Fiscaliteit, onkosten, forfait of werkelijk (P)

Principe
Berekening
Reële kosten
Verplaatsing
Aangifte transportkosten

Principe
Iedereen heeft standaard recht op forfaitair berekende kosten. Die kosten moet u niet bewijzen.
Als werknemer kan u kiezen voor het algemene kostenforfait voor de kosten die u gemaakt hebt.
U kunt er ook voor kiezen om uw werkelijke kosten te bewijzen, als die hoger zijn dan het algemene forfait.
Het forfait, ook het "wettelijk forfait" genoemd, dekt alle beroepskosten, dus ook die voor het beroepsmatige gebruik van uw auto.
Evengoed ook het abonnement van het openbaar vervoer, de inrichting van de ruimtes in uw woning die u beroepsmatig gebruikt, aankoop van materiaal en literatuur.

Berekening
Zij worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf:
Aanslagjaar 2015 – inkomsten 2014

Inkomsten Forfaitair kostenpercentage
Van 0,01 tot 5.710 euro 28,7%
Van 5.710 tot 11.340 euro 10%
Van 11.340 tot 18.880 euro 5%
Vanaf 18.880 euro 3%

De forfaitaire beroepskosten zijn maximum 3.950 euro.
Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledige beroepsinkomen. Maximum is 2.370 euro.

Reële kosten
U mag ook kiezen voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten. Voor die kosten moet u bewijzen dat u ze werkelijk gemaakt en betaald hebt.

Verplaatsing
2 soorten kosten voor uw beroepsmatige verplaatsingen fiscaal aftrekken:
- Kosten van uw woon-werkverkeer.
Voor de wagen, moto en openbaar vervoer worden die kosten forfaitair geraamd op 0,15 euro per afgelegde km.
Voor de fiets op 0,22 euro (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) per afgelegde km. 

- Kosten van andere beroepsverplaatsingen. 
Die kosten zijn aftrekbaar voor 75%. (bijvoorbeeld kosten voor de bezoeken van dokters aan patiënten, van handelaars aan klanten)
Meer info over deze kosten: financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/openbaar_vervoer

Aangifte transportkosten
Als u een vergoeding voor transportkosten krijgt van uw werkgever dan moet u die aangeven in uw aangifte, code 1254/2254.
De vergoeding voor openbaar vervoer is helemaal vrijgesteld van belastingen.
De vergoeding voor andere vervoermiddelen is vrijgesteld tot 380 euro (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014).

Als u uw werkelijke kosten bewijst zijn die vergoedingen niet meer vrijgesteld. Ze worden dan samen met uw inkomen belast.

Om te weten wat de beste optie is, kan u een simulatie maken in www.taxonweb.be.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 24u (werkdagen) een antwoord.