Update tijdelijke werkloosheid, pas artikel 27 aan

Update tijdelijke werkloosheid, pas artikel 27 aan

Mevrouw de Minister van Werkgelegenheid, mevrouw Nathalie Muylle, In deze derde week van ‘social distancing’ nemen we de vrijheid om u te schrijven en u te vragen de meest kwetsbare artiesten en technici te ondersteunen. Zij werken intermitterend met korte contracten en weten op dit moment niet meer van welk hout pijlen te maken!.

Daarom, Mevrouw de minister, vragen de verschillende organisaties die deze brief ondertekenen u met aandrang om het artikel over tijdelijke werkloosheid te wijzigen, met name het Koninklijk Besluit van 1991, artikel 27, 2 °, a)!
Zodat ook de meeste kwetsbare werknemers in onze sector geholpen worden.
Dit is nu nog steeds niet het geval. Ook de laatste updates van de COVID-19-crisis circulaires van RVA lossen helaas nog steeds niet de problemen van deze meest kwetsbare werknemers op, namelijk zij die met flexibele contracten werken. Hun contracten werden trouwens massaal opgezegd vanwege de Covid-19-crisis.

In artikel 27, 2 °, a), van het Koninklijk Besluit van 1991 wordt tijdelijke werkloosheid als volgt gedefinieerd voor " de werkloze die door een arbeidsovereenkomst verbonden is waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is;".

Het feit blijft dus dat tijdelijke werkloosheid alleen van toepassing is onder bepaalde voorwaarden waar een deel kunstenaars en technici niet kunnen aan voldoen, net omdat die heel vaak in dienst zijn met korte contracten. Bovendien werden een groot aantal van hun contracten geannuleerd en niet ‘geschorst’.
Het probleem zit dus in het woord "geschorst". Omdat veel contracten worden geschrapt. Het resultaat is dat de flexibele intermitterende werknemers geen enkele oplossing hebben: Géén inkomen meer en hun contracten geschrapt voor een onzekere periode, géén beroep op 'normale' werkloosheid, géén recht op tijdelijke werkloosheid. Deze intermitterende werknemers zijn de wanhoop nabij !.

Daarom vragen wij u naar een oplossing tijdelijke werkloosheid die toepasbaar is voor ALLE gevallen en voor ALLE soorten contracten tijdens deze Covid-19-crisis, en niet alleen voor sommigen! Dit kan worden bereikt met een aanpassing van artikel 27, 2 °, a).

Mevrouw de minister, in afwachting van uw duidelijke en positieve antwoord,
tekenen wij, hoogachtend,

Brussel, 7 april 2020

Artist United, Galm, UAS, RAC, Acteursgilde, NICC, CTEJ, FEAS, Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, Aires Libres, State of the Arts, Vlaamse Auteursvereniging

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.