809.640 minuten voor 1 regel in het statuut... Beste Kafka, waar blijft de vereenvoudiging?

Dat is uiteraard een boutade. Maar ook weer niet: Uit het antwoord op de parlementaire vraag nr. 1670 van 9 augustus 2017 van dhr. Egbert Lachaert, leren we dat er in 2016, 4.498 kunstenaars in het ‘statuut’ zaten (art. 116§5 Neutralisatieregel, ook Voordeelregel of 'statuut' genoemd).

De kunstenaars worden door de regelgeving onder meer verplicht maandelijks een ‘C3-artiest’ in te vullen mbt hun inkomsten uit taakloon als ze deze hebben. Dit document wordt manueel verwerkt, gezien er geen digitale aangifte van een C3 artiest bestaat! (Ook C4's moeten trouwens nog op papier aangeleverd worden. Tiens, waren we ondertussen niet 2018?).
Op deze inkomsten moet een berekening gedaan worden mbt inkomsten via taakloon.

Een kleine berekening leert dat dit mogelijks tot 809.640 minuten kan kosten aan RVA:
4.498 kunstenaars x 12 C3 formulieren (1 per maand) = 53.976 x 15 minuten per formulier = 809.640 minuten. En dit enkel en alleen voor slechts één van de verschillende administratieve handelingen die de huidige ingewikkelde regelgeving mbt tot kunstenaars oplegt...

Zo staat de huidige regelgeving nog bol van organisch gegroeide 'koterijen' die zelfs niet beantwoorden aan de vooropgestelde doeleinden. Er is ons inziens ruimte voor vereenvoudiging én verbetering. Verbetering ten gunste van zowel de kunstenaars, de werkgevers, RVA & de overheid. Iedereen kan er op vooruitgaan...Vandaar het voorstel van de Acteursgilde en Artists United om de regelgeving te vereenvoudigen. Zie documenten/parlement_kort.pdf
(Dit voorstel wordt gesteund door niet minder dan 11 organisaties uit de sector en werd gedeeld met de sociale partners. )

We danken de politici en kabinetsmedewerkers voor de constructieve gesprekken.
We danken ook de bevoegde minister die ons opnieuw bevestigde dat onze voorstellen aandachtig worden bestudeerd. Dat hoeft geen 809.640 minuten te duren, onze voorstellen zijn makkelijker dan de huidige regels :-)

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.