Statuut, deeltijds met behoud van rechten (P)

 

Wanneer bent u een deeltijdse werknemer?

U bent een "deeltijdse werknemer" wanneer:

  • u volgens uw contract per week minder uren moet werken dan het maximum aantal uren voorzien in de onderneming , of
  • u minder verdient dan het loon voor een volledige werkweek.

Welke categorieën van deeltijdse werknemers bestaan er?

Er zijn drie categorieën van deeltijdse werknemers:

  • de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
  • de deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
  • de vrijwillig deeltijdse werknemer.

Wat zijn uw voordelen tijdens uw deeltijdse tewerkstelling?

U kunt eventueel een aanvullende uitkering krijgen naast uw deeltijdse loon. Deze aanvulling noemen we de inkomensgarantie-uitkering (IGU). Voor meer info, zie het infoblad T70, "Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?".

Vraagt u deze IGU niet aan, dan moet u verder geen formaliteiten vervullen: u moet bv. niet ingeschreven zijn als werkzoekende en u moet geen controlekaart bijhouden.

U kunt eventueel wel recht hebben op werkloosheid wanneer u tijdelijk werkloos wordt. Dat laatste betekent dat uw arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst wordt om een aantal redenen. Die kunnen zijn: gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, technische stoornis, overmacht of sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie.

In dat geval moet u wel bepaalde formaliteiten vervullen. U moet dan onder meer een uitkeringsaanvraag indienen en in het bezit zijn van een controlekaart.

Zie ook https://www.rva.be/burgers/deeltijdse-arbeid/hebt-u-recht-op-de-inkomensgarantie-uitkering

Een aanvraag indienen?

  • U vult het formulier C 131 A-werknemer, deel I in. Indien nodig laat u ook deel II invullen door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG). Vervolgens dient u het formulier in bij uw uitbetalingsinstelling.
  • Uw werkgever moet tegelijkertijd een elektronische aangifte van een sociaal risico ("ASR scenario 3") indienen bij uw uitbetalingsinstelling.
  • Het formulier C 131 A-werknemer en de ASR scenario 3 moeten op het werkloosheidsbureau van de RVA toekomen binnen een termijn van twee maanden. Die termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op het begin van de tewerkstelling.

    (bron www.rva.be)


Vragen?
Uitgebreide hulp met je dossier nodig? Geen probleem. Word lid en geniet van voordelige prijzen en van alle ledenvoordelen :-)

Niet alleen volledige hulp met jouw statuut. Check zeker ook de voordelen en met name de recente voor onze leden ivm verzekeringen voor de creatieve sector: http://www.artistsunited.be/content/verzekeringen-voor-de-creatieve-sector. Nu ook privé-verzekeringen tot 40% goedkoper; je lidgeld verschillende malen terugbetaald dus :-)

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.