Statuut, deeltijds met behoud van rechten (P)

Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantieuitkering (hierna IGU) genoemd, heeft als doel u een globaal inkomen te garanderen (van loon + uitkering) dat:

 • minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking maximum 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt;
 • hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking hoger is dan 1/3 van een voltijdse betrekking. Hoe meer uren u werkt, hoe groter het verschil.

U hebt slechts recht op de IGU indien:

 • uw normaal gemiddeld brutomaandloon lager is dan 1.625,72 euro (2020);
 • uw brutoloon voor de beschouwde maand lager is dan 1.625,72 euro (2020).
 • U hebt slechts recht op de IGU indien uw gemiddeld contractueel uurrooster hoogstens 4/5 van een voltijds uurrooster bedraagt.

U bent een "deeltijdse werknemer" wanneer:

 • u volgens uw contract per week minder uren moet werken dan het maximum aantal uren voorzien in de onderneming
 • of u minder verdient dan het loon voor een volledige werkweek.

Er zijn drie categorieën van deeltijdse werknemers:

 1. de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
 2. de deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
 3. de vrijwillig deeltijdse werknemer.

1. de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer
De deeltijdse werknemer met behoud van rechten (DBR) is een werknemer die deeltijds werkt maar gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer.
Wat zijn de voorwaarden om gelijkgesteld te worden met een voltijdse werknemer? U moet als deeltijdse werknemer elk van de volgende voorwaarden vervullen:

 • Uw maandloon is minstens gelijk aan 1.625,72 euro bruto.
 • U hebt op het ogenblik waarop u uitkeringen vraagt (na de deeltijdse arbeidsovereenkomst) voldoende (omgerekend) volle arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen om recht te hebben op uitkeringen als voltijdse werknemer. 
 • Op het ogenblik waarop u uitkeringen vraagt, schrijft u zich in als voltijdse werkzoekende. U bent ook bereid om elke voorgestelde voltijdse baan te aanvaarden (behalve indien u daarvan vrijgesteld bent).

Tijdens uw deeltijdse tewerkstelling kan u eventueel wel recht hebben op werkloosheid wanneer u tijdelijk werkloos wordt. Dat laatste betekent dat uw arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst wordt om een aantal redenen. Die kunnen zijn: gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, technische stoornis, overmacht of sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie.

Na uw deeltijdse tewerkstelling kan u als volledig werkloze werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor alle dagen van de week, behalve de zondag, en in principe voor onbepaalde tijd. Bovendien hebt u misschien recht op een hoger uitkeringsbedrag als volledig werkloze. Daarvoor moet u wel minstens 1 jaar hebben gewerkt als "gelijkgesteld voltijdse werknemer".

2. De deeltijdse werknemer met behoud van rechten
Wat zijn de voorwaarden om beschouwd te worden als deeltijdse werknemer met behoud van rechten? U moet gelijktijdig drie voorwaarden vervullen:

 • U werkt minstens één derde van een voltijdse uurregeling (behalve uitzonderingen).
 • U bent voltijds toelaatbaar en vergoedbaar. (Voltijds toelaatbaar zijn betekent dat u voldoende (omgerekend) volle arbeidsdagen bewijst).
 • U vraagt het statuut aan.

Bent u een DBR, dan hebt u slechts recht op de IGU indien u:

 • ingeschreven bent en blijft als voltijds werkzoekende en beschikbaar bent en blijft voor een voltijdse betrekking op de arbeidsmarkt;
 • aan uw werkgever hebt gevraagd om een voltijdse betrekking te krijgen die in de onderneming vrij zou komen;
 • uw werkgever vraagt uw arbeidsovereenkomst aan te passen indien u regelmatig meer uren moet presteren dan voorzien in deze arbeidsovereenkomst.

3. Vrijwillig deeltijdse werknemer
Een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt niet gelijkgesteld met een voltijdse werknemer. Als volledig werkloze krijgt hij dan ook geen volle uitkeringen, maar halve, in functie van het uurrooster waarin hij tewerkgesteld was.
Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer, dan hebt u slechts recht op de IGU indien u:

 • ingeschreven bent en blijft als werkzoekende en beschikbaar bent en blijft voor een passende betrekking op de arbeidsmarkt;
 • aan uw werkgever hebt gevraagd om een passende betrekking te krijgen die in de onderneming vrij zou komen;
 • uw werkgever vraagt uw arbeidsovereenkomst aan te passen indien u regelmatig meer uren moet presteren dan voorzien in deze arbeidsovereenkomst.

U stapt over van een voltijdse naar een deeltijdse betrekking?

Onvrijwillig?
Indien u bent ontslagen in een voltijdse betrekking en onvrijwillig overstapt naar een deeltijdse betrekking bij dezelfde werkgever,
=> hebt u géén recht op de IGU gedurende een periode van 3 maanden vanaf de dag die volgt op de opzeggingsperiode of de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding voor de voltijdse betrekking. (deze periode van 3 maanden noemen de we "carenzperiode")

Vrijwillig?
Indien u op vrijwillige basis overstapt van een voltijdse betrekking naar een deeltijdse betrekking,
=> hebt u géén recht op de IGU.
Uitzondering: u hebt wel recht op de IGU (zonder carenzperiode) indien de overgang gebeurt in het kader van een herstructureringsplan, goedgekeurd door de minister van Werk.

Een aanvraag indienen?

 • U vult het formulier C 131 A-werknemer, deel I in. Indien nodig laat u ook deel II invullen door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG). Vervolgens dient u het formulier in bij uw uitbetalingsinstelling.
 • Uw werkgever moet tegelijkertijd een elektronische aangifte van een sociaal risico ("ASR scenario 3") indienen bij uw uitbetalingsinstelling.
 • Het formulier C 131 A-werknemer en de ASR scenario 3 moeten op het werkloosheidsbureau van de RVA toekomen binnen een termijn van twee maanden. Die termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op het begin van de tewerkstelling.

Vragen?
Uitgebreide hulp met je dossier nodig? Geen probleem. Word lid en geniet van voordelige prijzen en van alle ledenvoordelen :-)

Niet alleen volledige hulp met jouw statuut. Check zeker ook de voordelen en met name de recente voor onze leden ivm verzekeringen voor de creatieve sector: http://www.artistsunited.be/content/verzekeringen-voor-de-creatieve-sector. Nu ook privé-verzekeringen tot 40% goedkoper; je lidgeld verschillende malen terugbetaald dus :-)

 

bron www.rva.be

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.