De kunstenaarskaart is er (nog steeds niet)

De kunstenaarskaart is er (nog steeds niet)

Is de KUNSTENAARSKAART er nu ja of nee..?

Update 29 februari 2016
Wanneer men nu een aanvraag mailt, wordt melding gemaakt van achterstand. Maar men doet zijn best om die weg te werken.
Meer info via http://www.socialsecurity.belgium.be/nl/kunstenaarsstatuut

Om de kunstenaarskaart aan te vragen, moet je een mail sturen naar kunstenaars@minsoc.fed.be, of het document dat je via de link vindt.
In de mail dien je volgende zaken te zetten:

- het feit dat je een kunstenaarskaart wil aanvragen
- naam en voornaam, adres, rijksregisternummer
- EN een beschrijving van de artistieke activiteiten die je doet en die je wil laten betalen via KVR


Enkele maanden geleden was de melding:

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Het secretariaat van de Commissie Kunstenaars heeft uw bericht goed ontvangen.

Indien het gaat om een vraag om informatie, doen wij het nodige om deze zo snel mogelijk te behandelen.

Gaat het om een aanvraag voor een zelfstandigheidsverklaring, dan wordt deze voor behandeling naar de Commissie Kunstenaars doorgestuurd.

Gaat het om een aanvraag voor een kunstenaarsvisum of kunstenaarskaart, dan houden wij deze in beraad. De Commissie Kunstenaars kan voorlopig geen visa of kaarten uitreiken aangezien er nog wetteksten moeten worden gepubliceerd. Zodra dit gebeurd is, zal de Commissie haar activiteiten aanvatten.
Wat specifiek de aanvraag van een visum betreft, zal de Commissie ook nog geen ontvangstbevestiging terugsturen aangezien de activiteiten nog niet zijn opgestart.
Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor de aanvragen die de Commissie reeds ontvangen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Het secretariaat van de Commissie Kunstenaars

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.