen het aantal gepresteerde uren en de prestatie. In het contract wordt dus geen meldng gemaakt van hoeveel uur je werkte. Een arbeidsdag is in de taakloon berekening gelijk aan 61,30 euro. Dus 312 dagen zijn gelijk aan 19.125,60 euro.
 • Je kan ook een deel in gewone arbeidsdagen bewijzen. Bijvoobeerdeel indien je gedurende 1 jaar haltfijds les gaf en ook nog eens 9.562,8 euro taakloon verdiende (=156 dagen) heb je samen ook 312 dagen bewezen. Dat is stap 1
 • Hoogte van de uitkering: indien je werkte met taakloon zal men kijken naar het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de uitkeringsaanvraag.
  Indien je tenminste 4 weken aaneenlsuitend werkte zal men kijken naar het brutoloon van dat contract (van minstens 4 weken aaneenlsuitende tewerkstelling). Het loon waarnaar men kijkt wordt begrensd. Momenteel is dit 2.671,37 euro (2018)
  Je kan met taakloon gewerkt hebben en dan een contract van 4 weken aaneensluitend hebben. Dan zal men ook kijken naar dit contract van 4 weken aaneensluitend om de hoogte van je uitkering te bepalen.

Buitenland
Let op
: als je in het buitenland werkte, dien je daarna in België 13 weken te werken (vroeger was dit 1 dag maar deze voorwaarde is dus verzwaard).
Behalve als je je gewone verblijfplaats had behouden in België. Bijvoorbeeld je was een grensarbeider. (Je komt dagelijks of minstens wekelijks terug). 
Geen 3 maand dus
A. indien u in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland hebt gewerkt (en aldaar onderworpen was), met behoud van uw gewone verblijfplaats (ook genoemd: het ‘centrum van uw belangen’) in België:£
- ofwel bent u grensarbeider, dit wil zeggen: u komt dagelijks, minstens wekelijks, terug;
- ofwel verblijft u tijdelijk in het ander land; u keert na afloop van uw tewerkstelling terug; bij terugkeer kunt u uw buitenlandse tijdvakken nog steeds onmiddellijk in aanmerking doen nemen.  Indien u ervoor kiest eerst ginds uitkeringen te vragen en er werk te zoeken, moet u bij terugkeer eerst uw recht op export van uitkeringen uitputten.
B. indien u als gedetacheerde loontrekkende in het buitenland tewerkgesteldd was (aangezien dit, op het vlak van sociale zekerheid, Belgische arbeid is).

Stap 2 - Voordeelregel

 • De voordeelregel bewijzen (officieel Neutralisatieregel geheten, vaak verkeerelijk het 'statuut' genoemd).
 • De uitkering verloopt in periodes. De eerste periode duurt 12 maand. Deze eerste periodes is onderverdeeld in 3 subfases met een lichte daling van het bedrag.
 • Daarna daalt de uitkering naar de tweede periode waarbij de daling van het bedrag groter is. Omdat de wetgever besefte dat kunstenaars in een moeilijke arbeidsmarkt werken die gekenmerkt wordt door korte opdrachten, projecten en kalme periodes, werd de Voordeelregel uitgevonden.
 • Wanneer je op het einde van je eerste 12 maand uitkering (de eerste periode) kan bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek. Dus ja, je mag ook 52 niet-artistieke dagen gebruiken om aan die 156 te komen), dan wordt er 12 maand geplakt aan je eerste periode. Met andere woorden zak je dan niet naar de tweede periode en daalt je uitkering dan niet.
 • 156 dagen of 9.562,8 euro via taakloon. Meer info over taakloon vind je hier: www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l

Toch gezakt naar de tweede periode? Terugkeer naar de eerste periode
Geen probleem: je kan een terugkeer naar de eerste periode doen. De parameter is hetzelfde als voor de Voordeelregel: 156 dagen bewijzen (waarvan minstens 104) artistiek.
Dan keer je terug naar de eerste periode. Op het einde van die eerste periode kan je dan opnieuw proberen de Voordeelregel dit keer wel te bewijzen. 

Stap 3 - Verlenging van de Voordeelregel

 • Verlenging van de Voordeelregel/Neutralisatieregel: Tot nader order kan je de Voordeelregel verlengen met 3 artistieke prestaties/dagen. Als je op het einde van de reeds eerder verlengde periode (zie stap 2) kan bewijzen dat je minstens 3 artistieke dagen/prestaties hebt gedaan, wordt je periode opnieuw verlengd met 12 maanden.
 • Dit kan jaar na jaar verlengd worden.
 • Let op: zowat elk politiek contact dat we hadden, leerde ons dat men vindt dat 3 dagen te weinig is. (We deden hier samen met andere belangenorganisaties een aantal evenwichtige voorstellen aan de politiek om alle regels in het 'statuut' te verbeteren, zie www.artistsunited.be/nl/content/blog/groot-deel-van-de-sector-doet-een-voorstel-ter-verbetering-van-het-statuut

Stap 4 - NAJA

 • Bescherming tegen NAJA, niet-artistiek jobaanbod. De kous is niet af na stap 3: heel het systeem van uitkeringen is er uiteraard op gericht om mensen opnieuw toe te leiden naar werk. De enige bescherming tegen een NAJA is om op het moment dat VDAB of Actiris je dergelijke niet-artistieke job aanbiedt, te bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden, 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek).
 • Indien je dus gemiddeld elke maand 8,6 dagen werkte of 527 euro taakloon/brutoloon gemiddeld per maand verdient, kan men je nooit tot een NAJA verplichten. 
 • Zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l

Wat als ik ook niet-artistiek werk doe?
Stel dat je alleen artistieke opdrachten zou doen, dan dien je in taakloon gemiddeld 527 euro brutoloon/taakloon per maand te verdienen om nooit een NAJA te moeten aanvaarden.
Dat komt overeen met gemiddeld 8,6 arbeidsdagen op een maand en x 18 is dat 156 dagen.
Je doet ook niet-artistieke jobs en kan daarvan maximum 52 dagen gebruiken. 
Dat wil zeggen dat je als je 52 niet-artistieke dagen bewijst, je nog 104 artistieke dagen moet bewijzen. Dat is gemiddeld 5,8 dagen per maand of in in taakloon 356 euro brutoloon taakloon
+ gemiddeld 3 dagen niet-artistiek per maand, geeft dat samen ook 156 dagen waarvan minsten 104 artistiek.

Stap 5 - inkomsten NIET gelijk aan loon & Rechten

 • Eigenlijk meer een aandachtspunt. let op met inkomsten niet gelijk aan loon zoals zelfstandige inkomsten. Die kunnen maken dat je uitkering daalt of zelfs dat je uitkering moet terugbetalen.
 • ​Verkeerdelijk denken sommigen ook dat auteursrechten en naburige rechten automatisch een invloed hebben op de uitkering. Dat is een zeer ongenuanceerd standpunt. Zie aub www.artistsunited.be/nl/content/auteursrecht-invloed-op-uitkering-l

Nog vragen? Geen probleem, we helpen je graag verder, neem CONTACT met ons op.


Uitgebreide hulp met je dossier nodig? Geen probleem. Word lid en geniet van voordelige prijzen en van alle ledenvoordelen :-)
Niet alleen volledige hulp met jouw statuut. Check zeker ook de voordelen en met name de recente voor onze leden ivm verzekeringen voor de creatieve sector: http://www.artistsunited.be/content/verzekeringen-voor-de-creatieve-sector. Nu ook privé-verzekeringen tot 40% goedkoper; je lidgeld verschillende malen terugbetaald dus :-)

Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je een korting. :-) Freelancers krijgen bijkomend nog eens 30% korting
1. Klik bij ‘individueel per maand’ op de blauwe link naast 'Freelancer, domiciliëring/maand’
2. Dan kom je op de pagina waar je gevraagd wordt een account aan te maken.
je vult de geëigende dingen in zoals je gegevens en kiest een paswoord.
je laat de keuze bij ‘kies abonnement staan op ‘lid domicil/maand student 4, freelancer 6’ enz
Dan klik je onderaan op ‘nieuwe account aanmaken'
3. Dan kom je op een pagina waar je rekeningnummer enz kan ingeven
Bij het lidgeldenplan kies je dan het ligeldenplan dat overeenstemt met je situatie.
 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 24u (werkdagen) een antwoord.