Teken de petitie en help zodat kunstenaars & technici met korte contractenook tijdelijke werkloosheid kunnen krijgen

TEKEN DEZE OPROEP aan de politici: Verleen de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid ook aan kunstenaars en technici die werken met tijdelijke of ééndagscontracten zonder enige twijfel of onduidelijkheid! Ook nu hun contracten massaal geannuleerd werden wegens Covid19/Corona.

Wij constateren dat de freelance werknemers-kunstenaars, indien zij nog géén recht op uitkering (vaak ook het 'statuut' genoemd) hadden bewezen:
- niet kunnen terugvallen op deze ‘gewone’ uitkering;
- anderzijds dreigen zij ook géén gebruik te kunnen maken van de uitzonderingsmaatregel tijdelijke werkloosheid 'Overmacht wegens Covid19/Corona'.

Enkel werknemers die al in dienst zijn kunnen gebruik maken van deze overmacht-maatregel tijdelijke werkloosheid. Werkgevers annuleren ook massaal opdrachten.

Daarom roept Artists United en de Acteursgilde alle politici op om ook de freelance kunstenaars & technici te helpen:
Deze werknemers die per project aangenomen worden, dreigen op niets terug te vallen en riskeren grote problemen zonder enige steun:

Daarom vragen we:
VERLEEN DE MOGELIJKHEID VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ZONDER ENIGE TWIJFEL OOK AAN KUNSTENAARS EN TECHNICI DIE WERKEN MET TIJDELIJKE OF ÉÉNDAGSCONTRACTEN. OOK ALS DIE GEANNULEERD WERDEN.

Bijkomend vragen wij aan de minister(s) ook om een démarche te doen bij RVA om:
- de referteperiode ivm het bewijzen van de Neutralisatieregel (artikel KB 116§5);
- de referteperiode in verband met passende dienstbetrekking (MB 31);
- de referteperiode ivm toelaatbaarheid (KB 30)
te verlengen met de periode die overeenstemt met de crisismaatregelen

TEKEN DEZE PETITIE HIER !


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.