Over naaien, haaien, kunstenaars en hun pensioen

Over naaien, haaien, kunstenaars en hun pensioen

Werkloze kunstenaars opgelet: nieuwe regels voor pensioen

Naaisters zijn dan wel nooit kunstenaars volgens RVA. Betekent dit dat je niet kan genaaid worden? We weten dat een werkloze voortaan minder pensioen zal genieten. De regering-Michel zocht een oplossing voor het feit dat een werkloze meer pensioenrechten kan opbouwen dan wie werkt. Ieder gewerkt jaar telt nu mee voor het pensioen. Werkozen krijgen minder. Voor sommige beroepscategorieën bestaan uitzonderingen zoals mijnwerkers, zeevaarders, beroepsjournalisten, vliegend personeel. Voor kunstenaars helaas geen uitzonderingen. Je kan dus beter vissen (al dan niet op haaien). Zijn kunstenaars (ook voor hen die beweren ze te verdedigen) een quantité négligable?

Nochtans is het typisch dat de loopbaan van veel kunstenaars gekenmerkt wordt door het gebruik van het 'statuut van de kunstenaar' en dus gekenmerkt door periodes waarin er geen werk is gezien het projectmatige werken in deze sector. Dat betekent dat kunstenaars noodgedwongen periodes van heel intens werken (die meestal niet even intens worden verloond!) afwisselen met periodes van stempelen. Nogmaals: dit is niet de keuze van de kunstenaar om op deze manier te werken. Gelukkig wordt er momenteel in de Commissie Sociale zaken van het federaal parlement constructief gedebatteerd over het 'statuut'. ArtistsUnited was uitgenodigd op de eerste zitting hierover. Meer nieuws volgt. Wij hebben alvast gepleit voor (op korte termijn makkelijk te realiseren) verbeteringen aan de huidige regelgeving. En op lange termijn zal er nagedacht worden over een echt statuut voor de kunstenaar. Alle ideeën zijn welkom! Ook over de financiering hiervan Laat je stem horen. (contact of support@artistsunited.be). Sommige ideeën van het D.I.T. initiatief van Kunstenpunt (samen de positie van kunstenaars versterken) kunnen reeds bijdragen. 

Vanwaar de huidige wijzigingen in de regels?
Herinnert u zicht de ophef over het verhaal eerder dit jaar van enkele Waalse dames: de ene was ruim 30 jaar werkloos en had meer pensioen dan de andere die 40 jaar als zelfstandige had gewerkt.
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) lanceerde een wetsontwerp waardoor alle jaren dat iemand werkt ook extra pensioen opleveren. Dus meer dan 45 jaar kan nu: Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat, tellen alle gewerkte jaren mee voor het pensioenbedrag. Dit geld zowel voor werknemers als voor zelstandigen. (Tiens, niet voor ambtenaren?)

Tegelijk is er een Koninklijk Besluit waardoor mensen die langdurig werkloos zijn een lager pensioen krijgen.
Werkloosheid geldt als een gelijkgestelde periode, waardoor ook in die tijd pensioenrechten worden opgebouwd. In de eerste jaren werkloosheid wordt het pensioen nu berekend op basis van het laatste loon. Vanaf 2019 is dat enkel nog het geval voor het eerste jaar werkloosheid! Daarna zal het pensioen opgebouwd worden op basis van het minimumjaarrecht. (ondergrens ).
Ook bruggepensioneerden zullen minder pensioenrechten opbouwen. Voor hen wordt vanaf 60 jaar het minimumjaarrecht de basis voor de pensioenberekening en niet langer het loon dat ze ontvingen vooraleer ze met brugpensioen gingen. 

Ook nu werkloosheid minder meetelt in de pensioenopbouw, is het nog mogelijk dat iemand na langdurige werkloosheid meer pensioen krijgt dan iemand die werkte. Vincent Van Quickenborne pleitte er daarom al voor om de pensioenopbouw verder te laten dalen naarmate iemand langer werkloos is. Toch zouden er volgens een door Van Quickenborne ingediend wetsvoorstel tot tien jaar werkloosheid pensioenrechten worden opgebouwd en pas daarna niet meer. (http://www.tijd.be/krant/ipaper/20170722#detail/9915791)


Pensioenberekening, hogere wiskunde
Algemeen is het totaal jaarlijks pensioen gelijk aan de som van de pensioenbedragen van elk loopbaanjaar. Elk kalenderjaar van de beroepsloopbaan als werknemer geeft een bepaald pensioenaandeel volgens de volgende formule: (Totaal loon x herwaarderingscoëfficiënt / 45) x gezinstoestand 60% of 75%
Online raminghttp://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/rating/paginas/default.aspx

Het jaarloon wordt aangepast aan de huidige kosten voor levensonderhoud door het te vermenigvuldigen met een herwaarderingscoëfficient. 
Het zo geherwaardeerde loon wordt gedeeld door het aantal jaren dat overeenkomt met een volledige loopbaan (45 voor een werknemer). Het verkregen resultaat wordt vermenigvuldigd met 60 of 75 % naargelang de gezinstoestand

  • hoe langer de loopbaan, hoe meer pensioen. 
    Maar wanneer het pensioen ingaat
    • vóór 2015 werd het aantal in aanmerking genomen jaren beperkt tot het aantal dat nodig was voor een volledige loopbaan. Dit is het beginsel van de beperking tot de loopbaaneenheid: de teller van de loopbaanbreuk mag niet groter zijn dan de noemer
    • na 2014 wordt deze beperking niet meer per volledig kalenderjaar bekeken maar wordt de loopbaan beperkt tot 45 x 312 = 14 040 dagen. Daarbij worden de minst voordelige dagen uit de pensioenberekening gehaald
  • hoe kleiner de noemer van de loopbaanbreuk, hoe hoger het pensioenbedrag. 
  • Er worden bijzondere berekeningsregels toegepast wanneer de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend als mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of als vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

herwaarderingscoëfficiënten sinds het jaar 1955

Loonjaar

Ingangsdatum, ten vroegste op 01/06/2017
index: 141,59

Loonjaar

Ingangsdatum, ten vroegste op 01/06/2017
index: 141,59

1955

7,004042

1956

6,842402

1957

6,631572

1958

6,547899

1959

6,341203

1960

6,448838

1961

6,385565

1962

6,297258

1963

6,164885

1964

5,918457

1965

5,686642

1966

5,459083

1967

5,307925

1968

5,164512

1969

4,977987

1970

4,791180

1971

4,591665

1972

4,354297

1973

4,071158

1974

3,612977

1975

3,203977

1976

2,935017

1977

2,740306

1978

2,623125

1979

2,510774

1980

2,354249

1981

2,187428

1982

2,011852

1983

1,868680

1984

1,792309

1985

1,743297

1986

1,720991

1987

1,728605

1988

1,708765

1989

1,657264

1990

1,602023

1991

1,552182

1992

1,515369

1993

1,474727

1994

1,462208

1995

1,439786

1996

1,416353

1997

1,397923

1998

1,380356

1999

1,367451

2000

1,342213

2001

1,306374

2002

1,283495

2003

1,265111

2004

1,244846

2005

1,218419

2006

1,197237

2007

1,176446

2008

1,128774

2009

1,122154

2010

1,103706

2011

1,070940

2012

1,043297

2013

1,030510

2014

1,046909

2015

1,015732

2016-2017 

0,994913

http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/career/wages/revaluation...

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.