Tijdelijke soepelere toegang tot de werkloosheid (TSTW): uitleg en stappenplan

NIET te verwarren met ‘Tijdelijke Werkloosheid’: Enerzijds is er TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (TW), anderzijds is er TIJDELIJK SOEPELERE TOEGANG TOT DE WERKLOOSHEID (TSTW). Dat laatste is er gekomen na maanden strijd van de sectororganisaties en bepaalde parlementsleden. De Wet van 15 juli 2020 ‘tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector’ maakt o.a. toegang tot de gewone werkloosheid tijdelijk SOEPELER toegankelijk.

Vergeet je aanvraag dus niet te doen voor TSTW en laat je aan het loket niet in verwarring brengen: aan het loket stuurt men kunstenaars en technici vaak in de richting van de Tijdelijke Werkloosheid. Dat is niet hetzelfde. De administratieve rompslomp is zwaarder bij TW, de kans is kleiner dat je er in slaagt dit te bekomen en je kan enkel voor de dagen dat er een contract was een uitkering bekomen.

Op 12 november 2020 heeft UPAC-T (Unie van Professionelen van de Artistieke en Creatieve sector) een ontmoeting gehad met de minister van Werk, Pierre Yves Dermagne.

De noodmaatregelen gekoppeld aan de wet van 15 juli worden verlengd tot 31 maart!

Dus langer dan 31 december zoals aanvankelijk gepland.

Gedetailleerde informatie volgt.

 

 

STAPPENPLAN

Neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (HVW-CAPAC, ACLVB, ACV, ABVV ) om aanspraak te maken op die tijdelijke toelaatbaarheid.
Opmerking: U bent niet verplicht via een vakbond te passeren voor een aanvraag tot uitkering. HVW doet wat dit betreft exact hetzelfde maar gratis, maar een vakbond vraagt u jaarlijks tussen de ongeveer 150 tot ruim 200 euro voor hun diensten. Dus als u ideologisch overtuigd bent om lid te zijn van een vakbond kan u dat zeker doen, maar anders kan u uw aanvraag even goed doen via HVW en bespaart u toch een zekere som geld.

  • Maak een afspraak met HVW of andere uitbetalingsinstelling naar keuze ;
  • Verzamel jouw C4's vanaf 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 ;
  • Vergeet niet je in te schrijven bij VDAB, ACTIRIS of FOREM als werkzoekende! ;
  • Doe de aanvraag tijdens de afspraak bij HVW of uitbetalingsinstelling, op basis van jouw verzamelde C4s ;
  • Vul een C1 en C1-artiest in en vergeet je bewijs niet dat je je ingeschreven had bij VDAB ;
  • Vraag ook vriendelijk een schriftelijk bewijs van je inschrijving. Indien men dit aan het loket weigert, vraag dan de reden van weigering (en vraag eventueel dat men schriftelijk de reden van weigering bezorgt).

LET OP: verschillende mensen melden ons dat men bij de vakbonden of HVW een procedure 'Tijdelijke Werkloosheid' opstart en NIET de procedure 'Tijdelijk soepelere toegang tot de gewone werkloosheid’ (Wet 15 juli 2020): Controleer dit en vraag dit vriendelijk maar duidelijk aan het loket aan de dienstverlener zodat hij/zij de door u gewenste procedure opstart.

VOORWAARDEN

U komt niet in aanmerking voor het recht op gewone uitkeringen volledige werkloosheid, maar u hebt artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector verricht tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen voor een beperkte periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De wet van 15 juli 2020 'tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector' voorziet namelijk een tijdelijke toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.

U moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 artistieke activiteiten uitgevoerd waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden(1);
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 technische activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden(2);
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 20 arbeidsdagen gepresteerd naar aanleiding van artistieke activiteiten* en/of van technische activiteiten in de artistieke sector(2).

(1) Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.
(2) Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:
- de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
- de voorbereiding of de voorstelling van een film;
- de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
- de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.

OPMERKING: omdat we vele meldingen ontvangen van kunstenaars en technici die getuigen van verschillen tussen de info die aan het loket mondeling wordt meegedeeld en latere schriftelijke communicatie van HVW of vakbonden, raden we aan om zoveel mogelijk schriftelijke bevestiging te vragen. Ook op het einde van een bezoek aan het loket, bv.:
- wat werd gevraagd, welke regel werd exact aangevraagd, enz.
- welk advies werd gegeven
- enz...

Vermeld eventueel het 'Handvest van de Sociaal Verzekerde'. Hierin staan een aantal rechten voor jou en een aantal plichten voor de uitbetalingsinstellingen (vakbonden en HVW).
Nuttig om te weten: Als de informatie niet in de vereiste vorm en binnen de gestelde termijn bezorgd wordt aan de sociaal verzekerde en die daardoor schade lijdt, kan de instelling ertoe veroordeeld worden schadevergoeding en interesten te betalen (BW - Burgerlijk Wetboek art. 1382 en 1383).


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.