to taakloon or not to taakloon

to taakloon or not to taakloon

Enkele zaken ivm taakloon omdat nuanceren belangrijk is. Elke individuele situatie is anders. Daarom vragen wij bij ArtistsUnited steeds:
- Wat jouw stand van zaken is &
- Wat het te bereiken doel is voor jou.

Een algemeen standpunt pro of contra taakloon?
1. Een contract volgt uit de feitelijkheden. Dat wil zeggen dat een contract een overeenkomst is die volgt uit wat enerzijds gepresteerd wordt en anderzijds volgt uit wat overeengekomen wordt tussen beide partijen die bevoegd zijn een overeenkomst af te sluiten. (Met andere woorden: je zit deels zelf aan het stuur, JIJ bent de COPILOOT van je traject :-)

2. Een algemeen standpunt pro of contra taakloon is onmogelijk
Enkele situaties verduidelijken dit:
- Wanneer men nog het recht op uitkering dient te bewijzen, heeft men belang bij taakloon gezien de taakkloonberekening waarbij men op een andere manier het aantal arbeidsdagen berekent;
- Wanneer men de eerste maal de Voordeelregel/Neutralisatieregel wil bewijzen, is taakloon nuttig;
- Bij een mogelijke verstrenging van de verlenging van de Voordeelregel/Neutralisatieregel zal taakloon interessant zijn;
- Men heeft reeds het recht op uitkering en ook de Voordeelregel/Neutralisatieregel bewezen. Heeft men dan taakloon nodig of niet?
Op het eerste zicht zou men geneigd zijn ‘niet nodig’ te antwoorden. Dat is echter kort door de bocht gezien de problematiek omtrent de zogenaamde ‘passende’ jobaanbieding en verplichte (niet-artistieke) opleiding: Als uitkeringsgerechtigde dient men op elk moment te kunnen voldoen aan de 156 dagen regel zodat men een niet-artistiek jobaanbod of opleiding kan weigeren.
--> Men kan enkel en alleen een niet-artistieke job weigeren indien men 156 dagen kan bewijzen.

CONCLUSIE
- Elke situatie is individueel, een individuele benadering voor elke kunstenaar is nodig.

VRAGEN?
Stel ze via support@artistsunited.be of surf naar /nl/faq-advies

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.