Tijdelijke werkloosheid, berekening (P)

U kan niet voor dezelfde dag TW (tijdelijke werkloosheid) en gewone werkloosheid combineren.
Het bedrag TW wordt enkel betaald voor de dagen de u effectief zou gewerkt hebben.

Problemen ivm aangifte Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid werkt niet in onze sector, voor flexwerkers
nota van RVA stelt nog steeds dat men een Dimona aangifte moet hebben (ondanks dat men het bestaan van een contract met andere middelen mag aantonen. Inderdaad een beetje tegensprekelijk!). Dit betekent in de realiteit ook retroactieve dimonas: echter een retroactieve dimona kan per inbreuk worden beboet met 2.800 euro
- Er moet een aangifte ASR (sociaal risico) door de werkgever gebeuren. Echter, dit laatste brengt met zich mee dat de de opdrachtgever het vakantiegeld moet betalen: werkgevers of opdrachtgevers die nu géén inkomsten hebben kunnen de verplichting om vakantiegeld te betalen niet waarmaken.
- Het bedrag Tijdelijke Werkloosheid (tussen 55 en 74 euro minus de bedrijfsvoorheffing!) is enkel voor de dagen waarop je effectief een contract hebt: gezien de kortlopende contracten in onze sector is het bedrag dat je als kunstenaar of technicus krijgt dus zeer laag in vergelijking met wat je ging verdienen voor je geannuleerde opdracht.
Daarom werden alternatieve voorstellen geformuleerd.

Berekening

Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 55,59 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 74,17 (minus bedrijfsvoorheffing!). Zie lager bij *Maandelijkse bedragen.
De werknemer die in de periode van 01.03.2020 tot 30.06.2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
Op die bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit werd aangepast: de BV wordt verlaagd naar 15% tussen 1 mei en 31 december 2020.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 2.754,76 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag. Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen.

Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

  • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q
  • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / S
  • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (PX12) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Bijvoorbeeld:
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand maart 2020 sedert woensdag 18 maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld.
Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt: [(8x8) + (2x6)] = 76. 
Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand maart 2020 aanspraak kunt maken bedraagt: (76x6) / Q = 12.
Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag. Indien uw gemiddeld loon minstens € 2.754,76 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 74,17.
U ontvangt dan voor de maand maart 2020 volgend bedrag:
€ 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto – 26,75% = € 701,44 netto.
ofwel vanaf 1 mei tot 31 december 2020 : € 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto –15% = € 813,96 netto.

Echter, indien je aan het laagste bedrag zit wordt dat
€ 55,59 x 12 = € 667,08 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 734,64 bruto –15% = € 624,44 netto.
 

*Maandelijkse bedragen: het zijn louter indicatieve bedragen. Een werknemer in tijdelijke werkloosheid wordt namelijk zelden voor een volledige maand (gemiddeld 26 dagen) vergoed, maar enkel voor de dagen in een maand waarop hij tijdelijk werkloos is (in werkelijkheid de uren tijdelijke werkloosheid omgezet in dagen). Het gaat om bedragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus. Die bedragen kunnen licht verschillen voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (het supplement is namelijk anders, zoals hierboven wordt uitgelegd).

  • Minimum: 55,59 x 26 = 1.445,34 + 146,38 (5,63 x 26) = 1.591,72 bruto – 15% = 1.352,96 netto
  • Maximum: 74,17 x 26 = 1.928,42 + 146,38 (5,63 x 26) = 2.074,80 bruto – 15% = 1.763,58 netto

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.