Vzw, wijzigingen doorvoeren voor dummies (P)

Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken.
Er zijn twee formulieren voor de verenigingen en twee voor de ondernemingen:
formulieren_voor_de_neerlegging_van_teksten

 

NIEUWE VERENIGING

RECHTSTOESTAND

Aantal exemplaren

Te gebruiken formulieren

 

Identificatie KBO-BS

Bekendmaking Belgisch Staatsblad

Bijkomende gegevens Kruispuntbank Ondernemingen

Neerlegging oprichting op papier via Rechtbank van Koophandel

1 exemplaar van de oprichtingsakte en akte van de benoeming van de bestuurders +
2 x Formulier I

Formulier I – Luik A

 

Formulier I – Luik B Bekendmaking van de oprichtingsakte en identiteit van de bestuurders

Formulier I – Luik C

Neerlegging oprichting online via
e-griffie of e-depot (notaris)

1 exemplaar van de oprichtingsakte en akte van de benoeming van de bestuurders

Via toepassing

Formulier I – Luik B Tekst oprichtingsakte en benoeming opladen via toepassing

Via toepassing

 

BESTAANDE VERENIGING

RECHTSTOESTAND

Aantal exemplaren

Te gebruiken formulieren

Identificatie KBO-BS

Bekendmaking Belgisch Staatsblad

Bijkomende gegevens Kruispuntbank Ondernemingen

Wijziging raad van bestuur/dagelijks bestuur/vertegenwoordiger

1 kopie van de akte voor het dossier + 2 x Formulier I en II

Formulier I – Luik A

 

Formulier I – Luik B (de vermeldingen bepaald in artikel 9 van de wet vermelden)

Formulier II

  • -  Luik A 1° en 2°
  • -  Luik C 3° en/of 4°

(Meerdere luiken C kunnen indien nodig gebruikt worden)

Statutenwijziging

1 kopie van de akte voor het dossier + 2 x Formulier I en desgevallend II

Formulier I – Luik A

Formulier I – Luik B

Desgevallend Formulier II

  • -  LuikA1°en2°
  • -  Luik C 2° (indien

verstrijken duur van de VZW) en/of 5° (indien wijziging datum boekjaar)

Statutenwijziging (wijziging van benaming en/of zetel)

1 kopie van de akte van het dossier +

2 x Formulier I en II

Formulier I – Luik A

Formulier I – Luik B

Formulier II
- Luik A 1°, 2° (nieuwe

benaming opgeven)

en/of 4° (nieuw adres) - Luik C

 

Een boekjaar verlengen of verkorten?
http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels/20100806-boekjaar-exercicecomptable.xml?lang=nl

HANDTEKENING

  • Elk formulier moet ondertekend worden door een persoon die gemachtigd is de VZW of de private stichting te verbinden.
    Deze handtekening wordt aangebracht onderaan luik C van Formulieren I en/of II of via een elektronische handtekening met EID (e-griffie).
  • Luik B van Formulier I, moet eveneens ondertekend worden, doch enkel op de achterzijde, zodat de handtekening zich niet bevindt op het bekend te maken stuk en er derwijze geen frauduleus gebruik van kan worden gemaakt.
    Op de voorzijde van Luik B van Formulier I, de naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Handtekening op de documenten te plaatsen in het dossier:
Deze documenten moeten getekend worden door de perso(o)n(en) die bevoegd zijn de VZW of de private stichting te vertegenwoordigen.

TARIEVEN 
Het bedrag dat U moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank is afhankelijk van Uw rechtsvorm, van het onderwerp van Uw akte en van de wijze van neerlegging.
Per rechtsvorm, zijnde of onderneming of vereniging zijn er telkens 3 mogelijke tarieven en een bijkomend gratis tarief.
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.