verhoging van subsidies voor buitenlandse presentatiemomenten - positieve of negatieve blik

Positieve of negatieve blik? Minster Gatz laat weten dat de zogenaamde "subsidieregeling voor ‘buitenlandse publieke presentatiemomenten" wordt verhoogd van 480.000 euro naar 640.000 euro. (De procedure bepaalt wel dat er maximum twee toekenningen per kunstenaar of organisatie kunnen zijn en dat je bevestiging van de buitenlandse organisator nodig hebt). 
Zouden de kranten nu het positieve belichten hiervan (stijging van de middelen) of gaat men zich focussen op het negatieve (moeilijke procedure)? Een verhoging met 30% van de investeringen (ja, ArtistsUnited blijft deze term gebruiken ipv 'subsidies'!) in een onderdeel van de culturele sector, dat was even geleden nochtans.

Over wat gaat het?
Er bestaan heel wat tools ivm investeringen (subsidies) in de culturele sector: je hebt werkinsgsubsidies en projectsubsies. Er zijn de beurzen voor kunstenaar. En laten we ook de nieuwe taxshelter voor de podiumkunsten niet vergeten. (meer daarover in een ander artikel).
Er bestaat ook de zogenaamde tussenkomst in een buitenlands pubnliek presentatiemoment (hier de link naar de overzichtelijke site van Kunsten& Erfgoed over de materie).
Je kan tot maximum 7000 euro steun krijgen om in te spelen op een kans in het buitenland. Het gaat over presentatiemomenten en dus evengoed de presentatie van beeldende kunstenaars op een internationale kunstbeurs door promotiegaleries bv. (We geven dat maar mee omdat beeldende kunstenaars soms wat minder belicht worden).
Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag indienen.

De tussenkomst in de kosten verbonden aan een buitenlands publiek presentatiemoment vervangt voor alle duidelijkheid de vroegere tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten (de zogenaamde RVT’s).

Er wordt melding gemaakt van vertraging bij de toekenning. Dat betekent in onze ogen niet dat deze tool ter ondersteuning negatief zou zijn. Als men administratieve optimalisatie kan doorvoeren, zal iedereen dat uiteraard toejuichen. Wij onthouden toch dat het potje met investeringsmiddelen gestegen is. Dus indien je denkt dat je in aanmerking komt, dien een aanvraag in, meer info via tussenkomst-voor-een-buitenlands-publiek-presentatiemoment

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.