Tijdelijke werkloosheid: ‘ja, we maken het je moeilijk’. Wat is een mogelijke procedure?

Wat moet u concreet doen om tijdelijke werkloosheid aan te vragen als je nog geen contract had? In tegenstelling tot wat de uitspraken van de minister misschien hadden laten uitschijnen, is een dimona aangifte nog steeds nodig. En dat is niet altijd eenvoudig. Lees verder.

Er is tijdens een overleg gesteld dat dimona’s absoluut noodzakelijk zijn om een aanvraag Tijdelijke Werkloosheid te kunnen doen  (stelt RVA)
Daarnaast zou de intentie om een arbeidsovereenkomst af  te sluiten voldoende moeten zijn.

De Minister verklaarde op 08/05/2020 : Wij hebben nu met de RVA afgesproken dat zodra zij kunnen bewijzen dat er in de periode tot eind augustus in normale omstandigheden effectief een opdracht zou zijn doorgegaan, zij voor die periode tot de tijdelijke werkloosheid zullen worden toegelaten. Dat bewijs hoeft geen arbeidscontract te zijn, het kan ook een programma of brochure zijn of e-mailverkeer waarin dit wordt bevestigd. (verslag Sociale Zaken CRIV 55, COM173 dd. 08/05/2020:)

Indien de kunstenaar dus de nodige ‘bewijzen’ aandraagt dan kan een procedure opgestart worden INDIEN DE WERKGEVER OF LOONVERWERKER HET HIERMEE EENS IS. Het is tenslotte de werkgever of loonverwerker die de dimona dient te doen en daarvoor verantwoordelijk kan gesteld worden.

Bottom line: als de kunstenaar er niet in slaagt om voor hem of haar een dimona te laten doen, blijft hij of zij in de kou staan en is er geen Tijdelijke Werkloosheid mogelijk. Dat lijkt ons niet in de geest te zijn van wat Minister Muylle eerder verklaarde.

Indien via loonverwerker of SBK

Het is dus best dat de opdrachtgever van de kunstenaars die intentie om een arbeidsovereenkomst af te sluiten wil bevestigen en ook bevestigt van wanneer tot wanneer die arbeidsovereenkomst zou gelopen hebben en tegen welke vergoeding; dan kan de artiest met dat document naar een loonverwerker of SBK gaan en vragen of die de nodige administratieve handelingen wil verrichten.

Het SBK rekent dan het loon uit en doet een dimona en een ASR. De artiest meldt zich aan bij vakbond of hulpkas om TW aan te vragen. (Een vakbond vraagt een lidgeld van ongeveer tussen de 150 tot ruim 200 euro per jaar , HVW doet hetzelfde ivm uitkeringen maar levert deze dienst gratis).

Enkele bedenkingen:

SBK of loonverwerker kan niet verplicht worden dimona op te stellen

De loonverwerker of SBK is niet verplicht een dimona te doen voor iemand met wie ze geen overeenkomst heeft: er bestaat immers geen contract - en al zeker niet met het SBK of loonverwerker - dat kan verplichten een administratieve handeling te doen voor de kunstenaar of werknemer.

Risico voor de loonverwerker of SBK

Een RETRO-ACTIEVE dimona doen (voor het verleden), kan worden beboet met 2800 euro en kan leiden tot juridische vervolging van het SBK. Welk SBK of loonverwerker zal dit zomaar willen doen? Werden er garanties gegeven dat dit niet zal gebeuren?
Vermoedelijk zal een SBK of loonverwerker dus enkel voor toekomstige contracten een dimona aangifte willen doen.

Kosten verbonden aan dimona

Stel dat men via een kleine vzw of organisatie met weinig middelen werkte (de meeste organisaties in onze sector dus, gezien men elke euro al jaren tweemaal dient om te draaien).
-> een sociaal secretariaat zal die vzw voor die administratieve handeling (opstellen dimona en ASR ) grosso modo 20 à 40 euro aanrekenen (afhankelijk van sociaal secretariaat).
Voorbeeld: Sociaal secretariaat x vraagt 32,15 voor beheer loonberekening, plus 6,75 BTW = 38,90 euro.Stel dat die kunstenaar niet aan het maximum bedrag van TW zat, dan zal die kunstenaar ongeveer 40 euro krijgen (namelijk 54 minus 26,75 % euro bedrijfsvoorheffing); het is dan eigenlijk die vzw die hetzelfde betaald heeft aan het sociaal secretariaat.. Vreemde situatie dan.
Stel dat die kleine organisatie die kost enkele tientallen malen moet betalen, hoe gaat die organisatie dat doen? Want er komen geen inkomsten binnen momenteel.
Of moet die VZW dan een factuur voor die administratieve kost sturen aan die ‘werkgever’ die geen werkgever is? Zelfde vraag voor een SBK of loonverwerker.

Wat als een kunstenaar geen werkrelatie had met een SBK

Zal dat SBK of loonverwerker voor hem of haar de kosten willen betalen voor de dimona aangifte? Zal de ‘opdrachtgever’ die kosten willen betalen?

Bottom line: als de kunstenaar er niet in slaagt om voor hem of haar een dimona te laten doen, blijft hij of zij in de kou staan en is er geen Tijdelijke Werkloosheid mogelijk.
Dat lijkt ons niet in de geest te zijn van wat Minister Muylle eerder verklaarde.

BEZORG ONS UW GETUIGENISSEN. DIT KAN HELPEN OM DE PROCEDURE TE LATEN VERBETEREN

De nota van 13/05 van RVA

hier wordt nog steeds verwezen naar de gekende procedures voor de aanvraag van Tijdelijke werkloosheid. Voor de werkgever verloopt dat via een zogenaamde “ASR Scenario 5 - Maandelijkse aangifte van uren van tijdelijke werkloosheid of van crisisschorsing bedienden
Echter, wat als er geen werkgever is maar enkel een opdrachtgever bv, of enkel een voorafgaande intentie-overeenkomst en dergelijke meer ?! Dan kan er toch geen ‘werkgever’ een ASR aangifte doen? Het was toch net de bedoeling om een versoepeling van de bewijslast mogelijk te maken??

Verder staat er in de nota van RVA nog steeds hetzelfde:
Kunnen de werkgevers die evenementen annuleren hun werknemers tijdelijk werkloos stellen?
Ja.
Het gaat in principe enkel om werknemers die al in dienst zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst is getekend in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken. Indien de arbeidsovereenkomst toch niet wordt verbroken, ook al is de uitvoering ervan definitief onmogelijk geworden, heeft de minister van Werk op 1 april 2020 beslist dat het mogelijk is om die te schorsen en om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te genieten ten laste van de RVA.”
-> Er werd niets of te weinig aangepast...


Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
updates-nieuws-voor-kunstenaars & technici

Wil je Artists United steunen in deze Corona periode zonder een lidabonnement aan te schaffen, dat kan ! -> klik op DEZE LINK

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.