Projecten Kunstendecreet, de andere vraag van 1 miljoen

Projecten Kunstendecreet, de andere vraag van 1 miljoen

Bij de recente begrotingsbesprekingen is minister van Cultuur Sven Gatz erin geslaagd bijna één miljoen euro extra middelen te verkrijgen voor de projectwerking in het kader van het Kunstendecreet. Daardoor kunnen in de verdeling van de derde projectenronde meer beurzen en projecten betoelaagd worden dan eerst vooropgesteld. Ook voor 2018 voorziet de minister in één miljoen euro meer.

Voor de projectenwerking verkreeg minister Gatz bij de laatste begrotingsbespreking 980.000 euro bijkomende middelen voor het lopende jaar. Die zet hij nu in om bijkomende gegadigden in de derde projectenronde te betoelagen.

Voor de derde ronde 2017 werden 296 aanvragen ingediend. Daarvan zal hij er nu 118 kunnen ondersteunen in plaats van, zoals oorspronkelijk gemeld, 78. Het subsidiebedrag wordt daartoe opgetrokken van 1.917.972 euro naar 2.897.800 euro. 

Dit betekent concreet dat naast de beurzen die een beoordeling “zeer goed” kregen , nu ook beurzen met een beoordeling “goed” een subsidie ontvangen. 

 Bij de projecten zullen ook aanvragers met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “goed” toch betoelaagd worden. Bovendien schrapt minister Gatz de inhouding van 13,21% die hij oorspronkelijk had toegepast op de betoelaagde aanvragers van beurzen met een beoordeling “zeer goed” en van projecten met een beoordeling “zeer goed” (artistiek)/”zeer goed” (zakelijk), waardoor zij een hogere subsidie zullen ontvangen dan eerder meegedeeld.


“Ik heb altijd gezegd dat van zodra het mogelijk was, ik me zou inzetten om meer middelen te vragen voor de projectsubsidies tijdens de begrotingsbesprekingen. Welnu, voor 2017 en 2018 kunnen we alvast 1 miljoen euro toevoegen aan de projectenpot. Dit bedrag komt bovenop de 2,2 miljoen euro die ik eerder bijkomend in de projectenwerking 2017 kon investeren. Ik ben blij dat we zo meer kunstenaars en organisaties die een gunstige beoordelingen hebben gekregen, met een toelage kunnen belonen.” dixit de minister

Het bedrag dat in 2017 aan projecten en beurzen wordt besteed is in totaal 9.050.700 euro.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.