Einde overeenkomst: niet-concurrentiebeding (P)

Een niet-concurrentiebeding betekent dat de werknemer er zich toe verbindt bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen.
(Dus niet zelf een onderneming op te starten of niet in dienst te gaan bij een concurrent). Het kan enkel gaan over activiteiten waarmee de werknemer nadeel kan berokkenen aan zijn ex-werkgever. Verder moet het gaan over het gebruik van bij de ex-werkgever opgedane kennis op het vlak van industriële of commerciële aard. 

Het niet-concurrentiebeding is gebonden aan AL de volgende voorwaarden:
- schriftelijk vastgelegd, in de arbeidsovereenkomst of nadien, tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
- het moet gaan over soortgelijke activiteiten;
- geografisch beperkt (tot de locaties waar de werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen. Het kan niet verder gaan dan de grenzen van België. (Uitzondering voor internationale activiteiten)
- niet langer dan 12 maanden einde van de arbeidsovereenkomst
- Er moet een betaling voorzien zijn van een éénmalige en forfaitaire vergoeding door de werkgever. Dit vervalt als de werkgever binnen 15 dagen te rekenen vanaf de stopzetting van de overeenkomst afziet van de toepassing van het niet-concurrentiebeding. Vergoeding is minstens gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer dat overeenstemt met de duur van het beding. (6 maand concurrentiebeding is dus gelijk aan 3 maand brutoloon vergoeding)

Loongrens
- Indien jaarloon lager dan € 33.221 (1 januari 2016) dan is het beding nietig
- Indien jaarloon tussen € 33.221 en € 66.441, dan mag het beding enkel worden toegepast voor functies bepaald bij een collectieve arbeidsovereenkomst, al dan niet ondernemings-CAO.
- Indien jaarloon hoger dan € 66.441, dan kan het niet-concurrentiebeding, tenzij dit is uitgesloten bij CAO.

Het niet-concurrentiebeding heeft GEEN uitwerking
- wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd gedurende de eerste zes maanden
 - wanneer ze nadien wordt beëindigd door de werkgever zonder dringende reden
- door de werknemer met een dringende reden.

Een werknemer die het niet-concurrentiebeding niet volgt moet aan de werkgever het dubbele betalen van de eerder ontvangen niet-concurrentievergoeding.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.