Verstrenging Tijdelijke Werkloosheid voor interimcontracten, nota RVA 30/05/2020

De laatste nota van RVA heeft een en ander gewijzigd. Mogelijks is dit een gevolg van bepaalde gevallen. De wijzigingen in de nota van 30/04/2020 vind je hieronder:

Wanneer niet opeenvolgende dagcontracten worden gesloten, zelfs bij dezelfde gebruiker, kan er geen sprake zijn van een "langere opdracht" en is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk. Voorbeeld: Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten.

Er zal niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd of er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze of een aansluitende arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Lees de volledige passage hieronder:

Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
Voor uitzendkrachten die een langere opdracht hebben, gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers. Zij kunnen samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden.

Met "langere opdracht" wordt bedoeld dat er na het einde van de lopende uitzendovereenkomst en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten. Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat u verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Uw uitzendkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die hij heeft met de werkgever/gebruiker. Bent u zo een uitzendkracht, dan kunt u uitzonderlijk toegelaten worden tot het stelsel van de tijdelijke werkloosheid.

Voorbeelden
- Een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ of ter vervanging van een vaste werknemer.
- Er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.
Dit geldt ook indien de uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een (…) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde duur bij de gebruiker (op voorwaarde dat er een effectieve tewerkstelling voorzien is in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur).

Wanneer niet opeenvolgende dagcontracten worden gesloten, zelfs bij dezelfde gebruiker, kan er geen sprake zijn van een "langere opdracht" en is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.
Voorbeeld: Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten.

Let op: het is voor een werkgever en een momenteel volledig werkloze werknemer in het algemeen niet toegelaten om een arbeidsovereenkomst (voor uitzendarbeid of andere) te sluiten (eventueel zelfs met terugwerkende kracht) om deze dan onmiddellijk te schorsen wegens economische redenen of overmacht.

Specifieke situatie: de uitzendkracht bevond zich in de week van 9 tot 13 maart 2020 in een situatie van een “langere opdracht” bij een gebruiker, maar de uitzendovereenkomst werd vanaf 16 maart 2020 niet verlengd. Indien in die situatie nog in de loop van de maand maart 2020 of uiterlijk in de week van 6 tot 10 april 2020 nieuwe opeenvolgende uitzendovereenkomsten voor de normaal voorziene “langere opdracht” bij dezelfde gebruiker worden afgesloten, kan de uitzendkracht in die nieuwe uitzendovereenkomsten samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld.
Opgelet! Deze nieuwe overeenkomsten mogen niet met terugwerkende kracht opgemaakt worden.

Er zal niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd of er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze of een aansluitende arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Lees de Nota van RVA hier

--

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
updates-steun-voor-kunstenaars
Lid worden kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je 10%  korting :-) Ook organisaties krijgen deze korting.
Freelancers /flexwerkers krijgen bijkomend 30% korting :


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.