Fiscaliteit, Eenmalige prestatie (P)

Kan ik als model werken via een zogenaamde eenmalige (al dan niet artistieke) prestatie?

Eenmalige prestatie gaat voornamelijk over de fiscale behandeling ervan. Er geldt namelijk een lager tarief van 33 procent en geen sociale bijdragen te betalen.
De correctere bewoording is 'occasionele prestatie' en divers inkomen.
Divers inkomen wordt minder belast en je betaalt geen sociale bijdragen. De opdrachtgever dient wel een fiche 281.50 af te leveren. 

Wat is divers? Het dient te gaan over een activiteit die niet in het verlengde van je beroepsactiviteiten ligt en die je occasioneel uitvoert. Elke week betaald worden op deze wijze is dus NIET mogelijk!

Dit systeem geldt ook voor niet-artistieke prestaties, want er bestaat flink wat discussie over of modellenwerk artistiek is of niet. Meeste controleorganismen beschouwen dit NIET als artistiek.

Er dient geen factuur opgesteld te worden. Men kan werken met een nota waar de gebruikelijke gegevens op vermeld worden (prestatie, datum, bedrag, gegevens van beide partijen, wijze van betaling, ..). Voor bedragen hoger dan 125 euro wordt een fiche 281.50 opgesteld. 
 

Voor de liefhebbers, de technische uitleg uit het wetboek:
   Winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, met uitzondering echter van normale verrichtingen van beheer van een privé- vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen, zijn diverse inkomsten die belastbaar zijn op grond van art. 90, 1°, WIB 92, onverminderd de toepassing van art. 90, 8°, WIB 92( eerwaarden op ongebouwde onroerende goederen) en art. 90, 9°, WIB 92(meerwaarden op belangrijke deelnemingen). 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.