Taakloon: problemen voorlopig van de baan

Taakloon: problemen voorlopig van de baan

Artists United is er samen met de Acteursgilde in geslaagd minister Peeters te overtuigen om in deze kwestie tussen te komen bij RVA. De laatste richtlijnen van het hoofdbestuur met betrekking tot het begrip taakloon zullen worden terug gedraaid. (*) We keren terug naar de situatie van voor oktober 2017.

Iedereen die op basis van geschriften (contract, C4, ..) kan bewijzen dat hij met taakloon heeft gewerkt zal opnieuw gebruik kunnen maken van de cachetberekening (berekening aantal dagen op basis van totaal verdiende brutoloon ipv. op basis van werkelijk gepresteerde dagen). Of er in de sector ja dan neen een cao bestaat kan geen grond meer zijn om betaling via taakloon te weigeren.

Voor zij die nog twijfelden: in dit dossier hadden we individueel nooit iets kunnen realiseren. Alleen door ons te verenigen hebben we voor een oplossing kunnen zorgen.

SAMEN STAAN WE STERK
Intussen blijven we met de Acteursgilde aan de kar trekken om de hele reglementering te herschrijven. (We deden reeds een concreet voorstel dat nu reeds gesteund wordt door verschillende andere organisaties. We nodigen andere organisaties uit zich aan te sluiten bij deze beweging van en voor de sector.)
Alleen op die manier kan het artiestenstatuut voor de toekomst gered worden en hopen we een reglementering te realiseren die alle partijen helder en rechtvaardig lijkt zodat het Kafkaiaanse web kan opgeruimd worden om plaats te maken voor rust, eenvoud en rechtvaardigheid.

Voor al je vragen:
Servaas Le Compte: info@artistsunited.be – Artists United vzw - www.artistsunited.be
Johan Van Assche: info@deacteursgilde.be – De Acteursgilde - www.deacteursgilde.be

(*) "Na overleg van de Minister van Werk werd er aan de RVA gevraagd artikel 10 MB toe te passen wanneer uit de arbeidsovereenkomst en andere stukken uit het dossier voldoende blijkt dat het om een artistiek activiteit gaat en om een taakloon. De overeenstemming met de cao’s zal voorlopig niet meer als weigeringsgrond worden ingeroepen." (Direction Réglementation chômage et Contentieux - 23/03/2018).

Dit waren de door ArtistsUnited schriftelijk gestelde vragen:
"Gezien de minster (Kris Peeters) in de Commissie Sociale zaken heeft verklaard (20180227) dat er contact geweest is met de admnistrateur-generaal van RVA op 31 januari jl waarbij er zou zijn gesteld dat het "geenszins de bedoeling is om de afwijkende regeling voor artiesten uit te wijzigen of uit te hollen”, graag volgende vragen:
- kan u bevestigen dat taakloonberekening sinds deze meeting van 31 januari 2018 met de administrateur-generaal van RVA opnieuw op dezelfde manier bekeken wordt als vòòr de nieuwe interpretatie nota Riodoc 140424 (publicatiedatum 3 oktober 2017)?
- Met andere woorden: worden dossiers waarbij er overeenkomsten zijn die vermelden dat de verloning via taakloon verliep, ook als dusdanig berekend?
- Met andere woorden: de RVA zienswijze dat een arbeidsovereenkomst niet met taakloon zou kunnen betaald zijn omdat er een CAO bestaat waaraan die overeenkomst gekoppeld is, wordt niet meer toegepast?
- Of blijft RVA stellen dat een arbeidsovereenkomst die gelinkt is aan een CAO in de artistieke sector de facto niet betaald kan zijn met taakloon?"

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.