Fiscaliteit, BTW en workshops geven (P)

Wat betreft BTW en onderwijs: Er bestaat een nieuwe circulaire over deze materie die een aantal zaken scherper stelt.

Overeenkomstig artikel 44, § 2, 4°, b), van het Wetboek zijn de lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven en die betrekking hebben op school- of universitair onderwijs eveneens van de belasting vrijgesteld.
In principe moet het gaan om lessen die betrekking hebben op school- en universitair onderwijs maar uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (z. zaak C- 473/08, Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz tegen Finanzamt Dresden I, van 28 januari 2010) volgt evenwel dat met het begrip “lessen die betrekking hebben op school- of universitair onderwijs” ook andere activiteiten worden beoogd dan het geven van school- en universitair onderwijs in eigenlijke zin en dit op voorwaarde dat deze activiteiten hoofdzakelijk in het kader van de overdracht van kennis en vaardigheden tussen een leraar of docent en leerlingen of studenten geschieden en met betrekking tot het school- of universitair onderwijs worden uitgeoefend.
—> Tot hier zou dus kunnen geoordeeld worden dat de vrijstelling geldt. 

Echter heeft men bijkomend gesteld:
Ter zake wordt opgemerkt dat de Wetgever er voor heeft geopteerd om gebruik te maken van de door artikel 133, eerste alinea, a), van richtlijn 2006/112/EG geboden mogelijkheid om de toepassing van de in artikel 132, lid 1, i), van diezelfde richtlijn – waarvan artikel 44, § 2, 4°, a), van het Wetboek de omzetting in Belgisch recht vormt – opgenomen vrijstelling afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat men niet systematisch het maken van winst mag beogen en dat eventuele winsten niet mogen worden uitgekeerd maar dienen te worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de vrijgestelde onderwijsdiensten. 
Rekening houdend met hetgeen voorafgaat worden bijgevolg zowel de handelsondernemingen of de ondernemingen met commerciële doeleinden als de ondernemingen zonder winstoogmerk waarvan uit de boekhouding evenwel op systematische wijze een winstoogmerk zou blijken én waarbij betreffende winst onder de leden wordt verdeeld, van de toepassing van de vrijstelling opgenomen in de bepalingen van artikel 44, § 2, 4°, a), van het Wetboek uitgesloten. 

ANDERE BTW VRIJSTELLINGEN:
De BTW hangt af van de prestatie/dienst die men levert. Vanwaar men de middelen verkrijgt die een VZW verwerft heeft geen belang. (Al kan er uiteraard bij het uitschrijven van een factuur wel of niet BTW van toepassing zijn). De BTW is gelinkt aan het WBTW (Wetboek BTW). Indien artikel 44, 2 ten 8° of 9° van toepassing is, dan is het simpelweg van toepassing.
Zie aub de uitgebreide info over artikel 44, 2, 8 en 44, 2, 9 op deze pagina.


Sommige FAQS en links zijn voorbehouden aan leden, andere links zijn dan weer wel publiek toegankelijk.
(Meer info vind je via http://www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid)

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.