Steunmaatregelen voor zelfstandige kunstenaars?

Steunmaatregelen voor zelfstandige kunstenaars?

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Welke ondernemingen?
De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):
- Ongeacht hun activiteitensector
- Die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.
Let op: Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke schulden?
-
Bedrijfsvoorheffing
- btw
- Personenbelasting
- Vennootschapsbelasting
- Rechtspersonenbelasting


Welke maatregelen?
-
Afbetalingsplan
- Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
- Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?
-
Het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften.
- De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:
- Het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
- Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Welke stappen moet u ondernemen?

  • Eén aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen;
  • Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht;
  • Via onderstaand formulier;
  • Per e-mail of per brief.

Eén enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)

Hoe zoek je dit op:
- Klik hier om de kantorengids van FOD Financiën te openen;
- Vul bij filter « Gemeente » uw postcode of gemeente in;
- Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.
U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.