Subsidies, wat en hoe aanvragen (P)

Het subsidiebos en de bomen
Wat meer info over de subsidiemogelijkheden in onze sector.
De Vlaamse overheid levert heel wat inspanningen om info te verschaffen. We vatten even samen op deze pagina.

Voor wie
Kunstendecreet
Individuele kunstenaars
Kunstenorganisaties
Omkaderende organisaties
Werkplaatsen
Procedure
Advies
Audiovisuele sector en letteren
Regelgeving

Voor wie
Zowel kunstenaars als professionele kunstenorganisaties kunnen ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid

Via het Kunstendecreet.
Het Kunstendecreet richt zich op:
- podiumkunsten
- muziek
- beeldende en (multiscreen) audiovisuele kunsten
- architectuur
- vormgeving
- culturele publicaties
- nieuwe media en mengvormen daarvan.

Individuele kunstenaars
Individuele kunstenaars worden ondersteund met projecten, beurzen, creatieopdrachten, minitoelagen en uitnodigingen voor werkplaatsen.

Kunstenorganisaties
Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van twee of vier jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.

Organisaties met een omkaderende functie
Het gaat om organisaties die zelf geen kunstproduct maken, maar inspanningen leveren om mensen met kunst in contact te brengen en omkaderend werken op het vlak van educatie, sociaal-artistieke werking, publicatie of reflectie.

Werkplaatsen
Werkplaatsen zijn laboratoria waar kunstenaars ruimte krijgen om te experimenteren, zonder dat ze verplicht zijn om een product af te leveren. Als werkplaats gelden ook organisaties met een bemiddelende functie, de zogenaamde alternatieve managementbureaus, of organisaties die het geheel van functies (zakelijk en financieel beheer, spreiding, technische en eventuele artistieke begeleiding) vervullen voor een of meer kunstenaars.

Procedure
Voor de meeste subsidiemogelijkheden worden strikte indiendata gehanteerd voor het indienen van de subsidieaanvragen. De formulieren en handleidingen vindt u op de website: http://www.kunstenerfgoed.be/nl/subsidiezoeker?title=&&field_subsidie_decreet_tid[0]=116&

Advies
Subsidies worden toegekend door de politieke overheid, op basis van advies:
- artistiek-inhoudelijk advies door beoordelingscommissies (samengesteld uit deskundigen en actieve participanten en opgedeeld in verschillende sectoren)
- zakelijk advies door de afdeling Kunsten.
Op basis van beide adviezen beslist de Vlaamse minister van Cultuur voor niet-meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Audiovisuele sector en letterensector
Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kunstendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van respectievelijk het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds. Zie ook:
Subsidies voor de audiovisuele sector
Subsidies voor de letterensector

Regelgeving
Decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.