Update steun voor zelfstandigen

Update steun voor zelfstandigen

Wat is er voorzien voor zelfstandigen, ook in de artistieke en creatieve sector. Een overzicht van steunmaatregelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Aangepast op 20 april 2020. (*)

OVERBRUGGINGSRECHT, gewijzigd 29/04/2020

Als je je zelfstandige activiteit minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbroken hebt of onderbreekt tussen 1 en 31 maart en/of tussen 1 en 30 april, kun je het overbruggingsrecht aanvragen.
Overbruggingsrecht verlengd tot 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt. LET OP: JE MOET EEN NIEUWE AANVRAAG DOEN, het wordt niet automatisch verlengd.
- Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt de uitkering 1.291, 69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand mét gezinslast.
- Idem voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 13.993,78 euro. (Dus eigenlijk gelijkgeschakeld met hoofdberoep).
- Zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, kunnen een overbruggingsrecht krijgen van 645,85 euro per maand zonder gezinslast en 807,05 euro per maand met gezinslast. Zie ook deze tekst.
- Voor zelfstandigen in bijberoep die ook een ander vervangingsinkomen krijgen, bv. een werkloosheidsuitkering, is het totale bedrag geplafonneerd op 1.614, 10 euro.
-> Dat wil zeggen: Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering, mag de som van die gedeeltelijke uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand niet hoger zijn dan € 1.614,10. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden.

Het overbruggingsrecht mag gecumuleerd worden met de regionale hinder- en compensatiepremie.

Overbruggingsrecht verlengd tot 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt.
LET OP: JE MOET EEN NIEUWE AANVRAAG DOEN, het wordt niet automatisch verlengd.

> Je doet de aanvraag ‘Overbruggingsrecht’ bij je sociaal verzekeringsfonds met dit formulier.

HINDERPREMIE

- Cafés, winkels, inrichtingen die behoren tot de culturele sector enz., werden verplicht te sluiten. Op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering kunnen de uitbaters een hinderpremie krijgen. Het moet gaan over de sluiting van een ruimte waar prestaties geleverd worden voor het publiek.
- Circusgezelschappen met ambulante uitbatingen komen ook in aanmerking.
- Een zelfstandige muzikant of geluidstechnicus, die GEEN fysieke locatie heeft die publiek toegankelijk is, NIET.
-
Deze maatregel geldt niet alleen voor zelfstandigen en vennootschappen, maar ook voor verenigingen met minstens één voltijdse werknemer.
- Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking als ze minstens de minimum sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen, dat is als hun netto belastbaar inkomen per jaar hoger is dan 13.993,76 euro.

> De premie bedraagt 4.000 euro (per vestiging), verhoogd met 160 euro per verplichte sluitingsdag vanaf 6 april. Hier kun je de premie aanvragen tot 19 mei.

COMPENSATIEPREMIE

In toepassing van een Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020, krijgen bedrijven en zelfstandigen die in Vlaanderen gevestigd zijn, en tussen 14 maart en 30 april, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, minstens 60% omzetverlies lijden, een premie van 3.000 euro.
- Voor starters wordt de gerealiseerde omzet vergeleken met de geschatte omzet volgens het neergelegde financieel plan.
- Deze maatregel geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep, die een netto beroepsinkomen hebben van minstens 13.993,78 euro en die dus de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen (717,18 euro per kwartaal).
- Zelfstandigen in bijberoep met een netto beroepsinkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro en die maximaal 4/5e werken als werknemer, is de premie 1.500 euro krijgen.
- Vzw’s met minstens één VTE komen eveneens in aanmerking.
LET OP: De compensatiepremie kan niet gecombineerd worden met de corona-hinderpremie (maar wél met het overbruggingsrecht).

> De compensatiepremie kan aangevraagd kunnen worden bij VLAIO vanaf begin mei.

BRUSSEL

- Ook in Brussel kun je een hinderpremie krijgen, maar niet in de cultuursector (kunsten, culturele centra, bibliotheken, musea, …). Tenzij je bijvoorbeeld ook een café uitbaat. (!)
- Cinema’s en organisaties die recreatieve en vrijetijdsactiviteiten aanbieden komen ook in aanmerking.
- Zelfstandigen die minder inkomsten hebben, zullen een compensatiepremie van 2.000 euro kunnen krijgen. Het is nog wachten op meer informatie over de voorwaarden.

> Informatie over de Brusselse hinderpremie vind je op deze webpagina.
> Op deze pagina vind je een overzicht van alle Brusselse maatregelen.

Nog in Brussel
- Versnelde verwerking en uitbetaling van economische-expansiesteun voor onder meer de evenementensector en de culturele sector.
- De toegekende subsidies voor evenementen gepland van 1 maart tot en met 30 april 2020, die uitgesteld worden naar een latere datum in 2020, blijven gehandhaafd. Als de evenementen afgelast worden, mag de subsidie gebruikt worden om de facturen voor reeds gemaakte kosten te vereffenen. Het zelfde geldt voor subsidies toegekend door de VGC.

WALLONIE

Als je een vestiging hebt in Wallonië en je bent actief in een van de sectoren die in aanmerking komen (onder meer de sector evenementen), kun je een eenmalige hinderpremie krijgen van 5.000 euro.

> Meer informatie vindt je op deze pagina

---

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren. Lid worden kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid .
Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je 10%  korting
Freelancers /flexwerkers krijgen bijkomend 30% korting

  • Klik bij 'individueel/maand' of ‘organisatie/maand’ op de aangewezen blauwe link. Dan kom je op de pagina waar je gevraagd wordt een account aan te maken.
  • Je vult de geëigende dingen in zoals je gegevens en kiest een paswoord; je laat de keuze bij ‘kies abonnement staan op ‘lid domicil/maand student 4, freelancer 6, organisatie’ enz;
  • Dan klik je onderaan op ‘nieuwe account aanmaken'.
  • Dan kom je op een pagina waar je rekeningnummer kan ingeven
  • Bij het lidgeldenplan kies je dan het ligeldenplan dat overeenstemt met jouw situatie.

---

(*) Met dank aan het departement Cultuur, Jeugd en Media voor hun niet aflatende inspanningen zoveel mogelijk te informeren.


updates-steun-voor-kunstenaars

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.