Tijdelijke werkloosheid voor kunstenaars en creatives wegens corona-overmacht?

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 in China en in andere landen getroffen door de ziekte - NIEUWE UPDATE 09/03/2020

Sommige kunstinstellingen betalen geannuleerde voorstellingen deels uit, maar bepaalde kunstinstellingen sluiten overmacht uit als reden om freelancers te betalen wanneer de voorstellingen geannuleerd worden. Dat is niet erg sympathiek voor freelance kunstenaars en technici. Echter, vraag jouw theater, orkest of operahuis naar tijdelijke werkloosheid: Het coronavirus kan namelijk in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.


VOORBEELDEN

  • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus in China of andere risicogebieden - bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio - kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen.
  • Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zie verder).

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. (De wachttijd is het aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen dat een werkloze in functie van zijn leeftijd moet bewijzen, om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen.) Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Lees meer, zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.