Fiscaliteit, Bedrijfsvoorheffing niet-inwoners (P)

Afdeling 6: Inkomsten van podiumkunstenaars die niet-inwoners zijn

5.26 Grondslag en tarief
In afwijking van de bepalingen van de hoofdstukken II en V en van nr. 5.25, a en b, wordt de bedrijfsvoorheffing eenvormig vastgesteld op 18 pct. van het bruto bedrag van de inkomsten vermeld in artikel 228, § 2, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, verminderd met een forfaitair bedrag voor kosten opgenomen in onderstaande tabel:

AARD VAN DE KOSTEN BEDRAG
 1. verplaatsingskosten 300,00 EUR 
2. voeding en andere kleine uitgaven 37,50 EUR
3. logementskosten  62,50 EUR
Totaal 400,00 EUR 

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.