C3A en C3 artiest, Kafka: we love you

C3A en C3 artiest, Kafka: we love you

Wat moet men nu invullen op de stempelkaart en C3-artiest?

Recent meldde een dienst dat een 1bis prestatie enkel op de C3-artiest diende vermeld te worden en niet op de gewone stempelkaart. Klopt dit?

Het was gebaseerd op wat de documenten vertellen. Maar dat is buiten Kafka gerekend :
"- Indien de artistieke activiteit wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden moet de activiteit aangeduid worden op de controlekaart.
- Indien de artistieke activiteit wordt verricht met een taakloon of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 moet de activiteit NIET worden aangeduid op de controlekaart. De activiteit moet aangegeven worden met een bijkomende maandelijkse aangifte met het formulier C3artiest aan de uitbetalingsinstelling die samengevoegd is met de controlekaart.
"
- Op de C3-artiest staat dan weer: "Vermeld het aantal schrappingen die u hebt aangebracht op uw controlekaart voor die artistieke activiteit + maand en jaar"

Dit is verwarrend omdat de gewone stempelkaart vemeldt dat "indien de artistieke activiteit wordt verricht met een taakloon of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 moet de activiteit NIET worden aangeduid op de controlekaart."

De C3-artiest vraagt echter het aantal schrappingen te vermelden op de controlekaart. MOET MEN NU WEL OF NIET DEZE ACTIVITEIT OP DE GEWONE STEMPELKAART AANDUIDEN?

-> Gelukkig weet het hoofdbestuur van RVA raad met deze verwarrende instructies (waarvoor dank):
Het artikel 48bis KB voorziet dat de artistieke activiteit niet wordt vermeld op de controlekaart met uitzondering in de volgende situaties:
· de publieke vertolkingen of opvoeringen;
· de aanwezigheid op een tentoonstelling van uw kunstwerken, indien u zich zelf met de verkoop bezighoudt, of indien die aanwezigheid vereist is op basis van een overeenkomst met een derde die uw creaties commercialiseert;
· de aanwezigheid bij de opnames of de voorstelling van audiovisuele werken;
· de prestaties tegen een betaling van een bezoldiging anders dan in loondienst;
· de activiteiten verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of een aanwervingscontract.
-> De activiteiten die worden verricht onder het artikel 1bis (taakloon) zijn in het kader van een 'aanwervingscontract' (men bedoelt een aannemingsovereenkomst) en moeten derhalve worden vermeld op de controlekaartBovendien moet de werkloze op zijn controlekaart vermelden of deze prestaties werden vergoed per prestatie (per taak of per stuk). In dat geval moet hij omtrent deze prestaties een formulier C3-Artiest invullen.

De laatste zin is dan weer zeer verwarrend in de info die we mochten ontvangen:
"De hypothese « artistieke inkomsten ZONDER zwart vakje, aangegeven via « artikel 1bis » bedoelt de situatie waarin het aan de werknemer verschuldigd loon niet onmiddellijk na de prestatie zou zijn gestort."
Indien men dus even wacht met het betalen van het loon moet men het vakje niet zwart kleuren? (Dit laatste is voor alle duidelijkheid een cynisch Kafka-grapje. Men moet het vakje WEL zwart kleuren.)


Licht in de duisternis: maak gebruik van de (nieuwe) app: de elektronische controlekaart eC3

Een webversie van de blauwe controlekaart bestond al langer, sinds 2014 om precies te zijn.  Sinds kort is er ook de controlekaart-app, eC3 genaamd. De app werd ontwikkeld voor iOS en Android. 
Werklozen kunnen via de nieuwe app aan hun uitbetalingsinstelling laten weten voor welke dagen ze in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Op het einde van de maand kan de uitbetalingsinstelling de uitkering berekenen op basis van de gegevens die door de app werden doorgestuurd.
Aanmelden in de app doet men via de klassieke digitale sleutels (CSAM): 

  • itsme®;
  • een beveiligingscode via een mobiele app;
  • een beveiligingscode via token;
  • gebruikersnaam en wachtwoord na eenmalige registratie via de eID.

Om na het inloggen toegang te krijgen tot de app moet men ingeschreven zijn bij een uitbetalingsinstelling.
app store
Google Play

NU NOG TOESTAAN DAT MEN EEN C4 DIGITAAL INLEVERT EN MEN BESPAART DUIZENDEN UREN WERK (en HEEL WAT ergernis bij zowel werknemers als bij RVA-ambtenaren die ongetwijfeld reeds werk genoeg hebben ipv manueel papieren C4's te moeten verwerken).

Taakloon nuttig of niet? Lees /statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l
Meer info, vragen of lid worden (en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-) ?
-> contact of info@artistsunited.be

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.